Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Uygulanması

Muhasebe-34

Kanunun Uygulanması

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun uygulanmasına baktığımızda 1 Ocak 2004 tarihinde yürürlüğe girmiş olan bu kanun ile 1050 sayılı Muhasebe- i Umumiye Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır (m.81). Ancak, bu hüküm 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Bu tarihten itibaren diğer kanunlarda Muhasebe- i Umumiye Kanununa yapılan atıflar bu kanuna yapılmış olur.

Mali disiplin sağlanması amacıyla fon ve döner sermaye işletmelerine ilişkin olarak bazı düzenlemeler getirilmiştir. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine bağlı olarak kurulan döner sermaye işletmeleri ve fonların bütçeleri, ilgili idarelerin bütçeleri içinde yer alır. Bu Kanun kapsamındaki kamu idarelerinde kurulmuş döner sermaye işletmeleri ile fonlar, 31.12.2007 tarihine kadar tasfiye edilir (geçici m.11).

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilen düzenlemelerden buraya kadar bahsetmiş olduklarımızdan iç denetim koordinasyon kuruluna ilişkin olanlar yayımı tarihinden (24 Aralık 2003) itibaren yürürlüğe girmiştir. Diğer düzenlemeler, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Tekrar belirtmek gerekir ki, Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı ve Sayıştay Kanun Tasarısı Taslağı ise henüz yasalaşmamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.