Yayınlandı: Çar, Nis 5th, 2017

Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçunun Tamamlanması ve Teşebbüs Durumu

Ruble


Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçunun Tamamlanması ve Teşebbüs Durumu
SUÇUN TAMAMLANMASI – TEŞEBBÜS HALİ

Resmi evrakta sahtekarlık suçu şekli, ani, neticesi harekete bitişik suçlardandır. Kısmen yada tamamen sahte belgenin düzenlenmesi, yada belgede tahrif ve tağyirin gerçekleşmesiyle suç olur. Zararın gerçekleşmesi beklenmez ve gerekmez.

Yukarıda ifade edildiği gibi resmi evrakta sahtekarlık suçu neticesi harekete bitişik bir suç sayılmadığından bu suça tam teşebbüs edilmesi mümkün görülmemektedir.

Sahte evrak tanzim etmeye eksik teşebbüs halinin olup olmayacağı doktrinde tartışılmıştır. Yargıtay’ın çeşitli karalarında eksik teşebbüsün mümkün olabileceği ifade edilmiştir.

“…sanıkların şoför ehliyetnamesi almak için girdikleri imtihanda birbirlerinin yerine imtihan kağıtları düzenlediklerini anlaşılmasına göre eylemlerini TCK. nun 342/l. ve 6l. maddelerinde yazılı suçu oluşturduğu …”

Yorum Yazın

XHTML: HTML Etiketi Kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>