Akaryakıt, Zirai Malzeme ve İlaç Alımlarında Taşınır İşlem Fişlerinin Düzenlenmemesi (Sayıştay Kararı)

, ve İlaç Alımlarında Taşınır İşlem Fişlerinin Düzenlenmemesi ( Kararı)
Belediyenin depolarında stoklanan akaryakıtlar ve alınan zirai malzeme ve ilaçlar için düzenlenmediği görülmüştür.
Taşınır Mal Yönetmeliği’nin “Belge ve Cetveller” başlıklı 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde taşınır işlem fişi düzenlenmeyecek haller sayılmıştır. Maddede zikredilen mevzuat hükmünden de açıkça anlaşılacağı üzere sayılan istisnalar dışında kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların tamamı taşınır işlem fişi düzenlenerek kurum depolarına alınmalıdır.
Yönetmelik’in eki olan Taşınır Kod Listesinde, alınacak yakıtlar için hangi hesabın ve alt kodunun kullanılacağı aşağıdaki gibi sıralanmıştır; “150 04 Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu
150 04 01 Katı Yakıtlar
150 04 02 Sıvı Yakıtlar
150 04 03 Gaz Yakıtlar”
Yine aynı Taşınır Kod Listesinde, alınacak zirai maddeler için hangi hesabın ve alt kodunun kullanılacağı aşağıdaki gibi sıralanmıştır;
“150 10 Zirai Maddeler Grubu
150 10 01 Tohum, Fideler, Filizler ve Çiçek Tohumları
150 10 02 Gübre, Bitki Gıdaları ve Bitki İlaçları
150 10 03 Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri
150 10 04 Hayvan Yetiştiriciliğinde Kullanılan Maddeler
150 10 05 Ağaç, Fundalık ve Çiçekler”
Sonuç olarak depolarda stoklanan akaryakıtlar ve alınan zirai malzeme ve ilaçlar için taşınır işlem fişi düzenlenmemesi ve ilgili varlık hesabının kullanılması gerekirken doğrudan 630-Giderler Hesabı’nın kullanılması yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.
Kamu idaresi cevabında;
“Akaryakıt, zirai malzeme ve alımlarında taşınır işlem fişlerinin düzenlenmesi ve ilgili varlık hesabı yerine, doğrudan 630-Giderler Hesabı’nın kullanılmasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği belirtilmiştir. Bundan sonra akaryakıt, zirai malzeme ve ilaç stokları taşınır işlem fişi düzenlenerek ilgili varlık hesaplarında izlenecek ve bunlara ilişkin 630-Giderler Hesabı’nın doğrudan kullanılmasının önüne geçilecektir.” denilmektedir.
Sonuç olarak Kurum tarafından bulguda belirtilen hususa iştirak edilerek akaryakıt, zirai malzeme ve ilaç stokları taşınır işlem fişi düzenlenerek ilgili varlık hesaplarında izleneceği ve bunlara ilişkin 630-Giderler Hesabı’nın doğrudan kullanılmasının önüne geçileceği belirtilmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.