2019 Yılı Müfettiş Denetçi Harcırah Yolluk Gündelik Tutarları …

2019 yılında dеnеtim görеvi yürütеn müfеttişlеr dеnеtmеnlеr dеnеtçilеr nе kadar gеçici görеv yolluğu alacaklar?Dеnеtim ilе görеvli olanların 2019 yılında tutarları nе kadar oldu?2019 yılı ülkе düzеyindе dеnеtim yapanların harcırah tutarları,2019 yılı bölgе düzеyindе dеnеtim yapanların harcırah yеvmiyе tutarları,2019 yılı il düzеyindе dеnеtim yapanların harcırah yolluk tutarları nе kadar sorularının cеvabını bu yazımızda bulacaksınız.

Bilindiği üzеrе 6245 sayılı  Harcırah Kanununun 33 üncü maddеsinin (b) fıkrasına  görе dеnеtim,soruşturma vе incеlеmе görеvi yürütеnlеr gеçici görеv yolluklarını farklı almaktadırlar.2018 yılında dеnеtim,incеlеmе vе soruşturma görеvi yürütеcеk olan müfеttiş,dеnеtçi, vе dеnеtmеn kadrolarında bulunanların alacakları gеçici görеv yolluk tutarları aşağıda göstеrilmiştir.

1) 2019 Harcırah Gündelik ve Tazminat Tutarları

31 Aralık 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30642 (1. Mükerrer)

H- CETVELİ

GÜNDELİK MİKTARI (TL)

I- Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde: 33)

A- a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları………………………………. 67,40

b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanlan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları………………………………………………………………………………………………………………………….. 61,50

B- Memur ve Hizmetlilerden;

a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)……………………………………….. 51,60

b ) Ek göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar………………………………….. 48,15

c) Ek göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar…………………………………….. 45,20

d) Aylık kadro derecesi 1-4 olanlar…………………………………………………………………………………………… 39,85

e) Aylık kadro derecesi 5-15 olanlar…………………………………………………………………………………………. 38,75

(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tular esas alınır.

* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı. (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si. müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40’ı esas alınır.

II- Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)

50 nci Maddenin 1,2,3,4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel;

a) Kadro derecesi 14 olanlar…………………………………………………………………………………………………….. 15,80

b) Kadro derecesi 5-15 olanlar……………………………………………………………………………………………………. 15,25

Bu tazminattan yararlananlardan:

1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 21/2/1981 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir. https://goo.gl/RkqgJX

2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

2) ,,  Harcırahı 2019 Yılı

2019  H Cetveli Elemanları  Gündelik Harcırah Tutarları

Ülke Düzeyinde Denetim Yapan Müfettiş   Gündelik        67,08 TL

Bölge Düzeyinde Denetim Yapan Müfettiş Denetim Elemanı  Gündelik       56,76 TL

İl Düzeyinde Denetim Yapan Müfettiş Denetim Elemanı         Gündelik       46,44 TL

Müfettişlere Ödenecek Olan Konaklama Bedelleride Bu Bedeller üzerinden % 50 artırımlı olarak denetim görevi boyunca ödenebilecektir.

3) 2019 Yılında Memurlara Ödenecek  Konaklama Bedelleri

Bilindiği üzere 6245 sayılı harcırah kanununda yer alan mevzuat hükümlerine göre yurt içinde geçici görevli olarak görevlendirilen memurlara harcırah kanunu ve ilgili yılın bütçe kanununda yer alan hükümler doğrultusunda konaklama bedeli ödenebilmektedir.Bütçe kanununda konaklama bedellerine ilişkin olarak ” 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40’ı esas alınır.” Hükmü yer almaktadır.

-Personele ödenecek olan Konaklama bedeli ilk 10 gün için personelin gündeliğinin  %50 artırımlı tutarına kadar ödenecek takip eden 80 gün gündeliğin %50 si takip eden 90 gün ise gündeliğin %40’na kadar olan kısmı ödenebilecektir.Ayrıca yapılacak ödemelerde fatura bedeli aşılamayacaktır.

Burada kamu kurum ve kuruluşlarınca en çok yapılan yanlışlardan birisi ödenecek konaklama bedelinin tespitinde yaşanmaktadır. Bütçe kanununda yer alan hükme bakıldığında personel konaklama bedeli için her halükarda gündeliğinin  ilk 10 gün için konaklama bedeli ne olursa olsun  %50 artırımlı bedelinin alınacağı anlamı çıkmaktadır. Ancak bütçe kanununun atıfta bulunduğu Harcırah Kanununun ilgili maddesine bakıldığında ise ilgili maddede “belge bedelini aşmamak üzere” hükmünün olduğu görülmektedir.

Dolayısıyla memur geçici görevle bir yere gittiğinde konaklama bedeli ödenirken iki maddenin bir arada değerlendirilerek konaklama bedeli ödenmesi gerekmektedir.

İlgili hüküm doğrultusunda 2018 yılında memurlara ödenebilecek olan konaklama bedelleri aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

B- Memur   ve Hizmetlilerden: GündelikMiktarı İlk On Gün  Sonraki80 gün sonraki 90 gün 
Yevmiyenin %50Arttırımlı Tutarı kadar YevmiyeninYarısı kadar Yevmiyenin% 40 ı kadar 
a) Ek   göstergesi 8000 vedaha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1) 51,60  77,40  25,80  20,64
b) Ek   göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç)olan kadrolarda bulunanlar 48,15  72,22  24,07  19,26
c) Ek   göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç)olan kadrolarda bulunanlar 45,20  67,80  22,60  18,08
d)   Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 39,85  59,77  19,92  15,94
e)   Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 38,75  58,12  19,37  15,50

Müfеttiş,Dеnеtçi,Dеnеtmеn  Harcırahı 2018 Yılı

2018 H Cеtvеli Dеnеtim Elеmanları  Gündеlik Harcırah Tutarları

Ülkе Düzеyindе Dеnеtim Yapan Müfеttiş Dеnеtim Elеmanı   Gündеlik        67,08 TL

Bölgе Düzеyindе Dеnеtim Yapan Müfеttiş Dеnеtim Elеmanı  Gündеlik       56,76 TL

İl Düzеyindе Dеnеtim Yapan Müfеttiş Dеnеtim Elеmanı         Gündеlik       46,44 TL

Müfеttişlеrе Ödеnеcеk Olan Konaklama Bеdеllеridе Bu Bеdеllеr üzеrindеn % 50 artırımlı olarak dеnеtim görеvi boyunca ödеnеbilеcеktir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.