2020 Yılı Tarımsal Destek Ödemeleri Ne Kadar?

2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3190)

2020 Yılı Tarımsal Desteklemeleri

06 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31296 (Mükerrer)

Karar Sayısı: 3190

Ekli “2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

5 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

2020 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak verimi ve kaliteyi yükseltmek, araştırma ve geliştirme projelerini desteklemek, uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak, sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve tarımsal kayıtların güncel tutulması amacıyla hazırlanmış olup, 2020 yılında uygulanacak olan tarımsal desteklemelere ilişkin hususları kapsar.

Alan bazlı destekler

MADDE 2- (1) 2020 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarına göre tarımda kullanılan mazot ve gübre için, aşağıda belirlenen miktarda alan bazlı destek ödemesi yapılır.

(2) Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen; yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya, kanola, aspir, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, mercimek, nohut, yaş çay, fındık, yem bitkileri, patates, kuru soğan ve zeytin ürünlerinin dışında kalan diğer bütün ürünlere, “Diğer Ürünler” kategorisinde belirtilen miktar kadar mazot ve gübre destekleme ödemesi yapılır.

Ürünler Mazot (TL/da) Gübre (TL/da) Toplam Destek (TL/da)
Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale 19,00 8,00 27,00
Çeltik, Kütlü Pamuk 62,00 4,00 66,00
Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek 22,00 4,00 26,00
Patates 27,00 4,00 31,00
Yağlık Ayçiçeği, Soya 26,00 4,00 30,00
Dane Mısır 25,00 4,00 29,00
Kuru Soğan, Kanola, Aspir, Yaş Çay, Fındık, Yem Bitkileri 17,00 4,00 21,00
Zeytin 15,00 4,00 19,00
Diğer Ürünler 15,00 4,00 19,00
Nadas 8,00 8,00

(3) Toprak analiz desteği, asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, ilave her 50 dekara kadar bir analiz için Tarım ve Orman Bakanlığınca (Bakanlık) yetkilendirilmiş Toprak Analiz Laboratuvarlarına analiz başına 40 TL olarak yapılır.

(4) 2020 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemine ve Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı, organik tarım faaliyeti yapmış, geçiş süreci-2, geçiş süreci-3 ve organik statüde yer alan tarım arazilerindeki ürettiği ürüne “ürün sertifikası” düzenlenmiş çiftçilere birim destek miktarları aşağıdaki tabloda belirtilen rakamlar üzerinden yapılır.

(5) 2020 üretim yılında Arıcılık Kayıt Sistemi ve Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı, organik statüde bulunan kovanlar için an yetiştiriciliği yapan çiftçilere birim destek miktarı aşağıdaki tabloda belirtilen rakam üzerinden ödeme yapılır.

 

Tamamı için linki tıklayınız….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.