Kap Nedir? Kap’ın Açılımı Nedir? Kap Ne İşe Yarar?

Nedir? Kap Ne İşe Yarar? Şirketler Neden Kap’a Bildirim Yapmak Zorundadır…Kap’ın önemi nedir? Kap’a Nasıl Ulaşırız…

Tüm bu soruların cevabını sizler için araştırdık……

KAP NEDİR?

Kap; Kamuyu Aydınlatma Platformu olarak kurulan sistemin adıdır…

borsa ile ilgili görsel sonucu

KAP Neden Kuruldu?

Hisseleri kamuya açık olan şirketlerin seneleri üzerinde spekülasyona neden olunmaması ve şirketlerde meydana gelen ve senedin hisse fiyatında önemli artış veya azalışlara neden olabilecek gelişmeleri halka duyurmak amacıyla kurulmuştur…

KAP Nasıl Çalışır

Kamuya açık şirketler yani hisseleri halka açık şirketlerde, şirketin durumunda önemli değişikliklere yol açacak durumlara Kap’a bildirmek durumundadırlar…

Bu sayede hissedarlar bu bilgileri edinir ve elinde bulundurduğu hakkında daha sağlıklı karar verilmesi durumu ortaya çıkar….

Böylece hisse sahipleri olası durumlara karşı korunmuş olur……

borsa ile ilgili görsel sonucu

KAP nedir, ne anlama geliyor? KAP’ın açılımı Kamu Aydınlatma Platformu’dur. Tüm kesimlerin doğru, anlaşılır, tam bilgiye, internet üzerinden eş anlı ve düşük maliyetle erişebilmelerine imkan tanımaktadır. İşte KAP ile ilgili ayrıntılar..

KAP nedir, ne anlama geliyor? KAP’ın açılımı Kamu Aydınlatma Platformu’dur. tüm kesimlerin doğru, anlaşılır, tam bilgiye, internet üzerinden eş anlı ve düşük maliyetle erişebilmelerine imkan tanımaktadır. İşte KAP ile ilgili ayrıntılar…

KAP kısaca, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) mevzuatı gereğince yapılması gereken bildirimlerin yer aldığı, Merkezi Kayır Kuruluşu’na bağlı elektronik sistemdir. KAP’ın açılımı ise Kamu Aydınlatma Platformu’dur.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), sermaye piyasası ve mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ‘Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliğ’i kapsamında, kamuya açıklanacak her türlü bilgi ve belgenin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP)gönderilmesi gerekmektedir.

İşletimi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK)-Kaydi Sistem Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan sistem, 7/24 esasına göre çalışmaktadır. Uygulama, tüm Türkiye’ye yayılmış 600’ü aşkın şirketi ve 3000’i aşkın kullanıcıyı kapsamaktadır.

Sistem , tüm kesimlerin doğru, anlaşılır, tam bilgiye, internet üzerinden eş anlı ve düşük maliyetle erişebilmelerine imkan tanıyacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, geçmişe dönük bilgilere de kolay ve düşük maliyetle erişim imkanı sağlayan elektronik bir arşiv niteliğindedir.

İlgili resim

KAP’a bildirimler, elektronik sertifikalar kullanılmak suretiyle gönderilmektedir. Bu bağlamda ortaklıklar, bildirimlerin yapılmasını aksatmayacak sayıda, geçerli elektronik sertifika bulundurmakla yükümlüdürler.

Borsa İstanbul’da işlem görmek üzere sermaye piyasası araçlarını ilk defa halka arz edecek ortaklıkların sermaye piyasası araçlarının ve ilk defa kayda alma başvurusunda bulunacak fonların katılma paylarının kayda alma talebiyle Kurul’a başvuru yapıldığı tarihte, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına, elektronik sertifika başvurusunda bulunulmuş olması gerekmektedir. Borsa tarafından kotasyon kararı veya pazar kaydına/listesine alma kararı verilebilmesi için elektronik sertifikaların alınmış olması şartı aranmaktadır.

borsa ile ilgili görsel sonucu

KAP sistemine, sermaye piyasası araçları Borsa İstanbul’da  işlem gören ortaklıklar ile borsa fonlarının yanısıra yatırım kuruluşları, yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, yabancı yatırım fonları, işlem görmeyen yatırım ortaklıkları, portföy yönetim şirketleri de bildirim gönderebilmektedir. Bağımsız denetim şirketleri ise, bağımsız denetim zorunluluğu olan dönemlere ilişkin finansal raporları elektronik ortamda imzalayarak, kamuya açıklanmak üzere ilgili ortaklığa elektronik ortamda göndermektedirler.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) önemli bilgilendirmelerin yapılmasının ardından farklı alanlarda sıklıkla kullanılmaya devam ediyor. Peki, KAP tam olarak nedir, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamalar ne anlama geliyor?

borsa ile ilgili görsel sonucu

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ‘Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliğ’i kapsamında, kamuya açıklanacak her türlü bilgi ve belgenin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP)gönderilmesi gerekmektedir.

İşletimi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK)-Kaydi Sistem Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan sistem, 7/24 esasına göre çalışmaktadır. Uygulama, tüm Türkiye’ye yayılmış 600’ü aşkın şirketi ve 3000’i aşkın kullanıcıyı kapsamaktadır.

Sistem, tüm kesimlerin doğru, anlaşılır, tam bilgiye, internet üzerinden eş anlı ve düşük maliyetle erişebilmelerine imkan tanıyacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, geçmişe dönük bilgilere de kolay ve düşük maliyetle erişim imkânı sağlayan elektronik bir arşiv niteliğindedir.

KAP’a bildirimler, elektronik sertifikalar kullanılmak suretiyle gönderilmektedir. Bu bağlamda ortaklıklar, bildirimlerin yapılmasını aksatmayacak sayıda, geçerli elektronik sertifika bulundurmakla yükümlüdürler.

Borsa İstanbul’da işlem görmek üzere sermaye piyasası araçlarını ilk defa halka arz edecek ortaklıkların sermaye piyasası araçlarının ve ilk defa kayda alma başvurusunda bulunacak fonların katılma paylarının kayda alma talebiyle Kurul’a başvuru yapıldığı tarihte, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına, elektronik sertifika başvurusunda bulunulmuş olması gerekmektedir. Borsa tarafından kotasyon kararı veya pazar kaydına/listesine alma kararı verilebilmesi için elektronik sertifikaların alınmış olması şartı aranmaktadır.

borsa ile ilgili görsel sonucu

KAP sistemine, sermaye piyasası araçları Borsa İstanbul’da işlem gören ortaklıklar ile borsa yatırım fonlarının yanı sıra yatırım kuruluşları, yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, yabancı yatırım fonları, işlem görmeyen yatırım ortaklıkları, portföy yönetim şirketleri de bildirim gönderebilmektedir. Bağımsız denetim şirketleri ise, bağımsız denetim zorunluluğu olan dönemlere ilişkin finansal raporları elektronik ortamda imzalayarak, kamuya açıklanmak üzere ilgili ortaklığa elektronik ortamda göndermektedirler.

KAP’IN KULLANIMI HANGİ KOLAYLIKLARI SAĞLIYOR?

Bildirim Gönderen Kesimler Açısından;

– Bildirimlerin elektronik imzayla güvenli toplanması,

– Bilginin seri bir şekilde, aracısız olarak anında kamuyla paylaşımı,

– 7/24 esasına göre bildirim gönderim imkanı,

– Kağıt tasarrufu ve bürokrasi azaltımı,

borsa ile ilgili görsel sonucu

Yatırımcılar Açısından;

Bilgiye eş anlı olarak seri bir şekilde ulaşım,

– Ortaklıklara ilişkin güncel genel bilgilere tek kanaldan hızlı ulaşım imkanı,

– KAP internet sitesinden anlık veya geçmişe dönük bildirimlere ücretsiz erişim imkanı,

– Ortaklıklar bazında belirli finansal tablo kalemlerini karşılaştırabilme olanağı,

– Elektronik arşiv – bildirim türüne, gönderen şirkete, konulara göre geçmişe dönük bilgi sorgulama imkanı,

– Bildirim şablonları yoluyla bilgi kalitesinin artırılması.

borsa ile ilgili görsel sonucu

Düzenleyici Otoriteler Açısından;

– Düzenleyici kurumların asli görevlerine odaklanmaları yolunda bir adım,

– Kağıt tüketimi ve bürokrasi azaltımı,

– Kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda bildirimlerde bulunması gereken asgari unsurlar tanımlanarak, bilgi kalitesinin artırılması, tam, anlaşılır, ihtiyaca uygun ve doğru bilginin kamuya açıklanmasının sağlanması.

Kaynak:sözcü, cnn türk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.