Bütçeden Başka Kurum, Dernek veya Şahıslara Yardım Yapılması Mümkün mü?

Muhasebe-2

BÜTÇELERDEN YARDIM YAPILMASI

Devlet bütçesinden yapılması prensip olarak mümkün olmamakla beraber, 5018 sayılı kanunda bu prensibin çeşitli istisnaları bulunmaktadır.

Bu bağlamda, gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz.

Ancak, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde öngörülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek , , , kurum, kuruluş, ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir.

Bu yardımların yapılması, kullanılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Bu çerçevede ilgili kamu idarelerinin bütçelerinde yer almak şartıyla yardım yapılabileceği ön görülmüştür.

Yardım yapılması ön görülen kurumlara bakıldığında çok geniş bir yelpazenin kapsandığı görülecektir.

Geçmiş yıllarda, bütçeden özellikle KİT lere yapılan yardımları yüksek tutarları bulmaktaydı. Fakat alınan ekonomik tedbirler ve mali disiplinin sağlanması amacıyla oluşturulan uygulamalar neticesinde bütçeden yapılan yardımlar kontrol altına alınabilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.