Devlet MuhasebesiMALİYE MEVZUATI

Hakediş Ödenmesi Suretiyle Maddi Duran Varlık Edinilmesi İşlem Süreci ve Muhasebeleştirilmesi

Muhasebe-6

Hakediş Ödenmesi Suretiyle Maddi Duran Varlık Edinilmesi İşlem Süreci ve Muhasebeleştirilmesi

Hakediş Ödenmesi Suretiyle Maddi Duran Varlık Edinilmesi İşlem Süreci9
-Kamu idaresince, yol yapımı için ihaleye çıkılmıştır. İhaleyi 800.000.- YTL fiyat teklifi veren müteahhit kazanmıştır. Müteahhitten % 6 oranında kesin teminat mektubu alınmış ve sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmeye göre yıllara sari olmayan bu işle ilgili müteahhide teminat mektubu karşılığında %10 oranında avans verilmiştir.
1. Müteahhitten sözleşme bedelinin % 6’sı oranında kesin teminat mektubu alınması kaydı;
910- Teminat Mektupları Hesabı
48.000.-
911- Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı
48.000.-
2. Girişilen taahhüdün taahhüt kartına dayanılarak hesaplara kaydedilmesi kaydı;
920- Gider Taahhütleri Hesabı
800.000.-
921- Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı
800.000.-
Avans verilmesi kaydı;
259- Yatırım Avansları Hesabı
80.000.-
360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı
600.-
103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı
79.400.-
4. Avans karşılığı avans teminat mektubu alınması kaydı;
910- Teminat Mektupları Hesabı
80.000.-
911- Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı
80.000.-
Yol yapım işi ile ilgili müteahhit 500.000.- YTL + KDV tutarında ilk hakedişini getirmiştir. Verilen avansın 75.000 YTL’si mahsup edilmiş; müteahhidin isteği üzerine teminat mektubunun ilgili kısmı çözülmüştür.
Hakediş ödemesi kaydı;
258- Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı
590.000.-
259- Yatırım Avansları Hesabı10
75.000.-
360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı (Damga Vergisi: 500.000*binde 7,5)
3.750.-
360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı (Katma Değer Vergisi Tevkifatı: 90.000*1/3)
30.000.-
103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı
481.250.-
830- Bütçe Giderleri Hesabı
590.000-
835- Gider Yansıtma Hesabı
590.000

Taahhütten düşme kaydı;11
921- Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı
500.000.-
920- Gider Taahhütleri Hesabı
500.000.-
7. Mahsup edilen avansa ilişkin teminat mektubunun serbest bırakılması kaydı;
911- Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı
75.000.-
910- Teminat Mektupları Hesabı
75.000.-
8. Ödenek kullanılması kaydı;12
905- Ödenekli Giderler Hesabı
590.000.-
900- Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı
590.000.-
50.000 ytl’si keşif artışı olmak üzere daha sonra 350.000.- YTL tutarında ikinci hakediş bedeli ödenerek yol yapımı geçici kabul aşamasına kadar getirilmiştir.

İkinci Hakedişin ödenmesi kaydı;

258- Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı
413.000.-
259- Yatırım Avansları Hesabı
5.000.-
360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı (Damga Vergisi:350.000*binde 7,5)
2.625.-
360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı (Katma Değer Vergisi Tevkifatı: 63.000*1/3)
21.000.-
103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı
384.375.-
830- Bütçe Giderleri Hesabı
413.000-
835- Gider Yansıtma Hesabı
413.000.-

Taahhütten düşme kaydı;
921- Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı
300.000.-
920- Gider Taahhütleri Hesabı
300.000.-
11- Ödenek kullanılması kaydı;
905- Ödenekli Giderler Hesabı
413.000.-
900- Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı
413.000.-

Ardından geçici kabul tutanağı imzalanmıştır.
12. Yapılmakta olan yatırımlar hesabında izlenen varlığın geçici kabul tutanağının idarece imzalandığı tarihi müteakip ilgili varlık hesabına aktarılması kaydı;
251- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı
1.003.000.-
258- Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı
1.003.000.-
Kesin kabul sırasında müteahhitten 5.000.- YTL alacaklı çıkılmış ve bu tutar 50.- YTL faiziyle birlikte tahsil edilmiştir. Böylece iş teslim alınmıştır.

Kesin kabul sırasında müteahhitten alacaklı çıkılması kaydı;
140- Kişilerden Alacaklar Hesabı
5.000.-
251- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı
5.000.-
14. Kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı tutarlar için faiz tahakkuku kaydı;

140- Kişilerden Alacaklar Hesabı
50.-
600- Gelirler Hesabı
50.-
15. Faiz ve anaparanın tahsilat kaydı;
100- Kasa Hesabı
5.050.-
140- Kişilerden Alacaklar Hesabı
5.050.-
805- Gelir Yansıtma Hesabı
5.050.-
800- Bütçe Gelirleri Hesabı
5.050

Avans teminat mektubu ve kesin teminat mektubunun ilgiliye iade edilmesinin kaydı;
911- Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı
48.000.-
910- Teminat Mektupları Hesabı
48.000.-
911- Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı
5.000.-
910- Teminat Mektupları Hesabı
5.000.-
17. Yılsonunda (31.12.2006 tarihinde) amortisman ayrılması kaydı;
630- Giderler Hesabı
49.900.-
257- Birikmiş Amortismanlar Hesabı13
49.900.-

Ertesi yıl söz konusu maddi duran varlıkla ilgili %10 yeniden değerleme yapılmış %5 (20 yıllık yararlanma süresine göre) amortisman uygulanmasına devam edilmiştir.
Ertesi yıl sonunda (31.12.2007tarihinde) yeniden değerleme yapılması ve amortisman ayrılması kaydı;
251- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı
99.800.-
257- Birikmiş Amortismanlar Hesabı
4.990.-
522- Yeniden Değerleme Farkları Hesabı
94.810.-
630- Giderler Hesabı
54.640,50.-

257- Birikmiş Amortismanlar Hesabı
54.640,50.-
2008 yılında yolun değerini artırıcı şekilde iyileştirme ve ömür uzatmak için 300.000.- YTL + KDV tutarında tamirat yapılmıştır.
19. Yol için yapılan tamirat giderinin kaydı;
251- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı
354.000.-
360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı (Damga Vergisi:300.000*binde 7,5)
2.250.-
360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı (Katma Değer Vergisi Tevkifatı: 54.000*1/3)
18.000
103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı
233.750.-
830- Bütçe Giderleri Hesabı
354.000-
835- Gider Yansıtma Hesabı
354.000.-

Varlığın devrinin kaydedilmesi;14
257- Birikmiş Amortismanlar Hesabı
XXX
522- Yeniden Değerleme Farkları Hesabı
XXX
630- Giderler Hesabı
XXX
251- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı
XXX

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.