Harcama Yetkilisi ve Yetki Devri (2 Seri Numaralı Tebliğ)

Memur-13

TEBLIG
Maliye Bakanligindan:
HARCAMA YETKILILERI HAKKINDA GENEL TEBLIG
SERI NO: 2
Harcama yetkilileri ve yetki devri uygulamasina iliskin olarak asagidaki açiklamalarin yapilmasi gerekli
görülmüstür.
1. Kamu idareleri harcama yetkililerinin belirlenmesi, harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde
birlestirilmesi ve devredilmesi konusunda 31/12/2005 tarihli ve 26040 dördüncü mükerrer sayili Resmî Gazete’de
yayimlanan (1) Seri Numarali Harcama Yetkilileri Hakkinda Genel Tebligde yer alan düzenlemelere uyulacaktir. Harcama
yetkililerine iliskin olarak söz konusu Genel Tebligin yani sira asagida yer alan hususlar da dikkate alinacaktir.
a) Bilindigi üzere, 4734 sayili Kamu Ihale Kanununun 4 üncü maddesinde ihale yetkilisi, “Idarenin ihale ve
harcama yapma yetki ve sorumluluguna sahip kisi veya kurullari ile usulüne uygun olarak yetki devri yapilmis görevlileri”
olarak tanimlanmistir. Diger taraftan, 5018 sayili Kanunun 31 inci maddesinde harcama yetkilisi, “Bütçeyle ödenek tahsis
edilen harcama birimlerinin en üst yöneticisi” olarak tanimlanmis bulunmaktadir. Buna göre, ihale yetkilisinin ilgili
mevzuatinda özel olarak belirlendigi haller disinda, 5018 sayili Kanunun 31 inci maddesi uyarinca belirlenmis bulunan
harcama yetkilileri ayni zamanda ihale yetkilisi olacaktir.
b) 2006 yilindan önce ihale sürecine baslanilan ve 2006 yili içinde tamamlanan ihalelere iliskin olarak, ihale
sürecini baslatan ihale yetkilisi ile ihale sürecini tamamlayan ihale yetkilisinin farkli kisiler olmasinin 4734 sayili Kanuna
aykiri bir yönü bulunmadigindan, 2006 yilinda ihale sürecini tamamlayacak olan ihale yetkilisi, 5018 sayili Kanunun 31
inci maddesi ve anilan Genel Teblig uyarinca belirlenen harcama yetkilisi olacaktir.
c) 2006 yilindan önce baslanmis ve devam eden ihalelerde komisyon üyesi olarak yer alan kisi veya kisilerin 5018
sayili Kanun ve anilan Genel Teblig uyarinca harcama yetkilisi olarak belirlenmesi halinde, bu kisi veya kisilerin ihale
komisyonu üyeliklerinden çikarilarak yerlerine yedek üyelerden görevlendirme yapilmasi gerekmektedir.
d) Harcama yetkilileri, ilgili mevzuati uyarinca ihale usulleriyle yapilacak mal ve hizmet alimlari ile yapim
islerinin ihale islemlerine iliskin olarak, ihale yetkisiyle sinirli olmak üzere harcama yetkilerini, üst yöneticiden onay
almak suretiyle, idarenin destek hizmetlerini yürüten birim yöneticilerine devredebilirler. Bu durumda, ihale onay
belgesinin düzenlenmesinden sözlesmenin imzalanmasina kadar geçen süreçteki tüm ihale islemlerine iliskin ihale yetkisi
destek hizmetleri birim yöneticisi tarafindan kullanilacaktir. Isin yaklasik maliyetinin belirlenmesi ve teknik sartnamenin
hazirlanmasi gibi ihale öncesi islemlerin ilgili harcama birimi, destek hizmetleri birimi veya idarenin diger birimleri
tarafindan hazirlanmasi mümkün bulunmaktadir.
Destek hizmetleri birimi, harcama birimlerinin ihtiyaçlarini birlestirmek suretiyle 4734 sayili Kanun hükümleri
çerçevesinde karsilayabilir. Birden fazla harcama biriminin dogrudan temin limiti dahilindeki ihtiyaçlarinin, destek
hizmetleri birimi tarafindan birlestirilerek ihale usulleriyle karsilanmasi da mümkün bulunmaktadir.
e) Idarelerin ilçe sinirlari dahilinde bulunan birimlerinin harcama islemlerini gerçeklestirecek yeterli sayida
personelinin bulunmamasi nedeniyle harcama yetkililerinin belirlenmesinde ve harcama islemlerinin yürütülmesinde
güçlük bulunmasi hallerinde, söz konusu birimlerin harcama yetkililigi görevi kaymakam, il müdürü veya bölge müdürü
tarafindan yürütülebilir.
Istanbul ilinde bulunan Maliye Bakanligina bagli kurum saymanliklarinin harcamalarinda, harcama yetkililigi
görevi, gerekli görülen hallerde kurum saymanliginin bulundugu ilçe kaymakamlari tarafindan yürütülebilir.
Bu durumda düzenlenecek ödenek gönderme belgeleri ilgili kaymakamliga, il müdürlügüne veya bölge
müdürlügüne gönderilir.
f) Idare bütçelerinde kurumsal siniflandirmanin dördüncü düzeyinde tasra teskilati için toplu olarak (61) ve (62)
kodlarinda tertiplenmis ve herhangi bir harcama birimi ile iliskilendirilmemis ödeneklerin merkez disi birimlere
gönderilmesine yetkili merkez teskilati harcama yetkilileri, idarelerin üst yöneticileri tarafindan belirlenecektir.
Diger taraftan, idarelerin bütçelerinde belirli bir harcama birimine tahsis edilmemis ve toplu olarak bütçelestirilmis
ödeneklerin harcama yetkilileri üst yönetici tarafindan belirlenecektir.
Bu sekilde belirlenen harcama yetkilileri mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkililerine bildirilir.
g) Tedavi Yardimina Iliskin Uygulama Tebligi ve Maliye Bakanligi ile Türk Eczacilari Birligi arasinda yapilan
protokol uyarinca, merkez teskilatinda idarelerle eczaneler arasinda yapilacak sözlesmeler, üst yöneticiden onay alinarak
destek hizmetleri birimi yöneticisi veya yardimcisi tarafindan imzalanabilecektir.
2. Ilgili mevzuati uyarinca, Bakan, üst yönetici, yetkili kurul, komisyon ve benzeri yetkili kisi veya kurullarin
önceden izin veya onayina tabi tutulmus olan ve sonucunda mali islem yapilmasi gereken hallerde, söz konusu izin veya
onaylar harcama süreci baslamadan önce alinacaktir. Diger taraftan, iç kontrol ve ön mali kontrol alanindaki gözetim
görevi çerçevesinde, Bakan ve üst yöneticiler, bazi mali islemleri, islem sürecine baslanilmadan önce ön izinlerine tabi
tutabilirler.
3. 5018 sayili Kanunun 60 inci maddesinin ikinci fikrasinda, harcama birimlerini ilgilendiren harcamalarin
harcama birimleri tarafindan gerçeklestirilecegi, ancak, harcama yetkililigi görevi uhdesinde kalmak sartiyla, harcama
birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayiyla diger harcama birimlerine iliskin mali islemlerin idarenin destek hizmetlerini
yürüten birimi tarafindan yapilabilecegi hükme baglanmistir. Bu hükmün uygulanmasinda, idarelerin teskilat yapilarinda
destek hizmetleri ile yardimci hizmet birimleri olarak yer alan idari ve mali isler, makine-ikmal, satin alma, yapi isleri,
personel gibi birimler destek hizmetleri birimi sayilacaktir.
Buna göre, ayri ayri her bir harcama birimini ilgilendiren harcamalarda, harcama yetkililigi görevi uhdesinde
kalmak sartiyla ve harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayiyla, harcama birimlerinin bazi mali islemlerinin
idarelerin destek hizmetlerini yürüten birimler tarafindan yerine getirilmesi mümkün bulunmaktadir. Bu islemlere iliskin
olarak üst yöneticiden alinacak onay, harcama birimleri tarafindan ayri ayri alinabilecegi gibi, harcama birimlerinin talebi
üzerine mali hizmetler birimi (Strateji Gelistirme Baskanligi, Strateji Gelistirme Daire Baskanligi, bu hizmetlerin yerine
getirildigi müdürlük veya idarelerin mevcut yapilarinda mali hizmetlerini yürüten birimleri) tarafindan da alinabilir.
Bu sekilde alinacak onaylarda, ödeme emri belgesini düzenleme görevinin harcama birimi veya destek hizmetleri
biriminden hangisi tarafindan yürütülecegi hususu da belirtilecektir. Ödeme emri belgesini düzenleyecek gerçeklestirme
görevlisinin destek hizmetleri biriminden olmasi halinde, bu görevli veya görevliler, destek hizmetleri birimi yöneticisi
tarafindan kendisi veya yardimcisi veya bunlara hiyerarsik olarak en yakin yönetim kademesinde bulunan kisi veya kisiler
arasindan belirlenecektir.
Destek hizmetleri birimleri tarafindan diger harcama birimleri adina harcamalarin gerçeklestirilmesi halinde,
harcama talimati/onay belgesi destek hizmetleri birimine gönderilerek mali islemlerin destek hizmetleri birimi tarafindan
yapilmasi saglanacaktir. Harcama islemleri, üst yöneticiden alinan onayda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tespit
edilen ödeme emri belgesini düzenlemekle görevli gerçeklestirme görevlisi tarafindan ödeme emrine baglanarak
imzalanmak üzere ilgili birimin harcama yetkilisine sunulacaktir.
Diger taraftan, anilan Kanunun 32 nci maddesinde, harcama talimatlarinda gerçeklestirmeyle görevli olanlara
iliskin bilgilere de yer verilecegi belirtilmistir. Gerçeklestirme islemleri destek hizmetleri birimi tarafindan yapilan mali
islemlerde, harcama talimatlarinda is ve islemlerin destek hizmetleri birimi personeli tarafindan yürütüleceginin
belirtilmesi yeterli bulunmaktadir. Ancak, ilgili mevzuatinda bizzat harcama yetkilisi tarafindan belirlenmesi gereken
hususlarda ilgili harcama yetkilisinin onayi alinacaktir.
Teblig olunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.