Elham Duası…Elham Duası Okunuşu ve Anlamı Nedir?

….

Elham Duası Okunuşu ve Anlamı Nedir?

Elham duası olarak bilinen aslında fatiha suredisidir…

Burada ve farkını ifade etmek gerekiyor…

Dualar kişilerin kendi içlerinden yüreklerinden yada beyinlerinden geçenleri okumaları yada yazarak başkalarının okumasını sağlamaktır….

elham duası

Oysa ayetler, Allah (CC) tarafından indirilmiş olan ilahi metinlerdir…

Bu çerçevede elhamı dua olarak ifade etmek doğru değildir…

Elham duası olarak bilinen fatiha suresinin ta kendisidir…

Fatiha suresini okuduğunuz zaman elham duasını okumuş olmaktasınız….

Şimdi elham duasına (fatiha suresine) tekrar bakalım….

elham duası

Elham duası, Mekke de inmiştir.. Toplam yedi ayetten oluşmaktadır. Tam olarak inen ilk suredir. Kuranı kerim de birinci sırada, nüzul yani iniş sıralamasında beşinci suredir. kuranı kerimin sayfasını açtığımızda ilk karşımıza çıkan olduğu için, açış yapan anlamında olan ” fatiha ” denilmektedir. Halk arasında Elham duası olarak bilinmektedir. Fakat bazı din alimlerine göre Elham denildiği zaman ayet yarım telavvuz edildiği için, Elhamdu lillahi rabbil alemin veya sadece fatiha duası olarak isimlendirilmesini uygun görmüşlerdir.

mana bakımından, bir kulun nasıl dua etmesi gerektiğinin özeti gibidir. Bir kulun rabbin den istemesi gereken her şeyi içinde barındırır. Bu yüzden her şeyin sonunda ve ölmüşlerimizin ruhlarına Fatiha suresi ile dua ederiz. Allah C.C fatiha suresinin faziletinden ümmeti Muhammedi ayırmasın..
Fatiha (elham) Suresi1. BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHIYM2. Elhamdülillahi rabbil alemiyn.
3. Errahmanirrahiym.
4. Maliki yevmiddim
5. İyya ke nağbudu ve inya kenesteiyn.
6. ihtinas siratel mustegıym.
7. Sıratellezine enamte aleyhim, gayril mağdubu aleyhim. Veleddalin.. Amin…

Türkçe Anlamı:1. Rahman ve rahiym olan Allah’ın adıyla..2. Hamd olsun bütün alemlerin rabbine.3. O hesap gününün hakimidir…4. Ey Rabbimiz! Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz…5. Bizi doğru yola ilet.6. Nimet verdiğin kimselerin yoluna…7. Gazaba uğramışların ve sapmış olanların yoluna değil… AMİN…

Elham Duası

Elham Duası

Elham Duası: Elham duası, Müslümanlar için inen ilk duadır. Kur-anı Kerim’i okumaya başladığımızda Elham duası ile başlanır. Elham duası halk arasında Fatiha süresi olarak da bilinmektedir.

Elham Duası Ne İçin Okunur:

Fatiha duası, açmak, açış yapan anlamına gelmektedir. Bu nedenle Kur-anı Kerim’in ilk suresi Elham duası ile başlamaktadır. Her cuma namazının, cenaze namazının sonunda okunan dualardan hemen sonra Elham suresi okunur. Okuduğumuz Yasin suresinin sonunda, mezarlıklarda ölmüşlerimizi ziyaret ettiğimizde ve hatim bağışlama duasının sonunda Elham duasını okuruz. Okuduğumuz her duanın sonunda Elham duasını mutlaka okuruz. İlk öğrendiğimiz dua Elham duasıdır. Aklımıza ilk gelen duadır. kılarken, namazın her rekatında Fatiha duası okunur, Fatiha duasıyla namaza başlanır. Elham duası okunmadan kılınan namaz eksik sayılır. Ölenlerimizin ruhuna daima Elham duası okunur. En büyük duadır. Darda kalan, kendisini sıkıntıda hisseden kullar Fatiha suresini okuyarak Rabbine sığınır.

elham duası

Elham Duası Türkçe Yazılışı

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdü lillahirabbi’l-alemin. Errahmani’r-rahim. Maliki yevmi’d-din. İyyake na’büdü ve iyyakeneste’in. İhdina’s-sirata’l-müstekim. Siratellezine en’amte aleyhim ğayri’l-mağdubi aleyhim ve le’d-dallin.

elham duası

Elham Duası Türkçe Açıklaması

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Çok şükürler olsun. Yeri ve göğü yaradan alemlerin sahibi. Mükafat, ödül ve hesap sorma, ceza verme gününün hakimi, ahirette günahların yaptıklarını, onlara göstererek olan ve hesap soracak olan Allah’tır. Allah’ım! Yalnızca sana inanır, sana kulluk ederiz. Yardımı ve affı yalnızca senden dileriz. Bizi, kötülüklerden koru ve doğru yola sevket. Ceza çekenlerin ve günahkar olanların yolundan bizleri sakın.

Son olarak belirtilmesi gereken konu, dua sonunda okunan amin kelimesi sure metninde yani ayet metninde yoktur fakat yüce mevlaya yapılan bir yakarış niteliğinde olması nedeniyle sure sonu amin diye bitirilmektedir….

One thought on “Elham Duası…Elham Duası Okunuşu ve Anlamı Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.