Mali Sorumluluk Nedir?

Para Resmi Bütçe

Kamu Sektöründe Mali Sorumluluğun Tanımlanması
Kamuda mali sorumluluğun tanımlanması oldukça güçtür. Bu güçlük,
mali sorumluluğun ortaya konmasını sağlayacak mali işlemin, diğer idari
işlemden ayrılmasından kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan, kamu kaynağını,
kamu hizmetini yürütmek amacıyla ve kamusal yetkilerin kullanılmasıyla
ortaya çıkan görevler de mali sorumluluğu ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle
öncelikle mali sorumluluğu doğran mali görevin tanımlanması
gerekmektedir.
Görev, bütçe yönetimi, bütçe ödeneklerinin kullanılmasına ilişkin mali
iş ve işlemlerin yerine getirilmesi, gelir ve alacakların takip ve tahsili, Devlet
mallarının korunması ve idaresi, bunların muhasebesinin tutulması ve yetkili
merciler önünde hesabının verilmesidir. Bu işler Devlet tüzel kişiliği adına,
yetkili memurlar tarafından yürütülen bir vekalet ve emanet idaresi
faaliyetidir. Bir başka deyişle, kamu malvarlığı ve bütçesi korunmak ve
yönetilmek üzere bir takım görevlilere emanet edilmekte ve bunların Devlet
adına yetki kullanmaları için kendilerine vekalet verilmektedir.18
Şu kadarının söyleyelim ki, mali işlemlerin diğer idari işlemlerden
ayrılması da oldukça tartışmalıdır. Mahallî idarelerin denetimi ile ilgili
olarak bir Sayıştay Genel Kurulu Kararında da, idarî işlemler ile malî
işlemlerin ve özellikle belediyelerin malî işlemler dışındaki diğer idarî
işlemlerinin mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde tanımının
yapılamayacağına ve dolayısıyla bu kavramların sınırlarının açık ve kesin bir
biçimde belirlenemeyeceğine karar verilmiştir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.