Devlet MuhasebesiHakediş ÖdemeleriMALİYE MEVZUATI

Hakediş Ödenmesi Suretiyle Maddi Duran Varlık Edinilmesine İlişkin Muhasebe Kayıtları-1

Muhasebe-11

HAKEDİŞ ÖDENMESİ SURETİYLE MADDİ DURAN VARLIK EDİNİLMESİ İŞLEM SÜRECİ
Bu çalışma bir örnek üzerinden yapılacaktır. Örneğin yapıldığı kamu idaresinde tek bir
muhasebe biriminin bulunduğu, kamu idaresinin katma değer vergisi ve kurumlar vergisi
mükellefi olmadığı ve yapılan işin yıllara sari bir iş olmadığı kabul edilmiştir.

Örnek:
Kamu idaresince, yol yapımı için ihaleye çıkılmıştır.
– İhaleyi 800.000.- YTL fiyat teklifi veren müteahhit kazanmıştır. Müteahhitten % 6 oranında kesin teminat mektubu alınmış ve sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmeye göre yıllara sari olmayan bu işle ilgili müteahhide teminat mektubu karşılığında %10
oranında avans verilmiştir.

1. Müteahhitten sözleşme bedelinin % 6’sı oranında kesin teminat mektubu alınması kaydı;

_____________   ___________________

910- Teminat Mektupları Hesabı 48.000.-
911- Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı 48.000.-

____________   _______________________
2. Girişilen taahhüdün, taahhüt kartına dayanılarak, hesaplara alınması kaydı;

______________   ____________________

920- Gider Taahhütleri Hesabı 800.000.-
921- Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı 800.000.-

______________  ____________________
3. Avans verilmesi kaydı;

______________  ___________________
259- Yatırım Avansları Hesabı 80.000.-
360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 600.-
103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 79.400.-

_____________  ___________________

4. Avans karşılığı avans teminat mektubu alınması kaydı;

_____________   ________________

910- Teminat Mektupları Hesabı 80.000.-
911- Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı 80.000.-

___________  _________________

Yol yapım işi ile ilgili müteahhit 500.000.- YTL + KDV tutarında ilk hakedişini
getirmiştir. Verilen avansın 75.000 YTL’si mahsup edilmiş; müteahhidin isteği üzerine
teminat mektubunun ilgili kısmı çözülmüştür.

5. İlk hakedişin ödemesi kaydı;

_____________  _____________

258- Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 590.000 .-
259- Yatırım Avansları Hesabı1 75.000.-
360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı (Damga Vergisi: 500.000*binde 7,5) 3.750.-
360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı (Katma Değer Vergisi Tevkifatı: 90.000*1/6)215.000.-
320- Bütçe Emanetleri Hesabı 496.250.-

____________   _____________

830- Bütçe Giderleri Hesabı 590.000 –
835- Gider Yansıtma Hesabı 590.000.-

____________  _____________

6.Taahhütten düşme kaydı;3

____________  _____________

921- Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı 500.000.-
920- Gider Taahhütleri Hesabı 500.000.-

___________   _____________

7. Mahsup edilen avansa ilişkin teminat mektubunun serbest bırakılması kaydı;

_____________  ____________

911- Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı 75.000.-
910- Teminat Mektupları Hesabı 75.000.-

_____________  ____________

8. Ödenek kullanılması kaydı;4

____________  ______________

905- Ödenekli Giderler Hesabı 590.000.-
900- Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı 590.000.-

____________  _____________
50.000 ytl’si keşif artışı olmak üzere daha sonra 350.000.- YTL tutarında ikinci
hakediş bedeli ödenerek yol yapımı geçici kabul aşamasına kadar getirilmiştir.

9- İkinci Hakedişin ödenmesi kaydı;

1- Hakedişlerden verilen avansların mahsup işlemi, avans verme oranının % 50 fazlasının
hakedişlerden kesilmesi suretiyle yapılmaktadır. Bu işlemde başlangıçta % 10 müteahhit avansı
verilmişti. Bu nedenle hakediş bedelinin % 15’i oranında kesinti yapılmıştır.

2- 91 nolu KDV tebliğine göre 1/6 KDV tevkifatı yapılmaktadır.

3- Taahhütten düşme kayıtları, katma değer vergisi hariç tutar üzerinden yapılmaktadır. Çünkü
taahhüde alma tutarları da sözleşme bedelinden yani katma değer vergisi hariç tutarlar üzerinden
yapılmıştır.

4- Ödenekler bütçelerden yola çıkılarak “900- Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı”na Borç; “901-
Bütçe Ödenekleri Hesabı”na Alacak kaydedilmektedir. Tek muhasebe birimi olan kamu idarelerinde
başka bir işlem yapılmamakta bütçe giderinin yapılmasını müteakip bu kayıtda belirtildiği şekilde
ödenekten düşme işlemi yapılmaktadır.

______________   _____________

258- Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 413.000.-
259- Yatırım Avansları Hesabı5 5.000.-
360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı (Damga Vergisi:350.000*binde 7,5) 2.625.-
360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı (Katma Değer Vergisi Tevkifatı: 63.000*1/6) 10.500.-
320- Bütçe Emanetleri Hesabı 394.875.-

____________  ________________
830- Bütçe Giderleri Hesabı 413.000-
835- Gider Yansıtma Hesabı 413.000.-

____________  ________________

10- Taahhütten düşme kaydı;

_____________  _______________

921- Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı 300.000.-
920- Gider Taahhütleri Hesabı 300.000.-

_____________  ______________

11- Ödenek kullanılması kaydı;

_____________  _____________
905- Ödenekli Giderler Hesabı 413.000.-
900- Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı 413.000.-

____________  _____________
Ardından geçici kabul tutanağı imzalanmıştır.

12. Yapılmakta olan yatırımlar hesabında izlenen varlığın geçici kabul
tutanağının idarece imzalandığı tarihi müteakip ilgili varlık hesabına aktarılması kaydı;

_____________  _____________

251- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı 1.003.000.-
258- Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 1.003.000.-

____________  ______________
Kesin kabul sırasında müteahhitten 5.000.- YTL alacaklı çıkılmış ve bu tutar 50.-YTL faiziyle birlikte tahsil edilmiştir. Böylece iş teslim alınmıştır.

13. Kesin kabul sırasında müteahhitten alacaklı çıkılması kaydı;

_____________ ____________

140- Kişilerden Alacaklar Hesabı 5.000.-
251- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı 5.000.-

_____________   ____________

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.