Fazla Çalışma, Huzur Ücreti, Ek Ders ve Ödüllere İlişkin Seçme Sayıştay Kararları-1

Memur-12

 

Fazla Çalışma, Huzur Ücreti, Ek Ders ve Ödüllere İlişkin Seçme Sayıştay Kararları-1

  1. Daire

Karar Tarihi : 9.1.1996

Tutanak No : 31325

Mersin Üniversitesi Bütçe Dairesi Başkanlığı 1993

Mersin Meslek Yüksekokulunda yapılan af sınavı isminden de açıkça anlaşıldığı üzere bir yasa ile düzenlenmekte ve öğrencilere yeni bir hak vermektedir. Böyle bir durumun ortaya çıkması ise önceden belli olamayacağından, 2914 sayılı Yüksek öğretim Personel Kanunu’nun 11’inci maddesinde hüküm bulunmaması sebebiyle af sınavında görev alan öğretim elemanlarına sınav ücreti ödenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığına,

  1. Daire

Karar Tarihi : 11.1.1996

Tutanak No : 8930

Sakarya Karasu Belediyesi Saymanlığı 1993

İtfaiyede görevlendirilen işçilere, (belediye meclisi kararına dayandığı ve bu kişilerin de diğer belediye personeliyle aynı şartlarda çalıştığı gerekçesiyle) aylık maktu çalışma ücreti ödenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığına,

  1. Daire

Karar Tarihi : 12.3.1996

Tutanak No : 3490

Elazığ Belediyesi Saymanlığı 1994

Belediye Zabıta Müdürlüğü’nde zabıta memurluğu kadrosunu işgal eden ancak ihtiyaca binaen Personel Müdürlüğü ile Özel Kalem Müdürlüğü’nde istihdam edilen ve bu durumları 3.10.1994 tarihli Belediye Başkanı oluruyla tespit edilen personele maktu fazla çalışma ücreti ödenmesinin mümkün görülmediğine,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.