2018 Kamu İşçi İkramiyelerinin Verilme Tarihleri

Yıl içerisinde 52 günlük ilave tediye ödemeleri dört taksitte yapılıyor. Ocak-haziran-ağustos/eylül ve aralık aylarında kamu işçilerine 13’er günlük tediye ödemesi yapılıyor.

PRİM KESİLİR Mİ?

Toplamda 52 günlük ilave tediyesi yıl içinde ödenmiş oluyor. Ocak-haziran ve ağustos tediye ödemeleri yapıldı. Şimdi sırada aralık ayında yapılacak ödeme var.

Kamuda kadroya geçen taşeron işçileri 2018 yılında 39 günlük tediye alacaklar. Kadro geçişleri tamamlanmadığı için ocak ayında yapılan ödemeden kadroya geçen taşeron işçileri yararlanamadı.

Haziran ve eylül aylarında ilave tediyelerini alan kamu işçilerine tediyelerin son taksiti 7 Aralık’ta ödenecek. Bu konudaki Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlandı. Son taksitin 7 Aralık’ta yatırılacağı kesinleşti. Kamu işçilerine bu yılki ilave tediye ödemesinin son taksiti 7 Aralık’ta ödenecek.

İlave tediye ödemeleri kural olarak SGK primine tabidir. Dolayısıyla, ilave tediyeden SGK primi kesilmesi gerekir. Bu çerçevede, ilave tediye ödemesinden yüzde 15 oranında sigorta primi ve yüzde 15 oranında gelir vergisi kesintisi yapılır. Ayrıca ilave tediye ödemesi damga vergisine de tabi olduğu için ilave tediyeden damga vergisi kesintisi de yapılır.

HACİZ KONULAMIYOR

İlave tediye ödemeleri hukuki olarak esas ücrete munzam ödemedir. Dolayısıyla, haczedilmesi de mümkün değildir. Konuyla ilgili Yargıtay kararlarında da ilave tediye ödemelerine haciz konulamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle, borcu olan işçiye yapılan ilave tediye ödemesine haciz konulamaz.

Belediyelerde taşeron olarak çalışırken belediye şirketlerine geçirilen işçiler ise kanunen bu şirketlerin ilave tediye ödemesi zorunluluğu olmadığı için ilave tediye alamıyorlar. Dolayısıyla, yalnızca kamu kurumlarında işçi statüsüne geçirilen taşeron işçiler için ilave tediye ödeniyor. Belediye şirketlerinde çalışmaya başlayan taşeron işçi ilave tediye alamıyor.

NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

Kamuda kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere kamuda görev yapan işçilerin tamamına 7 Aralık’ta 13 günlük ücretleri üzerinden tediye ödemesi yapılacak.

Bu kapsamda asgari ücretle çalışan bir işçiye yüzde 20’lik vergi dilimine girmiş olması nedeniyle 13 günlük ücreti karşılığı en az 591 TL ilave tediye ödenecek. Kamu işçisinin ücreti arttıkça eline geçen tediye miktarı da artacak. Örneğin, 2.500 TL brüt ücreti olan bir kamu işçisine 728 TL, 3.000 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 874 TL, 3.500 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 1.019 TL ilave tediye ödenecek.

Ancak vergi dilimi nedeniyle ilave tediyeden daha yüksek oranda gelir vergisi kesilmesi de söz konusu olacak.

Yani kamu işçisinin vergi dilimi yüzde 20’nin üzerine çıkmışsa ilave tediyeden daha yüksek oranda vergi kesilecek.

İLAVE TEDİYE NE DEMEK?

6772 sayılı kanun kapsamında, kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.

NASIL HESAPLANDI?

İlave tediye ödemesinin miktarı günlük ücret üzerinden hesaplanıyor. 2018’in son taksiti olan aralık tediye miktarı, kamu işçisinin 13 günlük ücreti olarak ödenecek. Hesap işçinin esas ücretinin aylık toplamına göre yapılıyor.
Kamuda çalışan işçi ikramiyeleri resmi gazetede yayınlanan ”6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2018 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Ödeme Tarihlerinin Belirlenmesi Hakkında Karar” ile belirlendi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilere ödenecek olan ek ikramiyeler hakkında bir karar yayımlandı. Yayımlanan kararda işçilerin ek ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği belirtildi.

Resmi Gazete’de26 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Yayımlanan kararnamede kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilere ödenecek olan ilave tediye tarihleri belirtildi.

Söz konusu karara göre kamu işçilerine ödenecek olan ilave tediyelerin ilki 18 Ağustos 2018 tarihinde ikinci tediye ise 7 Aralık 2018 tarihinde ödenecektir.

SÖZ KONUSU KARAR

Söz konusu kararda “4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan kanunun 3. maddesine göre 2018 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 17/8/2018, diğer yarısının 7/12/2018 tarihinde ödenmesine, mezkur Kanunun 3. ve 4. maddeleri gereğince karar verilmiştir.” ifadelerine yer verdi.

Kamu işçileri her yıl 4 taksit halinde işçi ikramiyesi alırlar ve kamu işçi ilave tediyeleri 2018 yılı tarihleri de resmi gazetede yayınlanarak ilan edildi. İşte işçi ikramiyeleri 2018 ve kamu işçi ikramiyeleri ne zaman ödenecek ile ilgili detaylar…
Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi kadrolarında görev yapan işçilere ödenecek olan ilave tediye ödeme tarihleri bugunkü resmi gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile belli oldu.Buna göre 6772 sayılı kanuna göre ödenecek olan 2018 yılı ilave tediyelerinin (işçi İkramiyelerinin ) ilk taksiti 26.01.2018 tarihinde tarihinde ikinci taksitinin ise 08.06.2018 tarihinde ödenmesine karar verildi.

Madenlerde çalışan işçilere yapılacak olan ilave tediyenin ise tamamının 24.12.2018 tarihinde ödenmesine karar verildi.

Kanun Maddesiİlave Tediye Gün Sayısıİlave Tediye Ödeme Tarihleri
6772 sayılı Kanun 1. maddeUmumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmeyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır.13+13=26 Günlük Yevmiye Tutarında İlave Tediye Ödemesi Yapılır.6772 sayılı kanununun 1. maddesine göre yapılacak olan ilave tediye ödenmesi zorunludur.Ocak ve Haziran Ayında Cumhurbaşkanınca Belirlenecek Olan Tarihlerde Ödenir.
6772 sayılı kanun 3. madde 3 – Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrıolarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı karariyle aynı nispette bir ilave tediye dahayapılabilir. (2)
13+13=26 Günlük Yevmiye Tutarında İlave Tediye Ödemesi Yapılır6772 sayılı kanununun 3. maddesine göre yapılacak olan ilave tediye ödenmesinde zorunluluk yoktur.kanun Maddesinde yapılabilir hükmü yer almaktadır.İlgili ödeme genel olarak yapılmaktadır.Ağustos veya Eylül ayında 13 günlük kısım  ve Aralık Ayında  13 günlük kısım Cumhurbaşkanınca Belirlenecek Olan Tarihlerde Ödenir.

Kamu da çalışan işçilere ödenecek olan ikramiyelere ilişkin düzenleme 6772 sayılı Kanun ile yapılmıştır.İlgili kanuna göre kanunda işçi sayılan herkes ilâve ikramiye tediye alabileceklerdir.İşçilere ödenecek ikramiyenin hesaplanmasında hafta tatilleri dikkate alınmadığından işçilere ödenecek olan ikramiye hesabında bir aydaki gün hesabı 26 gün üzerinden yapılmaktadır.6772 sayılı kanunda işçi ikramiyelerinden sigorta primi kesilmeyeceğine ilişkin hüküm bulunmakla birlikte 5510 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden sonra işçilere ödenecek ikramiyelerden de sigorta primi kesilmesine başlanmıştır.Ayrıca işçi ikramiyelerinden gelir ve damga vergisi de kesilmek zorundadır.Bu nedenle işçiye yıl içerisinde ödenecek ilk ikramiye ile sonraki ikramiye arasında vergi diliminden kaynaklanan farklılık bulunabilmektedir.

2018 yılında işçilere ödenecek ilave tediye ödemelerine örnek olması açısından belli tutarlara göre ilave tediye hesaplaması yaparak aşağıda yer alan tabloda gösterdik.6772 sayılı kanun kapsamında çalışan işçilerin aşağıda gösterilen ikramiye tutarlarının yarısını 26.01.2018 tarihinde ikici yarısını ise 08.06.2018 tarihinde alacaklar.Yapılan hesaplamalar % 15 lik vergi dilimine göre yapılmış olup işçilerin ikinci dönemde alacakları ikramiye tutarlarında vergi dilimine göre azalma olacaktır.

Brüt Aylık Ücret Yıllık 52 Günlük İkramiye Net Tutar
2.000,002.478,11
2.200,002.726,07
2.400,002.974,03
2.800,003.469,57
3.000,003.717,53
 

Güncelleme…..30.09.2018

500 bin işçiye 3 bin TL ikramiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar ile kamu işçilerine 13 günlük ilave ikramiye 7 Aralık’ta ödenecek. Ortalama ödeme 1.000 lirayı geçecek. 500 bin işçiye yıllık en düşük ödeme 3 bin lirayı bulacak.

2018 Kamu İşçi İkramiyelerinin Verilme Tarihleri” için 3 yorum

  • 16 Aralık 2018 tarihinde, saat 22:38
   Permalink

   beledilerde calışan katroverdik sandıgız işciler hangi haktan yararlanıyor varmı cevabı

   Yanıtla
 • 19 Ağustos 2018 tarihinde, saat 11:24
  Permalink

  18 08 2018 ikramiye birde 17 08 2018 diyorsunuz 17 08 2018 aldık 18 08 2018 yatacakmı

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.