Yeniden Değerleme Oranının Tarihsel Geçmişi Nedir?

finansal tablo-4

Yeniden Değerleme Oranının Tarihsel Geçmişi Nedir?

TARİHİ SÜREÇ
Yeniden değerleme, mevzuatımıza 19.02.1963 tarih, 205 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’na eklenen Geçici 11. madde ile girmiştir. Bu maddede yeniden değerlemenin Maliye Bakanlığı’nca yayınlanacak yeniden değerleme oranlan ile yapılacağı belirtilmiştir. Ancak Maliye Bakanlığı 1982 yılı sonuna kadar bu oranlan yayınlamadığı için yeniden değerleme işlerlik kazanmamıştır.

01.01.1983 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 21.01.1983 tarih, 2791 Sayılı Kanun ile VUK.’unu Geçici 11. maddesinde değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik ile amortismana tabi sabit kıymetlerin 31.12.1992 tarihi itibariyle bir defaya mahsus olmak üzere yeniden değerlemelerinin yapılması sağlanmıştır. Bu değerleme sabit kıymetlerin geçmiş yıllar için belirlenen katsayılar ile çarpılması suretiyle yapılmıştır.

04.12.1984 tarih, 3094 Sayılı Kanun ile VUK.’nun Geçici 11. Maddesinde değişiklik yapılarak yeniden değerlemenin 1984 yılından itibaren süreklilik kazanması sağlanmıştır.

23.01. 1987 tarih, 3332 Sayılı Kanun ile 01.01. 1987 tarihinden geçerli olmak üzere VUK.’nun yeniden değerlemeye ilişkin Geçici 11. Maddesi, Mükerrer 298. Madde haline getirilmiştir. Halen uygulama bu hükümler çerçevesinde yapılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.