Eş Başkanlık Nedir? Eş Başkanlık Nasıl Uygulanır?

olgusunun temel unsurlarından birisi hiyerarşidir…Hiyerarşi, yönetimin olgusunun vazgeçilmezleri arasındadır….

Yönetim olgusunun gerçekleştirileceği organizasyonu yönetecek olan kişi genelde başkan olaran ifade edilir…

ünvanı ve başkanlık görevenin tek kişi tarafından yerine getirilmesi genel temayül olduğu rahatlıkla söylenebilir…

Başkanın tek kişi altında toplanması genel olarak yönetimin daha etkin olarak gerçekleştireceği değerlendirilmektedir.

Başkan yardımcıları aracılığı ile yönetim yetkisini kullanabilmektedir…

Fakat yönetilen grubun yönetilme amacı her zaman aynı olmayabilir…Yada yönetici unsurun sayısının ne olacağı hedeflenen amaca göre değişebilir…

Bu çerçevede başkan olarak birden fazla kişi yetkilendirilebilir. Bu yetkilendirme seçimle olabileceği gibi, atama yoluyla da olabilir…

Her ne kadar başkanlığın tek kişi altında yürütülmesi en iyi yönetim şekli olarakl görülsede birden fazla başkan ile yürütülmesi gibi alternatif yönetim şekilleri uygulanabilir….

Şöyleki, kamu kurumlarında resmi yazışmalar tek yetkili ve tek kişi tarafından imzalı yazılar ile yürütülmekte iken, bankar tarafından yapılan yazışmalarda iki yetkili ve iki imzalı yazışmalar görülebilmektedir….

İki imzalı ve iki yetkili yazışma sürecinin konulmasının amacı, kullanılan yetkinin bir den fazla kişi tarafından kontrol edilmesi amacını taşımaktadır….

Öte yandan yönetim olgusunun yada yönetme erginin kullanılacağı kişi sayısınının kaç kişi olacağına dair bir kural yoktur….

Bazen yönetim organı birden fazla kişiye de devredilebilir…Örneğin Anonim Şirketler yada dernek yönetimleri gibi….

ifadesini bu kapsamda değerlendirirsek, eş başkanlık yönetim erginin tek bir kişide değil birden fazla kişide dağıtılması olarak ifade edilebilir….

Eş başkanlık şeklindeki dağıtımlarda eş başkanlar arasında ast üst ilişkisi yada hiyerarşik farklılık bulunmayıp, hiyerarşik olarak aynı statüye, aynı yetki ve sorumluluğa sahip olacaktır….

Eş başkanlık sisteminin avantajlı yönü..yönetim derginin tek kişide toplanmayıp bir den fazla kişiye dağıtılması ve alınan kararlarda daha fazla kontrol ortamının sağlanması

Eş başkanlık sisteminin dez avantajlı yönü ise, yönetim erginin daha hantal bir yapıya kavuşması olarak değerlendirilebilir….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.