Menkul Kıymetler Hesabında Eksik Çıkması Nedeniyle Sayıştayca Tazmin Kararı

Bütçe-12

TEMYİZ KURULU KARARI

Tarih  : 05.02.2008

No       : 29874

 

Belediye idare hesabı cetvellerinin incelenmesi sonucunda menkul kıymetler hesabında eksik olan menkul kıymetin sorumlulardan tazmini gerektiği hk.

Dilekçi dilekçesinde; Sayıştay ilamı üzerine kasa ve kayıtların yeniden taranmasına rağmen herhangi bir menkul kaydına rastlanılmadığını ancak yapılan taramada bazı menkul kıymetlerin ilgilisine verildiği halde muhasebe kayıtlarından düşülmediğinin görüldüğünü ayrıca alınırken muhasebe kayıtlarına işlenmediğini hatta menkul kıymetler hesabının bir müddet çalıştırılmadığını 2002, 2003 yılları hesap cetvelinde bu değerlerin hiç değişmediğini, sayman olarak görevi devir alırken tarafına menkul kıymet olarak herhangi bir teslim yapılmadığı gibi menkul kıymet listesi de verilmediğini belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmektedir.

1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun Hesap Sorumluluğu başlıklı 19. maddesinde aynen; “Her sayman yalnız kendi dönemine ait hesaptan sorumludur. Ancak kendisine hesap vermekle mükellef olanların hesabına bakmayan veya kendinden öncekinden devren aldığı hesabın eksiklerini göstermeyen sayman bunlara gelecek mali sorumluluğu –borçlulara ve sebep olanlara rücu hakkı bulunmak üzere- üstlenmiş olur.” hükmü yer almaktadır.

Saymanlar arasındaki devir işlemlerinin nasıl olacağı Belediye Bütçe ve Muhasebe Usul Yönetmeliğinin 201. maddesinde ayrıntılı olarak izah edilmiştir. 201. maddenin A bendinde; “…… görevinden ayrılan sayman, yerine asıl veya vekil olarak gelen saymana devir cetveli düzenleyerek ayrıntılı devir vermek zorundadır. Devir cetvelinin düzenlenmesinden önce asil veya vekil olarak göreve başlayan sayman para, menkul kıymetler ve teminat mektubu gibi değerleri sayarak teslim alır. Sayımda çıkan miktarlar, bu değerlere ait yardımcı defterler üzerinde gösterilmekle beraber durum sayım tutanakları ile de tespit edilir…” denilmektedir.

Bahsedilen yönetmeliğin 111. maddesi menkul kıymet çeşitlerini, 112. maddesi ise menkul kıymetlerin alınması, saklanması ve geri verilmesini düzenlemiştir.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri çerçevesinde dilekçi iddialarının reddedilerek ……………….. TL.ne ilişkin olarak verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.