Devlet MuhasebesiHakediş ÖdemeleriMALİYE MEVZUATI

Hakediş Ödemesi Suretiyle Maddi Duran Varlık Edinilmesi İşleminin Muhasebe Kaydı-2

Muhasebe-19

14. Kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı tutarlar için faiz tahakkuku kaydı; 5 İlk hakediş ödemesinde verilen avansın 75.000.- YTL.si mahsup edilmişti. Bu hakedişte kalan 5.000.YTL.si mahsup edilmektedir.

_____________  _____________

140- Kişilerden Alacaklar Hesabı 50.-
600- Gelirler Hesabı 50.-

____________ ______________

15. Faiz ve anaparanın tahsilat kaydı;

______________   ____________

100- Kasa Hesabı 5.050.-
140- Kişilerden Alacaklar Hesabı 5.050.-
805- Gelir Yansıtma Hesabı 5.050.-
800- Bütçe Gelirleri Hesabı 5.050.-

_____________  _______________

16. Avans teminat mektubu ve kesin teminat mektubunun ilgiliye iade
edilmesinin kaydı;

____________  ______________

911- Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı 48.000.-
910- Teminat Mektupları Hesabı 48.000.-
911- Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı 5.000.-
910- Teminat Mektupları Hesabı 5.000.-

_________________  _____________

17. Yılsonunda (31.12.2006 tarihinde) amortisman ayrılması kaydı;

______________  _____________

630- Giderler Hesabı 49.900.-
257- Birikmiş Amortismanlar Hesabı6 49.900.-

________________  ____________

Ertesi yıl söz konusu maddi duran varlıkla ilgili %10 yeniden değerleme
yapılmış %5 (20 yıllık yararlanma süresine göre) amortisman uygulanmasına devam
edilmiştir.

____________ _______________

18. Ertesi yıl sonunda (31.12.2007tarihinde) yeniden değerleme yapılması ve
amortisman ayrılması kaydı;

____________  _______________

251- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı 99.800.-
257- Birikmiş Amortismanlar Hesabı 4.990.-
522- Yeniden Değerleme Farkları Hesabı 94.810.-
630- Giderler Hesabı 54.640,50.-
257- Birikmiş Amortismanlar Hesabı 54.640,50.-

_____________  _____________

2008 yılında yolun değerini artırıcı şekilde iyileştirme ve ömür uzatmak için
300.000.- YTL + KDV tutarında tamirat yapılmıştır.

19. Yol için yapılan tamirat giderinin kaydı; 6 Varlığın kayıtlı değeri 998.000.- YTL dir. Varlığı yararlı ömrünün 20 yıl olduğu öngörülürse yapılacak olan amortisman kaydı bu şekilde olacaktır.

____________  ____________
251- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı 354.000.-
360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı (Damga Vergisi:300.000*binde 7,5) 2.250.-
360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı (Katma Değer Vergisi Tevkifatı: 54.000*1/6) 9.000.- –
103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 242.750.-
830- Bütçe Giderleri Hesabı 354.000-
835- Gider Yansıtma Hesabı 354.000.-

______________  ___________
Söz konusu yol, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir.

20. Varlığın devrinin kaydedilmesi;7

____________  ____________

257- Birikmiş Amortismanlar Hesabı 109.530,50.-
522- Yeniden Değerleme Farkları Hesabı 94.810,00.-
630- Giderler Hesabı 1.247.459,50.-
251- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı 1.451.800.-

____________ _____________
7 Burada varlık için ayrılmış olan amortisman, yeniden değerleme farkı borç kaydı yapılarak; varlığın
değeri de ilgili varlığa alacak kaydı yapılarak hesaplardan çıkarılmaktadır. Aradaki fark giderler
hesabına kaydedilmektedir. Bu işlem bütçeyle ilişkilendirilmemektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.