Keös Nedir? Keös Ne İşe Yarar?

Bütçe-2

Keos Nedir? Keos Ne İşe Yarar?

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin nakit ihtiyaçlarının belirlenmesine, karşılanmasına, ödemelerin gerçekleştirilmesine ve tahsilatın Tek Hazine Hesabı’na aktarılmasına ilişkin işlemlerin elektronik ortamda verilecek talimatlarla yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Maliye Bakanlığı’nın ”Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı Yönetmeliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, elektronik ortamda nakit ihtiyaçlarının belirlenmesi, karşılanması, ödemelerin gerçekleştirilmesi ve tahsilat işlemleri kullanıcılar (kurum sorumlusu, birim sorumlusu, talimat aktarma yetkilisi ve talimat aktarma yetkilisi yardımcısı) tarafından yerine getirilecek.

Kullanıcılar, şifreleri, sertifikaları ve güvenli elektronik imzaları ile yapacakları işlemlerden sorumlu olacaklar.

Yurt içi ödemeler için Merkez Bankası (TCMB) nezdinde muhasebe birimleri adına ödeme hesabı ve tahsilat için Merkez Bankası veya muhabir banka (merkez dışı muhasebe birimlerinin tahsilat hesaplarının bulunduğu banka) nezdinde tahsilat hesabı açılacak. Vergi daireleri adına sadece tahsilat hesabı açılabilecek.

Her hangi bir banka şubesi bulunmayan yerlerde muhasebe birimlerinin kasa nakit ihtiyacını teminen muhabir banka nezdinde ayrıca ödeme hesabı açılacak. Yurt dışı ödemeler için Merkez muhasebe birimleri adına ayrıca TCMB’nin Ankara Şubesi nezdinde yurt dışı ödeme hesabı açılacak.

Muhasebe birimleri ve vergi daireleri adına bu hesapları açmaya ve kapatmaya Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

-ÖDEME HESAPLARINDAN PARA ÇEKİLEMEYECEK-

Ödeme hesaplarından para çekilemeyecek, yapılan ödemelerden iadeler hariç tahsilat için kullanılamayacak. Tahsilat hesaplarından ödeme yapılamayacak. Ödeme ve tahsilat hesapları arasında hiçbir şekilde aktarım yapılamayacak.

Ödeme hesaplarına Hazine Müsteşarlığı’ndan yapılan nakit aktarımları hariç olmak üzere diğer kaynaklardan hiçbir şekilde nakit aktarımı yapılamayacak.

Yurt dışı ödemeleri sadece yurt dışı ödeme hesabından yapılacak.

Ayrı hesaplarda izlenmesi gereken ödeme ve tahsilat işlemleri için bu usul ve esaslar uygulanmayacak.

Merkez Bankası gelen gönderme emirlerini, aktarılma sırası ve muhasebe biriminin ödeme hesabındaki tutarı dikkate alarak ilgili alıcı bankaya fon aktarımı yapmak suretiyle yerine getirecek.

Tam iş günlerinde saat 17.00’ye kadar, yarım iş günlerinde 12.30’a kadar nakdi gelmeyen gönderme emirleri Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilmeyecek.

Merkez Bankası, muhasebe birimlerine Kamu Elektronik Ödeme Sistemi (KEÖS) aracılığıyla elektronik ortamda gönderme emirlerinin akıbetini, hesap hareketleri ve bakiyelerinin görüntülenmesini, dekont ve hesap özeti alınmasını sağlayacak.

Muhasebe birimi, gönderme emirlerinin akıbetini KEÖS üzerinden takip ederek akıbet bilgisi ile banka hesap özet cetvelini alacak ve gerekli muhasebe kayıtlarını yapacak.

-VERGİ DAİRELERİNİN RET VE İADE ÖDEMELERİ-

Vergi dairelerinin ret ve iade ödemelerinde, nakit talebi, gönderme emri oluşturulması ve TCMB’ye aktarılması işlemleri, Bakanlıkça belirlenen muhasebe birimlerince yapılacak.

Vergi daireleri, bu ödemelerine ilişkin gerekli bilgileri ödeme gününden en az 1 iş günü öncesi tam iş günlerinde saat 12:30’a kadar, yarım iş günlerinde 09:30’a kadar elektronik ortamda muhasebe birimine gönderecek.

-ÖDEME HESABI BAKİYESİNİN VE TAHSİLATIN TEK HAZİNE HESABINA AKTARILMASI-

Hazine Müsteşarlığı’nca yapılan aktarımlardan, teknik arızalar sebebiyle gönderme emrine bağlanamayan tutarlar Bakanlığın bildirimi üzerine arıza giderilinceye kadar; maaş, ücret, sosyal güvenlik yükümlülükleriyle ret ve iadelere ilişkin tutarlar ise ödemeler gerçekleştirilinceye kadar, muhasebe birimi ödeme hesaplarında bekletilecek.

Yurt içi ödeme hesabından ilgilisinin hesabına aktarılamayan tutarlarla bu hesaba geri dönen tutarlar muhasebe birimlerinden ayrıca bir talimat beklenilmeksizin aynı gün 17:30’da Banka tarafından geri çekilerek Tek Hazine Ödeme Hesabına aktarılacak.

Yurt dışı ödeme hesabından ilgilisinin hesabına aktarılamayan tutarlarla bu hesaba geri dönen tutarlar muhasebe biriminin talimatı ile Banka tarafından Tek Hazine Ödeme Hesabına aktarılacak.

Tek Hazine Ödeme Hesabının bakiyesi, gün sonunda TCMB tarafından Tek Hazine Hesabına aktarılacak.

Muhasebe birimlerinin ve vergi dairelerinin bütün tahsilatı TCMB veya muhabir banka nezdindeki tahsilat hesaplarında toplanacak.

Muhasebe birimlerinin ve vergi dairelerinin TCMB nezdindeki tahsilat hesaplarındaki tutar, TCMB tarafından Tek Hazine Tahsilat Hesabına, Muhabir Banka nezdindeki tahsilat hesaplarındaki tutarlar ise Muhabir Bankaca Muhabir Banka Tek Hazine Tahsilat Hesabına aynı gün aktarılacak.

-UYGULAMAYA GEÇİŞ VE HESAPLARIN KAPATILMASI-

Bugünden itibaren 6 ay içinde vergi daireleri ve muhasebe birimleri uygulama kapsamına alınacak. Bakanlık, gerektiğinde bu süreyi Hazine Müsteşarlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve TCMB’nin görüşlerini almak suretiyle 6 aya kadar uzatabilecek.

Uygulama kapsamına alınan muhasebe birimleri ve vergi daireleri adına bu usul ve esaslar çerçevesinde açtırılacak hesaplar dışındaki mevcut hesaplar Bakanlıkça kapattırılacak.

Kaynak:mutelif medya (Anadolu Ajansı)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.