Ticari Defterlerle İlgili Suç ve Cezalar Nelerdir?

Ticari Defter-1

Ticari Defterlerle İlgili Suç ve Cezalar Nelerdir?

Ticaret kanuna göre tacirlerin tutmak zorunda olduğu defterleri; yevmiye, kebir, envanter, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defterleri mevcut olmayanlar 6102 sayılı yasanın 562 inci maddesinin 4. fıkrasına göre 300 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.

Bu defterlerin mevcut olması ancak içlerinin tamamen boş olması halinde ilgililer aynı ceza ile cezalandırılacaktır.

Ticari defterlerin mevcut olmaması veya onaylattırılmaması

Ticari defterlerin mevcut olmaması ile onaylattırılmaması aynı şey değildir. Ticari defterler onaysız olarak da mevcut olabilir. Ticari defteri onaylatmamak ayrı bir cezayı gerektirir.

Ticari defterleri onaylatmamanın cezası

Ticari defterleri onaylatmamanın cezası 6102 sayılı yasanın 1. Fıkrasına göre 4000 lira idari para cezasıdır.

Ticari defterleri 210 uncu maddeye göre ibraz etmeyenler

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim elemanları 210 uncu maddeye göre ticari defterleri isteyebilirler. Denetim elemanlarına defterleri vermeyenler veya eksik verenler ya da denetim elemanlarının görevlerini yapmalarına engel olanlar 562 inci maddenin 4 inci fıkrasına göre 300 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.

Adli ve idari para cezalarının farkı

Adli para cezaları TCK 52. madde ile düzenlenmiştir.  Adli para cezaları gün karşılığında tespit edilir. 1 gün karşılığı en az 20 en fazla 100 lira olabilir. Bir gün karşılığı kişinin ekonomik durumuna göre tayin edilir. Adli para cezası beş günden az 730 günden fazla olamaz.

Buna göre yukarıda aktarılan en az 300 gün adli para cezalarının en fazlası 730 gün olabilir.

Adli para cezası ödenmediğinde kişi tayin edilen gün kadar hapis yatacaktır. İdari para cezasını ödemeyenler için hapis cezası söz konusu değildir.

Adli para cezalarının hapis cezasına çevrilmesi halinde infazın her aşamasında ceza ödendiğinde kişi tahliye olacaktır.

kaynak:http://www.adaletbiz.com/yeni-ttk/is-adamlari-6102-sayili-yasadaki-cezalara-dikkat-h21993.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.