Kademe İlerleme Cezasının Kıdem Aylığına Etkisi

Kademe ilerlemesi cezası verilen personelin maaş hesabında sorun yaşanabilmektedir…

Bu tür sorunlarınların çözümü için Devlet Personel Başkanlığınca verilen bir karar aşağıda gösterilmiştir.

ÖZET: Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilen memurun, kıdem aylığı hesabına esas olan gösterge rakamının artırılıp artırılmayacağı hk. (02.07.2013-9696)

Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/D maddesinde kademe ilerlemesinin durdurulması, fiilin ağırlık derecesine göre memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 – 3 yıl durdurulması olarak tanımlanmış ve bu ceza uygulamasını gerektiren fiil ve haller sayılmıştır.
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (A) bendinde ise; “Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre almakta olan personele 1000 gösterge rakamı üzerinden memuriyet taban aylığı ödenir.
Birinci fıkra kapsamına girenlere her bir hizmet yılı için 15 (20) gösterge rakamı karşılığı kıdem aylığı ödenir. Ancak 25 ve daha fazla hizmet yılını dolduranlar için gösterge rakamı 375 (500) olarak uygulanır.
Hizmet yılları itibariyle ödenecek kıdem aylığının tespitinde kazanılmış hak aylığının hesabında değerlendirilen süreler esas alınır. Memuriyet taban ve kıdem aylığı miktarları, bunların göstergelerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesine göre tesbit olunan katsayılar uygulanmak suretiyle belirlenir. Memuriyet taban aylığı göstergesi için farklı katsayı tespit edile bilir. Kıdem ve memuriyet taban aylığı göstergelerini üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde; kıdem aylığının tespitinde, kazanılmış hak aylığının hesabında değerlendirilen sürelerin dikkate alınması ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verildiği hallerde, kademe ilerlemesine esas olan sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmemesi sebebiyle, ilgili personelin kıdem aylığı gösterge rakamının artırılmaması gerektiği mütalaa edilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.