Yayınlandı: Sal, Nis 11th, 2017

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Ayrı Bir Satır Açılmamasının Teklif Vermeye Engel Olmadığı

 

 

Toplantı No : 2016/016
Gündem No : 2
Karar Tarihi : 03.03.2016
Karar No : 2016/UH.III-678
Şikayetçi:
Hayat Organizasyon Ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Başvuru Tarih ve Sayısı:

08.02.2016 / 8182

Başvuruya Konu İhale:

2015/178784 İhale Kayıt Numaralı “Gaziantep Sanat Ve Meslek Eğitimi Kursları (Gasmek) Hizmet Alımı İşi” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Hayat Organizasyon ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.,

İkitelli O.S.B. Triko Center San. Sit. M/4 Blok No: 68 İkitelli Başakşehir/İSTANBUL

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı,

İncilipinar Mah. 3 Nolu Cad. No: 4 27090 Şehitkamil/GAZİANTEP

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/178784İhale Kayıt Numaralı “Gaziantep Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (Gasmek) Hizmet Alımı İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 22.01.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Gaziantep Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (Gasmek) Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Hayat Organizasyon ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.nin 18.01.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 08.02.2016 tarih ve 8182 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.02.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusundabulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2016/401 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Teknik Şartname’nin 31’inci maddesinde Demirbaş İhtiyaç Listesine yer verildiği, bu listenin 10-22, 53-57, 62, 64, 65, 70, 71, 75, 86, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 118, 119, 125, 126 ve 129’uncu sıra numaralarında belirtilen ihtiyaç kalemleri için “Genel giderler içerisinde değerlendirilecek olup birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmeyecektir.” düzenlemesi yapıldığı, bu giderlerin birim fiyat teklif cetvelinde belirtilmeyip genel giderler içerisinde değerlendirilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

2) Teknik Şartname’nin 38.6’ncı maddesinde “Yüklenici işe başlamadan önce (kendisinin sürekli iş başında durmaması halinde) işi yürütecek, takip edecek kendi adına sorumlu ve yetkili kılınan eleman veya elemanların yetki belgesini idareye bildirecektir.” düzenlemesi bulunduğu, anılan düzenlemede istenilen elemanın şartnamede çalışacak personel sayısına dahil olup olmadığının belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

3) Teknik Şartname’nin 38.18’inci maddesinde “İdare tarafından temin edilen tüm bina içi ve dışı güvenliği yüklenici tarafından karşılanacak olup herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.” düzenlemesi bulunduğu, anılan düzenlemede bahsedilen güvenlik işinin özel güvenlik elemanlarınca mı yapılacağının belirtilmediği,

 

İhale dokümanına yönelik şikayet başvurularının İhalelere Yönelik Başvurular hakkında Tebliğ’in 7’nci maddesi uyarınca ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esas olmasına rağmen şikayet başvurularının ihaleden önce veya sonra cevaplanmadığı, bu nedenle ihaleye teklif veremedikleri, ihaleye verilen teklifler incelendiğinde doküman satın alan sayısı fazla olmasına rağmen ihalede geçerli tek teklif olduğunun görüleceği, bu durumun Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesine aykırılık teşkil ettiğinden ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            Başvuruya konu ihale Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan “Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (Gasmek) Hizmet Alımı” işidir.

 

Bahse konu ihalede (23) adet ihale dokümanı satın alınmış olup, 22.01.2016 tarihinde yapılan ihaleye (1) istekli katılmıştır.

 

Başvuru sahibi ihale dokümanına yönelik itirazda bulunmakta olup, ihaleye teklif vermemiştir.

 

            Teknik Şartname’nin “Demirbaş İhtiyaç Listesi” başlıklı 31’inci maddesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin sosyal projelerinden birisi olan GASMEK (Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları) projesi kapsamında açılması planlanan branşlar ve bu branşlar için gereken demirbaş ihtiyaçları; birim teklif cetveline yazılan ve genel giderler kapsamında değerlendirilen malzemeler dahil idarenin onayı alınarak yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Bu kalemin harcanmasında yüklenici alım yapacağı malzeme miktarını önceden idareye sunacak ve idarenin onayı ile malzemeleri alacaktır. Yüklenici fatura ile birlikte önceden onay esnasında ki onaylanan teklifi faturanın ekinde idareye sunmak zorundadır. İdarece tahsis edilecek olan merkezin teşrifatı ve gerekli olan aşağıda listesi verilen demirbaş malzemelerinin temini yüklenici firma tarafından yapılacak olup yükleniciye ödeme yapacaktır. Demirbaş listesi liste aşağıdaki gibidir;

 

DEMİRBAŞ İHTİYAÇ LİSTESİ

10

FIRÇA GÜL DALI VE AT KILINDAN MAMÜL EBRU FIRÇASI (Genel giderler içerisinde değerlendirilecek olup birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmeyecektir.)

15 Adet

11

BİZ TAKIMI ÖZEL ÜRETİM 5 FARKLI KALINLIKTA(Genel giderler içerisinde değerlendirilecek olup birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmeyecektir.)

15 Adet

12

SULUK VE DAMLALIK (Genel giderler içerisinde değerlendirilecek olup birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmeyecektir.)

50 Adet

13

BOYA EZİLMİŞ HAZIR EBRU BOYALARI 10 FARKLI RENKTE(Genel giderler içerisinde değerlendirilecek olup birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmeyecektir.)

150 Adet

14

KÂĞIT 35X50 CM.EBADINDA 90 GR. 1. HAMUR KÂĞIT, 1 PAKETTE 250 AD. (Genel giderler içerisinde değerlendirilecek olup birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmeyecektir.)

10 Adet

15

ÖD SÜZÜLMÜŞ KULLANIMA HAZIR SIĞIR ÖDÜ 1000 ml(Genel giderler içerisinde değerlendirilecek olup birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmeyecektir.)

5 Litre

16

TEREBENTİN SAF ÇAM TEREBENTİN(Genel giderler içerisinde değerlendirilecek olup birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmeyecektir.)

6 Adet

17

TARAK FARKLI ARALIKLARDA ÇAKILMIŞ EBRU TARAKLARI(Genel giderler içerisinde değerlendirilecek olup birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmeyecektir.)

10 Adet

18

BÜYÜK BOY  ÇÖP KOVASI PLASTİK, KAPAKLI(Genel giderler içerisinde değerlendirilecek olup birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmeyecektir.)

10 Adet

19

DENİZ KADAYIFI CARREGANEN(Genel giderler içerisinde değerlendirilecek olup birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmeyecektir.)

10 Adet

20

MAKAS(Genel giderler içerisinde değerlendirilecek olup birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmeyecektir.)

10 Adet

21

MAKET BIÇAĞI(Genel giderler içerisinde değerlendirilecek olup birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmeyecektir.)

50 Adet

22

MİSİNA 0.50 MM KALINLIĞINDA(Genel giderler içerisinde değerlendirilecek olup birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmeyecektir.)

30 Adet

 

53

MAKAS BÜYÜK BOY(Genel giderler içerisinde değerlendirilecek olup birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmeyecektir.)

20 Adet

54

CETVEL TAKIMI TAHTA VE BÜYÜK BOY( RİGA,GÖNYE,KAZ AYAĞI, KAVADORA,METRE, YAKA ÇİZER ,PERGEL) (Genel giderler içerisinde değerlendirilecek olup birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmeyecektir.)

18 Adet

55

PROVA AYNASI  1*1,5 M EBATINDA(Genel giderler içerisinde değerlendirilecek olup birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmeyecektir.)

10 Adet

56

KOL TAHTASI (Genel giderler içerisinde değerlendirilecek olup birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmeyecektir.)

4 Adet

57

GÖĞÜS YASTIĞI(Genel giderler içerisinde değerlendirilecek olup birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmeyecektir.)

4 Adet

 

62

MİZAMPLİ MAKİNESİ FREKANS : 50 Hz.,GÜCÜ : 1000W, Zaman ayarlı, Isı ayarı (70 0C), Ayarlanabilir yükseklik,  Termik korumalı,  asma kol, 230~240V AC, ayaklı. (Genel giderler içerisinde değerlendirilecek olup birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmeyecektir.)

5 Adet

64

FÖN MAKİNESİ 2400 watt güç kontrolü, Uzun ömürlü AC İtalyan motoru, Çift filtreli İki farklı üfleme gagası, 3 m. uzunluğunda son kalite güç kablosu, 2 hız 4 ısı kademesi + soğuk hava(Genel giderler içerisinde değerlendirilecek olup birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmeyecektir.)

20 Adet

65

MAŞA 200 DERECE ISI VEREBİLEN. Ayarlanabilir sıcaklık, özel açma-kapama tuşu, Daha uygun ve kolay kullanım için profesyonel soğuk uç kısım, Nano Gümüş teknolojisi (Genel giderler içerisinde değerlendirilecek olup birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmeyecektir.)

10 Adet

 

 

 

70

ENSE AYNASI 26 x 42 cm. ebadında, gri renkli, metal saplı. (Genel giderler içerisinde değerlendirilecek olup birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmeyecektir.)

7 Adet

71

Ense Makinesi ense bölgesinde çalışmayı sağlayan elektrikli kesim aleti(Genel giderler içerisinde değerlendirilecek olup birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmeyecektir.)

7 Adet

 

75

SPREY CİHAZI TONİK İŞLEMİNDE KULLANIM (Genel giderler içerisinde değerlendirilecek olup birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmeyecektir.)

3 Adet

 

86

Ecza Dolabı ilkyardım için ve hijyen amaçlı kullanılan zafiran, batikon, alkol vs içeren dolabı(Genel giderler içerisinde değerlendirilecek olup birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmeyecektir.)

5 Adet

 

90

Gitar Klasik Gitar, Üst Kapak: Masif Sedir, Arka ve Yan Kapaklar: Maun,  Sap: Maun,   Sap Uzunluğu: 650 mm, Sap Genişliği: 52 mm, Burgular: Altın, Cila: Parlak Nature(Genel giderler içerisinde değerlendirilecek olup birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmeyecektir.)

25 Adet

91

TAHTA GİTARİST AYAKLIĞI Ayaklık Ahşap Gül, Portatif ayak altı yükseltisi için ayak sehpasıdır. Kademeli bir şekilde yerden arzu edilen bir yüksekliğe ayarlanabilir. Renk : Koyu Kahve Naturel Gül. Yapım malzemesi : Çok Dayanıklı Masif Ağaç. (Genel giderler içerisinde değerlendirilecek olup birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmeyecektir.)

5 Adet

 

 

93

Bağlama Yaprak Ardıç Gitar Burgulu Uzun Sap.Sap: Fırınlanmış Gürgen, Ön kapak: Özel seçilmiş Ladin (masif), Gövde: ARDIC (masif) Ağaç, Perde Sayısı: 23 (Genel giderler içerisinde değerlendirilecek olup birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmeyecektir.)

25 Adet

94

AYAK SEHBÂSI Ayaklık Ahşap Gül, Portatif ayak altı yükseltisi için ayak sehpasıdır. Kademeli bir şekilde yerden arzu edilen bir yüksekliğe ayarlanabilir. Renk : Koyu Kahve Naturel Gül. Yapım malzemesi : Çok Dayanıklı Masif Ağaç. (Genel giderler içerisinde değerlendirilecek olup birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmeyecektir.)

40 Adet

 

96

GÖRÜNTÜ VE SESLENDİRME CİHAZLARI (DVD, VCD) Desteklediği formatlar 1: DVD, VCD, CD Desteklediği formatlar 2: DivX, MP3, JPEG, Kademeli tarama: Var (Genel giderler içerisinde değerlendirilecek olup birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmeyecektir.)

5 Adet

97

Enstürüman Askısı Ahşap Fonlu 5 Metal Askılı, Askı+70cm Boşluk+45cm Mantar Pano Zeminli (Genel giderler içerisinde değerlendirilecek olup birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmeyecektir.)

100 Adet

 

99

Halıflex (Kreş Sınıfları İçin) 80 metrekare (Genel giderler içerisinde değerlendirilecek olup birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmeyecektir.)

2 Sınıf

100

MASA LAMBASI Yükseklik: 37,5 cm. Ayak boyu: 13 cm, G9 ampul ile kullanıma uygun, krom kaplama. (Genel giderler içerisinde değerlendirilecek olup birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmeyecektir.)

40 Adet

101

MURAKA VEYA KAĞIT BOYAMA YAPMA LAVABO KÜVET SİSTEMİ MURAKKA KÜVETİ VE TAHTASI 52X72 CM. (Genel giderler içerisinde değerlendirilecek olup birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmeyecektir.)

5 Adet

 

103

Tansiyon Aleti manuel kancalı(Genel giderler içerisinde değerlendirilecek olup birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmeyecektir.)

2 Adet

104

Şeker Ölçüm Cihazı elektronik göstergeli(Genel giderler içerisinde değerlendirilecek olup birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmeyecektir.)

1 Adet

105

Avuç İçi El Frezesi küçük boy(Genel giderler içerisinde değerlendirilecek olup birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmeyecektir.)

2 Adet

 

118

 AEROBİK KAPSAMINDA OLAN STEP HAREKETLERİ İÇİN STEP PLATFORMLARI(STEP TAHTALARI) (Genel giderler içerisinde değerlendirilecek olup birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmeyecektir.)

40 Adet

119

PİLATES (İSVEÇ TOPU) (Genel giderler içerisinde değerlendirilecek olup birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmeyecektir.)

40 Adet

 

125

ASKILIK (DUVARA MONTE SABİT ELBİSE ASKILIĞI ) (Genel giderler içerisinde değerlendirilecek olup birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmeyecektir.)

50 Adet

126

AYAKLI ASKILIK ( METAL GÖVDELİ STANDART AYAKLI 6 YADA 8 KOLLU ELBİSE ASKILIĞI) (Genel giderler içerisinde değerlendirilecek olup birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmeyecektir.)

50 Adet

 

129

Buzdolabı (profilli tel gövde rafı, antibakteriyel conta, A+ enerji sınıfı, r600a soğutucu gaz, 41 dba ses seviyesi, 250 lt hacimli, tek kapılı) (Genel giderler içerisinde değerlendirilecek olup birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmeyecektir.)

3 Adet

 

 

 

 

 

            ”düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Başvuruya konu ihale 29 ay süreli sanat ve mesleki eğitim kursu hizmet alımı işidir. İhale konusu iş birim fiyat ihale edilmiş olup, birim fiyat teklif cetvelinin birinci kısmı personel giderleri olarak, ikinci kısmı ise malzeme ve diğer giderler için düzenlenmiştir. Teknik Şartname’nin 31’inci maddesinde 129 adet malzeme, demirbaş malzeme sayılmış olup, bunlardan başvuru sahibinin şikayete konu ettiği yukarıda belirtilen 42 adet kaleme ilişkin olarak birim fiyat teklif cetvelinde yer verilmeyeceği belirtilmiştir. İhale konusu işin 29 ay süreli olduğu, yaklaşık maliyetinin 53.867.902,66 TL gibi önemli bir tutarda olduğu, her ne kadar birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmeyecek denilmiş ise de birim fiyat teklif cetvelinin ikinci kısmında malzeme giderleri için ayrı bir satır açılmış olduğu, dolayısıyla isteklilerin anılan malzemeleri genel giderler içerisinde değerlendirebileceği gibi birim fiyat teklif cetvelinin ikinci bölümünde yer alan iş kalemleri içerisinde de değerlendirebileceği, listede sayılan malzemelerin işin yürütümü sırasında kullanılacak malzemeler olduğu, bir kısmının sarf malzemesi niteliğinde olduğu ve ihale konusu işin yaklaşık maliyeti dikkate alındığında önemli tutarda olmadığı hususları birlikte dikkate alındığında genel giderler içerisinde değerlendirilerek, birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılmamasının teklif vermeye engel nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

           

Teknik Şartname’nin 38.6’ncı maddesinde “Yüklenici işe başlamadan önce (kendisinin sürekli iş başında durmaması halinde) işi yürütecek, takip edecek kendi adına sorumlu ve yetkili kılınan eleman veya elemanların yetki belgesini idareye bildirecektir.” düzenlemesi bulunmakta olup, söz konusu düzenlemede belirtilen yüklenici adına işi takip edecek kişinin, ihale konusu işte çalışacağı belirtilen personel dışında ek bir personel olduğuna yönelik açık bir düzenleme bulunmadığı, birim fiyat teklif cetvelinde ihale konusu işte çalışacak çeşitli vasıfta personel (proje yöneticisi, proje yönetici yardımcısı, etüd kursları sorumlusu vb.) sayıldığı hususları dikkate alındığında iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3’ncü iddiasına ilişkin olarak:

           

Teknik Şartname’nin 38.18’inci maddesinde “İdare tarafından temin edilen tüm bina içi ve dışı güvenliği yüklenici tarafından karşılanacak olup herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Teknik Şartname eki adres listesinde idare tarafından kurs açılması öngörülen yerlerin adresleri belirtilmiştir. Teknik Şartname’nin 38.18’inci maddesinde yer alan düzenlemede idare tarafından temin edilen kurs binalarında güvenliğin yükleniciye ait olduğu belirtilmiş olup, güvenliğin özel güvenlik aracılığıyla sağlanacağına yönelik açık bir düzenleme bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

 

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Dr. Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindeki ihale dokümanına ilişkin iddiaları kapsamında Kurul çoğunluğunca “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin ihale dokümanına ilişkin iddialarının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Gaziantep Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (Gasmek) Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin toplam 53.867.902,66 TL olarak hesaplandığı,

 

Bahse konu ihalede (23) adet ihale dokümanı satın alınmasına rağmen, 22.01.2016 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 52.212.832,00 TL bedel üzerinden tek teklif verdiği, inceleme tarihi itibariyle ihale sonucuna ilişkin komisyonca bir karar alınmadığı anlaşılmıştır.

 

İhalede doküman satış sayısı, verilen geçerli teklif sayısı ve bedeli ile yaklaşık maliyet birlikte incelendiğinde;

 

(23) adet ihale dokümanı satın alınan ihalede 52.212.832,00 TL bedel üzerinden tek teklif verdiği, inceleme tarihi itibariyle ihale sonucuna ilişkin komisyonca bir karar alınmadığı ve bu teklifin de yaklaşık maliyetin % 3,07 oranında altında kaldığı hususları ile,

 

Yaklaşık maliyetin içinde asgari işçilik maliyetinin 37.488.410,91 TL olduğu, yaklaşık maliyet içinde bu bileşen dışında demirbaş malzeme ve % 20 kâr gider kalemlerinin bulunduğu, işçilik dışındaki kalemler tutarının 16.379.491,75 TL olduğu, mevzuat uyarınca başvuruya konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliğinde olduğu, işçilik giderinin dokümanda belirtilen işçi sayısı ve nitelikleri üzerinden sabit olduğu hususu göz önüne alındığında, yukarıda belirtilen tek teklif sahibi istekli tarafından işçilik gideri dışındaki diğer giderlere ilişkin 14.724.421,09 TL tutar öngördüğü ve bu bedelinde yaklaşık maliyet içindeki işçilik dışındaki kalemler tutarının % 10,10 oranında altında kaldığı, niteliği açısından konusu “Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (Gasmek) Hizmet Alımı olan şikayete konu ihalede ana girdinin personel gideri olduğu ve personel gideri dışında kalan 16.379.491,75 TL tutarlı diğer giderler maliyet bileşeninin de cari piyasada değişken olduğu düşüncesinden yola çıkıldığında bu açıdan yaklaşık maliyetin, Kanunun 5’inci maddesinde anlamını bulan değerlere de aykırılık taşıdığının değerlendirildiği bu hususlar,

 

4734 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasındaki; “İdarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla” sorumlu olduğu hükmü açısından değerlendirildiğinde;

 

İhaleye yeterli katılım olmadığı, bu nedenle de4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5’inci maddesinde belirtilen ilkeler uyarınca yeterli fiyat rekabetinin sağlanamadığı ve kaynakların verimli kullanılması ilkesinin çalıştırılmadığı değerlendirildiğinden bu gerekçe üzerinden ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin ihale dokümanına ilişkin itirazen şikayet başvuru dilekçesine konu ettiği iddiaları kapsamında yapılan incelemeye göre, ihalede mevcut doküman düzenlenmesi ile satın alınan ihale dokümanı, verilen teklif sayısı ve bedelleri ile hesaplanan yaklaşık maliyet bedeli ve Kurul kararı bir arada değerlendirildiğinde, söz konusu ihale hakkında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5’inci maddesinde belirtilen ilkeler uyarınca yeterli fiyat rekabeti sağlanamadığı gerekçesi üzerinden de “ihalenin iptaline” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncem ile, Kurul çoğunluğu kararına katılmıyorum.