Doğalgaz ve Elektrik Giderlerine İlişkin Genel Yazı

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

SAYI   :B.07.0.BMK.0.06.012.390                           20.04.2007*   7462

KONU : Doğalgaz ve elektrik giderleri

                                               …………. BAKANLIĞINA

                                               …………. BAŞKANLIĞINA

                                              …………. MÜSTEŞARLIĞINA

                                               …………. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

                                               …………. REKTÖRLÜĞÜNE

 

Genel ve özel bütçeli idarelerin doğalgaz ve elektrik faturalarının zamanında ödenmesi ile ilgili olarak hak sahibi kuruluşların Bakanlığımıza ulaşan muhtelif taleplerinden ödemelerde bazı gecikmelerin yaşandığı anlaşıldığından aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

İdarelerin öncelikle, hizmetin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan elektrik ve doğalgazın tasarruf anlayışı çerçevesinde verimli ve etkin kullanımı konusunda her türlü tedbiri almaları gerekmektedir.

Diğer yandan, mutat giderler niteliğinde olan elektrik ve doğalgaz giderlerine ilişkin ödemelerin zamanında ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için;

– Merkez dışı birimlerinin bu giderlere ilişkin ödenek ihtiyaçlarının zamanında temin edilmesi,

– Sözkonusu giderlere ilişkin faturaların ödenmesine öncelik verilerek  ihtiyaç duyulması halinde bütçelerin diğer tertiplerinden tasarrufa gidilmesi,

– Varsa ödeme süresi geçmiş olan faturaların derhal ödenerek, yeni gelecek faturaların ödeme süresi içinde ödenerek hiçbir şekilde borca bırakılmaması hususunda tüm tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini önemle arz/rica ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.