Yayınlandı: Sal, Nis 4th, 2017

İdari İzin Günlerinde İhale Yapılır mı?

bayan-46

İdari izin günlerinin tatil günü olarak kabul edilip edilmeyeceği, daha önce ihale tarihi verilip de idari izin gününe rastlayan ihalelerin idari izin gününde yapılıp yapılmayacağı konusunda idareler şüpheye düşmektedir. Bu konudaki mevzuat düzenlemeleri aşağıda belirtilmiştir.

İdari şartnamelerdeki “3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.” düzenlemesi gereği, ihalenin yapılacağı tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde daha önce belirtilen yer ve saatte gerçekleştirilir.

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 3. Maddesinde yer alan İş günü: Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile hafta tatili günleri dışında kalan ve idari izin günlerini de kapsayan günlerini ifade eder.” düzenlemesinden de anlaşılacağı üzere, idari izinler iş günü sayılacağından ihalenin yapılacağı tarih idari tatil gününe rastlarsa bu tarihte daha önce belirlenen ihaleler ertelenmeden yapılır.

İdarelerin, işlerin aksatılmamasına fırsat vermeden yürütülmesini temin için Başbakanlık’tan konu ile ilgili yapılan açıklamada “Kurum yöneticilerince, gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede eleman bulundurulması” şartıyla 2,5 gün idari izin verildiği belirtilmiştir. Buna göre idarelerin daha önceden planlanmış olan işleri ve gerekli işlemleri yürütmesi amacıyla asgari personeli idarelerde bulundurmaları gerekmektedir.

kaynak:kikkararları.com

Yorum Yazın

XHTML: HTML Etiketi Kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>