Aşırı Düşük Tekliften Ne Anlaşılması Gerektiği…soru cevap

Memur-5

Aşırı Düşük Tekliften Ne Anlaşılması Gerektiği

Kamu İhale Kanunu genel tebliğinin XIII’ maddesinin h fıkrasının b bendinde sizin de sorunuzda belirttiğiniz

ifadeler yer almakta.

1′ inci sorunuzla ilgili olarak öncelikle aşırı düşük olanlardan bu şekilde verilen tekliflerin gerekçesi istenecek, verilen gerekçeler kapsamında asgari işçilik ve bu tutar üzerinden %2 sözleşme gideri

hesaplanacak. Sonrasında Bu tutarı karşılamayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Bunun nedeni

hizmet ihalelerinde maliyet SSK tarafından belirlenen asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanmaktadır ve

kanuni kesintileri içermektedir. Bu bağlamda devletin yaptığı ihalede düşük de kanuni kesintileri yapmayan isteliye işvermesi mümkün değildir.

Bu bağlamda doğrudan devre dışı bırakmak yerine aşırı düşük tekliflerle ilgili hepsi üzerinden sorgulam yapmak ve bu sorgulama neticesinde bir kısmını devre dışı bırakmak, değerlendirmeye uygun teklifleri ise

(asgari maliyet +%2 sözleşme giderinin) üzerindeki teklifler değerlendirmeye alınır.

2′ inci sorunuzun cevabı ise; asgari maliyeti çok az aşan derken çok az aşması gereken miktar öncelikle

asgari maliyet+%2 sözleşme maliyetinin üzerinde olması gerekir. Bu tutarın üzerinde ise teklif değerlendirmeye alınır. Bu bağlamda 1′ inci soruda belirtildiği üzere verilen teklif aşırı düşük teklif statüsündeyse zaten sorgulama istemek durumundasınız. Sanırım siz teklif sahibinin müteahhit karı almadığını bildiğinize göre sanırım bu sorgulamayı yapmışsınız.

Bu bağlamda müteahhit karı istemeyen isteklinin teklifi aşırı düşük teklifse diğer tekliflerde olduğu gibi bu teklifinde sorgulanması gerekir. Açıklama istenilmesi gerekir.

(Yaklaşık maliyet tespit edilirken fiyatlara müteahhit karı dahil edilmektedir.)

Bu konuda ihale komisyonu tarafından “aşırı düşük teklif sınır değeri” tespit edilmelidir.

Sanırım bu açıklamalar yardımcı olur.

Tereddüte düşülmesi halinde ilgili konu hakkında sorularınızı bekliyorum…

İyi çalışmalar…..Ömer KÖSE

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE

İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir. Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 2 sözleşme giderini karşılamayan teklifler reddedilecektir.

Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 2 oranındaki sözleşme giderini karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri de (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

DENİLMEKTE

1.BU DURUMDA TEKLİF EDİLMESİ GEREKEN AS. MALİYETİN ALTINDA KALAM DOĞRUDAN DEĞERLENDİRME DIŞI MI KALIR. SORGULAMA’DAN NEYİ ANLAMAK LAZIM.

2.TEKLİF EDİL. GER. AS. MALİYETİ AŞAN FİRMANIN TEKLİFİ ASGARİ MALİYETİN ÇOK AZ ÜSTÜNDEYSE VE MÜTEAHHİT KARI ÖNGÖRÜLMEMİŞSE ONDAN DA AÇIKLAMA İSTENİLMELİ MİDİR.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.