Çekici ve Yarı Römorkun Kamyon Olarak Değerlendirilemeyeceği..Kik Kararı

ihale-1

çekici ve yarı römork’un kamyon olarak değerlendirilemeyeceği

Toplantı No : 2015/052
Gündem No : 60
Karar Tarihi : 02.09.2015
Karar No : 2015/UY.III-2417
Şikayetçi:

Suryol İnşaat Madencilik Tur. San. ve Tic. A.Ş. – Ce-Ka Beton Madencilik İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı

İhaleyi Yapan Daire:

Karayolları Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

20.07.2015 / 60797

Başvuruya Konu İhale:

2015/51592 İhale Kayıt Numaralı “Şanlıurfa Ve Siverek Şube Şefliği Dahili Yollarına Temel Ve İdare Malı Bitüm İle Sathi Kaplama Yapılması” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ

BAŞVURU SAHİBİ:

Suryol İnşaat Madencilik Tur. San. ve Tic. A.Ş. – Ce-Ka Beton Madencilik İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

Y.Şehir Mah. Lise Cad. 1. Sok. Arda Plaza No: 7/21 DİYARBAKIR

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü,

Büyükalp Caddesi Yenişehir/DİYARBAKIR

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/51592İhale Kayıt Numaralı “Şanlıurfa ve Siverek Şube Şefliği Dahili Yollarına Temel ve İdare Malı Bitüm ile Sathi Kaplama Yapılması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü tarafından 10.06.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Şanlıurfa ve Siverek Şube Şefliği Dahili Yollarına Temel ve İdare Malı Bitüm ile Sathi Kaplama Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Suryol İnşaat Madencilik Tur. San. ve Tic. A.Ş. – Ce-Ka Beton Madencilik İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 06.07.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.07.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.07.2015 tarih ve 60797 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.07.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2015/1893 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde isteklinin kendi malı olması istenen bir adet kendi yürür mıcır serici ile bir adet lastik tekerlekli silindir için İş Ortaklıklarınca sunulan belgelerin ihale komisyonunca yeterli görülmeyerek tekliflerinin geçersiz kabul edilmesinin yerinde olmadığı, ihale komisyonunca ihale kararında belirtilen gerekçelerin hatalı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İdare tarafından ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen belgelerin incelenmesi neticesinde, şikâyete konu ihalenin “Şanlıurfa ve Siverek Şube Şefliği Dâhili Yollarına Temel ve İdare Malı Bitüm ile Sathi Kaplama Yapılması” işi olduğu, açık ihale usulü ile 10.06.2015 tarihinde yapılan ihaleye 10 isteklinin teklif verdiği, Hek-Ta İnşaat Taahhüt Nakliye Ticaret Limited Şirketi – Denkyol İnşaat Elektrik Yol Yapım ve Bakım Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığına ait teklifin pilot ortak tarafından sunulan iş deneyim belgesinde yer alan benzer işlere ait tutarın ihalede istenen iş deneyim tutarını sağlamaması ve kendi malı olarak istenen araçlara ilişkin sunulan belgelerin yeterli olmaması nedenleriyle, Hasfalt İnşaat Madencilik Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Alphanlar Petrol İnşaat Nakliyat Taahhüt San Tic. Ltd. Şti. – Acs İnş Madencilik Kimya Nakliye Gıda San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığına ait teklifin birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata yapılması nedeniyle, Udk Mühendislik Müşavirlik İnşaat Nakliye Temizlik İth. İhr. San. Tic. A.Ş. – Hi-Ka Nakliye İnşaat Taahhüt Madencilik Tur. Pet. Ür. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Eskikale İnşaat Nakliyat Petrol Madencilik ve Tur. San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığına ait teklifin kendi malı olarak istenen araçlara ilişkin sunulan belgelerin yeterli olmaması nedeniyle, Suryol İnşaat Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Ce-Ka Beton Madencilik İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığına ait teklifin kendi malı olarak istenen araçlara ilişkin sunulan belgelerin yeterli olmaması nedeniyle, Tüsan Yapı Sanayi Anonim Şirketi, Equıty Plus Internatıonal İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığına ait teklifin kendi malı olarak istenen araçlara ilişkin sunulan belgelerin yeterli olmaması nedeniyle, Topalan İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Güven İnş. Tur. Mad. San Tic. Ltd. Şti. – Hatice Bahar Doğan İş Ortaklığına ait teklifin kendi malı olarak istenen araçlara ilişkin sunulan belgelerin yeterli olmaması nedeniyle, Orak Altyapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Sel-Ka İnşaat Taahhüt Tic. San. Ltd.Şti. – Sabri Kurtkapan İş Ortaklığına ait teklifin kendi malı olarak istenen araçlara ilişkin sunulan belgelerin yeterli olmaması nedeniyle, Demyol İnşaat ve Taahhüt Madencilik Nakliye Petrol Enerji Tur. San. Tic. A.Ş. – Özceylan Dayanıklı Tüketim Maddeleri Otomotiv Petrol İnşaat Nakliye ve Taah. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığına ait teklifin kendi malı olarak istenen araçlara ilişkin sunulan belgelerin yeterli olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, geçerli teklif sunan isteklilerden Ek-Pet İnş. San Taah. ve Tic. Ltd Şti. -Öztaç Petrol Harfiyat İnşaat Nakliye Tem. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığına ait teklifin sınır değerin altında olması nedeniyle, Akustik İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. – Yamantaş İnş. Taah. Müh. Mim. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığına ait teklifin ise yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, bu değerlendirmeler neticesinde geçerli teklif kalmaması nedeniyle ihalenin iptal edildiği görülmüştür.

İhale ilanının yayımlandığı tarihte yürürlükte bulunan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 41’inci maddesinde “(1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

(2) Ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede, aday veya isteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

(3) Adayın veya isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir.

(4) Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

(5) İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır. Konsorsiyumda, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ilişkin belgeler her bir ortağın kendi kısmı göz önünde bulundurularak ortaklardan ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.”hükmü,

İhale ilanının yayımlandığı tarihte yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 9’uncu maddesinde, “9.1. İhale Uygulama Yönetmeliklerinin tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeleri düzenleyen maddelerinde kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu hükme bağlanmıştır. İdareler tarafından bazı tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için aday veya isteklinin kendi malı olma şartının aranması durumunda; kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik kriter ve özelliklerine ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilecek, aday veya istekliler de kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir. Makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma koşulunun aranmaması durumunda ise aday veya isteklilerden başvuru veya teklifleri kapsamında (taahhütname, yapı araçları taahhütnamesi, kira sözleşmesi, vb.) herhangi bir belge sunmaları istenmeyecektir.

9.2. Yapım işi ihalelerinde, ihale konusu işin yürütülmesi için işyerinde bulundurulması öngörülen; tesis, makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin bilgilere sözleşme tasarısında yer verilecektir.” açıklaması bulunmaktadır.

Anılan mevzuat hükümleri ve Tebliğ açıklamaları uyarınca ihale konusu işin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın isteklinin kendi malı olması şartının aranmamasının esas olduğu, kendi malı olma şartının aranması durumunda; kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın kendi malı olması durumunun ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edileceği, geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılacağı, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma koşulunun aranmaması durumunda ise aday veya isteklilerden başvuru veya teklifleri kapsamında (taahhütname, yapı araçları taahhütnamesi, kira sözleşmesi, vb.) herhangi bir belge sunmalarının istenemeyeceği anlaşılmaktadır.

İdari Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinin 7.5.4 numaralı alt maddesinde ve İhale İlanının “Makine, Teçhizat ve Diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.2’nci maddesinde

“1) Konkasör Grubu (Primer-Sekonder Grubu) 1 Adet 110’luk

2) Lastik Tekerlek Yükleyici (2008 model ve üzeri) 2 Adet (en az 1 adedi kendi malı)

3) Kamyon 10 Adet (En az 16 Ton ve 2008 model ve üzeri) (en az 6 adedi kendi malı)

4) Kompresör (Kompresör + Hortum) 1 Adet 210 cfm.lik

5) Figüre Makinesi 1 Adet

6) Asfalt Distribütörü 3 Adet (2008 model ve üzeri) (en az 1 adedi kendi malı)

7) Damtrak mıcır Sericili kamyon 6 Adet (2008 model ve üzeri)

8) Süpürge 2 Adet

9) Lastik Tekerlekli Silindir 4 Adet (2008 model ve üzeri) (en az 2 adedi kendi malı)

10) Mobil Mıcır Yıkama veya Eleme Tesisi 1 Adet (50 m3/s)

11) İzoleli Bitüm Nakline Uygun Tanker 7 Adet (En az 15 Ton ve 2008 model ve üzeri)

12) Asfalt Roleytank Kendinden Isıtmalı 4 Adet (2008 model ve üzeri) (en az 2 adedi kendi malı)

13) Arazöz 2 Adet (En az 10 Ton ve 2008 model ve üzeri)

14) Greyder 2 Adet (2008 model ve üzeri) (en az 1 adedi kendi malı)

15) Demir bandajlı silindir 2 Adet (2008 model ve üzeri) (en az 1 adedi kendi malı)

16) Kendi Yürür Mıcır serici 2 Adet (2006 model ve üzeri) (en az 1 adedi kendi malı)

İhaleye katılacak aday ve istekliler de kendi malı olan tesisi, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı: ruhsat ile birlikte, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir.

Ruhsat çıkarılamayan iş makineleri için (Distribütör, Lastik Tekerlekli Silindir ve Kendi Yürür Mıcır Serici) ruhsat yerine fatura aslının veya noter onaylı suretinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Distribütör monte edildiği kamyon ruhsatına işlenmiş olacak ve distribütör en az 2008 model olacaktır.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan birinin veya tamamının istenilen makine parkını tevsik etmeleri yeterli olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale dokümanında yapılan düzenlemeler ile İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde sayılan makine ve ekipmandan aşağıda yer verilen kısmının isteklilerin kendi malı olması gerektiği kriterinin belirlendiği görülmüştür.

Lastik Tekerlek Yükleyici 1 adet (2008 model ve üzeri)

Kamyon 6 adet (2008 model ve üzeri)

Asfalt Distribütörü 1 Adet (2008 model ve üzeri)

Lastik Tekerlekli Silindir 2 Adet (2008 model ve üzeri)

Asfalt Roleytank Kendinden Isıtmalı 2 Adet (2008 model ve üzeri)

Greyder 1 Adet (2008 model ve üzeri)

Demir bandajlı silindir 1 Adet (2008 model ve üzeri)

Kendi Yürür Mıcır serici 1 Adet (2006 model ve üzeri)

Anılan Şartname’nin aynı maddesinde kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın tevsiki için ruhsat ile birlikte, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu sunulacağı, ruhsat çıkarılamayan iş makineleri için (Distribütör, Lastik Tekerlekli Silindir ve Kendi Yürür Mıcır Serici) ise ruhsat yerine fatura aslının veya noter onaylı suretinin ibraz edilmesinin gerektiği, distribütör’ün monte edildiği kamyon ruhsatına işlenmiş ve en az 2008 model olacağı şeklinde düzenleme yapıldığı ve yapılan düzenlemelere ilişkin süresi içerisinde ihale dokümanına yönelik herhangi bir şikayette bulunulmadığı, ihale dokümanının bu haliyle kesinleştiği, bu durumda da ihalede teklif değerlendirilmesinin kesinleşmiş olan ihale dokümanına uygun olarak yapılması gerektiği anlaşılmaktadır.

İhale iptal kararında başvuru sahibi İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılma nedeni,

– Pilot ortak Suryol İnşaat Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kendi malı olarak sunulan kendi yürür mıcır serici, greyder ve bir adet kendinden ısıtmalı asfalt roleytank için demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu sunulmaması ve bir adet lastik tekerlekli silindir (BW24 RH) için sadece ihale tarihinden sonra satın alındığına dair bir fatura sunulması ancak araç tescil belgesi veya devralındığına dair noter satış sözleşmesi sunulmaması olarak,

– Özel ortak Ce-Ka Beton Madencilik İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından kendi malı olarak sunulan bir adet greyder ve beş adet kamyon için demirbaş defteri ve ruhsat sunulmasına rağmen demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu sunulmaması olarak, ifade edilmiştir.

Suryol İnşaat Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Ce-Ka Beton Madencilik İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklif dosyasında kendi malı olan araçlar için sunmuş olduğu belgeler incelendiğinde ;

İdari Şartname’de istenen “Lastik Tekerlekli Silindir”lerden 1 adedi için pilot ortak Suryol İnşaat Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına düzenlemiş olan 2011 model Bomag BW24 RH silindire ait 01.06.2015 tarihli alış faturasının sunulduğu, sunulan fatura üzerinde aslına uygun olduğuna ilişkin noter onayı bulunduğu, aynı aracın Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ömer Faruk Taş tarafından düzenlenmiş olan Suryol İnşaat Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kendi malı olan araçlara ilişkin tespit raporunda bulunduğu görülmüştür.

İdari Şartname’de yer verilen düzenlemede ruhsat çıkarılamayan iş makineleri (Distribütör, Lastik Tekerlekli Silindir ve Kendi Yürür Mıcır Serici) için fatura aslının veya noter onaylı suretinin sunulabileceğinin düzenlendiği, ruhsat yerine fatura sunulabilecek iş makinaları arasında lastik tekerlekli silindir’in yer aldığı ve bu nedenle araç için fatura sunulabileceği, sunulan fatura ile birlikte demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu sunulması gerektiği anlaşılmaktadır. İstekli tarafından sunulan serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporunda ilgili araca yer verildiği, araca ait alış faturasının sunulduğu, fatura üzerinde aslına uygun olduğuna dair noter onayı bulunduğu, sunulan fatura ve SMMM raporu ile lastik tekerlekli silindir aracın isteklinin kendi malı olduğunun tevsik edilebileceği anlaşılmıştır.

İdari Şartname’de istenen “Kendi Yürür Mıcır Serici”nin kendi malı olduğunu tevsik amacıyla özel ortak Ce-Ka Beton Madencilik İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenmiş olan 2009 model Etnyre Asfalt Mıcır Serici’ye ait yabancı dilde düzenlenmiş olan 29.05.2015 tarihli alış faturasının sunulduğu, bu faturanın 08.06.2015 tarihinde noter yeminli tercümanı Nedim Yılmaz tarafından tercümesinin yapıldığı ve Van 3.Noteri tarafından onaylandığı,

Aynı aracın demirbaş listesinde bulunduğunu gösterir demirbaşlar ve amortisman defterinin sunulduğu, ilgili defterin Van 1.Noterinde 18.03.2014 tarihinde 3174 yevmiye numarası ile kayıt altına alınarak oluşturulduğu, bu defterin kapak kısmı ve kendi yürür mıcır serici’nin yer aldığı 2015 yılına ait sayfanın Van 1.Noterinde 05.06.2015 tarihinde 7239 yevmiye numarası ile kayıt altına alınarak “ibraz olunan aslının aynı olduğu” şerhi ile onaylandığı görülmüştür.

İdari Şartname’de istenen “Greyder”in kendi malı olduğunu tevsik amacıyla özel ortak Ce-Ka Beton Madencilik İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenmiş olan 2008 model greydere ait 16.02.2011 tarihli alış faturasının sunulduğu, bu faturanın üzerinde “İdarece Görülmüştür” şerhinin bulunduğu, bununla beraber iş makinası tescil belgesinin sunulduğu, sunulan belgenin Van 4.Noterinde 05.06.2015 tarihinde 9071 yevmiye numarası ile kayıt altına alınarak “ibraz edilerek şerhle geri verilen aslının aynısı olduğu” şerhi taşıdığı,

Aynı aracın demirbaş listesinde bulunduğunu gösterir demirbaşlar ve amortisman defterinin sunulduğu, ilgili defterin Van 1.Noterinde 18.03.2014 tarihinde 3174 yevmiye numarası ile kayıt altına alınarak oluşturulduğu, bu defterin kapak kısmı ve greyder’in yer aldığı 2011 yılına ait sayfanın Van 1.Noterinde 05.06.2015 tarihinde 7239 yevmiye numarası ile kayıt altına alınarak “ibraz olunan aslının aynı olduğu” şerhi ile onaylandığı görülmüştür.

İdari Şartname’de istenen “Kamyon”ların 5 adedinin kendi malı olduğunu tevsik amacıyla özel ortak Ce-Ka Beton Madencilik İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenmiş olan 2011 model kamyonlara ait araç ruhsatlarının sunulduğu, bu ruhsatlar üzerinde “Aslı İdarece Görülmüştür” şerhinin bulunduğu,

Aynı araçların demirbaş listesinde bulunduğunu gösterir demirbaşlar ve amortisman defterinin sunulduğu, ilgili defterin Van 1.Noterinde 18.03.2014 tarihinde 3174 yevmiye numarası ile kayıt altına alınarak oluşturulduğu, bu defterin kapak kısmı ve greyder’in yer aldığı 2011 yılına ait sayfanın Van 1.Noterinde 05.06.2015 tarihinde 7239 yevmiye numarası ile kayıt altına alınarak “ibraz olunan aslının aynı olduğu” şerhi ile onaylandığı görülmüştür.

İdari Şartname’de istenen “Asfalt Roleytank Kendinden Isıtmalı”nın kendi malı olduğunu tevsik amacıyla pilot ortak Suryol İnşaat Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına düzenlemiş olan 2013 model Çuhadar (yarı römork tank üst yapılı) roleytanka ait 03.06.2015 tarihli alış faturasının sunulduğu, sunulan fatura üzerinde aslına uygun olduğuna ilişkin noter onayı bulunduğu, araca ait Diyarbakır 3.Noterinde 03.06.2015 tarihinde 11628 yevmiye numarası ile kayıt altına alınan araç satış sözleşmesinin sunulduğu, 2014 model Çuhadar (yarı römork tank üst yapılı) roleytanka ait araç ruhsatının sunulduğu, sunulan belgenin aslına uygun olduğuna ilişkin noter onayının bulunduğu, 10.06.2015 tarihli araç alış faturasının sunulduğu, sunulan fatura üzerinde aslına uygun olduğuna ilişkin noter onayı bulunduğu, araca ait Diyarbakır 3.Noterinde 10.06.2015 tarihinde 12246 yevmiye numarası ile kayıt altına alınan araç satış sözleşmesinin sunulduğu, aynı araçların Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ömer Faruk Taş tarafından düzenlenmiş olan Suryol İnşaat Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin kendi malı olan araçlara ilişkin tespit raporunda bulunduğu görülmüştür.

Yukarıda yer verilen araçların (Kendi Yürür Mıcır Serici 1 adet, Greyder 1 adet, Kamyon 5 adet) kendi malı olduklarının tevsikinin İdari Şartname’de yapılan düzenleme gereği ruhsat ile birlikte demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu sunularak gerçekleştirilmesi gerektiği, istekli tarafından sunulan demirbaşlar ve amortisman defterinin taşıdığı 18.03.2014 tarihli ve 3174 yevmiye numaralı noter onayının ilgili defterin açılışına ilişkin olduğu, 05.06.2015 tarihli ve 7239 yevmiye numaralı onayın ise sunulan belgelerin aslının aynısı olduğuna yönelik olduğu ve ilgili araçların kendi malı olduğunun tevsiki için isteklinin sunması gereken demirbaş veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna ilişkin noter tespit tutanağı olarak değerlendirilemeyeceği, Asfalt Roleytank Kendinden Isıtmalı 1 adet için ruhsat yerine sunulan noter onaylı satış sözleşmesinin aynı kapsamda tevsik edici belge olarak değerlendirilemeyeceği anlaşılmıştır.

Bu çerçevede ihale komisyonu tarafından alınan ihale iptal kararında başvuru sahibi iş ortaklığının kendi malı olarak istenen araçlar (Kendi Yürür Mıcır Serici 1 adet, Greyder 1 adet, Kamyon 5 adet, Asfalt Roleytank Kendinden Isıtmalı 1 adet, Lastik Tekerlekli Silindir 1 adet) için sunduğu belgelerin yeterli olmadığı gerekçesi ile teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, sayılan araçlardan Lastik Tekerlekli Silindir (1 adet) için sunulan belgelerin yeterli olduğu ancak diğer araçlara ilişkin sunulan belgelerin araçların isteklinin kendi malı olmasını tevsik için yeterli olmadığı ve bu gerekçelerle ihale komisyonu tarafından başvuru sahibi iş ortaklığı teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

Ek-Pet İnş. San Taah. ve Tic. Ltd Şti. – Öztaç Petrol Harfiyat İnşaat Nakliye Tem. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının İdari Şartname’de istenen Kamyon (6 adet) için özel ortak tarafından 2 adet kamyona ait araç ruhsatının sunulduğu, ruhsatların üzerinde aslına uygun olduğuna dair noter onayı bulunduğu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Lokman Eren tarafından düzenlenerek imza altına alınmış olan “Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Rapor”da bu araçların yer aldığı, aynı raporda iki araç için plaka, marka ve model yılının belirtildiği araç cinsinin belirtilmediği, diğer iki araç için ise plaka, marka ve model yılının belirtildiği, araç cinsinin çekici olarak belirtildiği, 4 araç için sunulan ruhsatlarda araç cinsinin çekici olduğu, pilot ortak tarafından 4 adet yarı römork’a ait araç ruhsatının sunulduğu, ruhsatların üzerinde aslına uygun olduğuna dair noter onayı bulunduğu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Karaca Karaca tarafından düzenlenerek imza altına alınmış olan “Tespit Raporu”nda bu araçların yer aldığı görülmüştür.

Akustik İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. – Yamantaş İnş. Taah. Müh. Mim. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının İdari Şartname’de istenen Kamyon (6 adet) için özel ortak tarafından Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) M.Kaan Şahin tarafından düzenlenerek imza altına alınmış olan “Tespit Tutanağı”nda 6 adet çekici (yarı römork için) ve 6 adet yarı römork (damperli) olarak yer aldığı, plaka, marka ve model yılının belirtildiği, bu araçlara ait ruhsatların sunulduğu, ruhsatların üzerinde aslına uygun olduğuna dair noter onayı bulunduğu görülmüştür.

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “…c) Araçlara ilişkin tanımlar …

5) Kamyon: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3.5 tondan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu araçtır.

6) Çekici: Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araçtır. …

21) Yarı Römork: Bir kısmı motorlu taşıt veya araç üzerine oturan, taşıdığı yükün ve kendi ağırlığının bir kısmı motorlu araç tarafından taşınan römorktur.” hükmü bulunmaktadır.

İdari Şartname’de yapılan düzenleme ile istenen aracın kamyon olduğu ve yukarıda yer verilen yönetmelik hükmünde de kamyon, çekici ve yarı römork’un farklı olarak tanımlandığı hususları bir arada değerlendirildiğinde bu araç yerine sunulan çekici ve yarı römork’un kamyon olarak değerlendirilemeyeceği anlaşılmıştır. Bu nedenle yukarıda yer verilen isteklilerin kendi malı olan araçların tevsiki için gerekli şartları bu araçlar için sağlamadıkları ve bu gerekçe ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ancak anılan isteklilerden Ek-Pet İnş. San Taah. ve Tic. Ltd Şti. -Öztaç Petrol Harfiyat İnşaat Nakliye Tem. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığına ait teklifin sınır değerin altında olması nedeniyle, Akustik İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. – Yamantaş İnş. Taah. Müh. Mim. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığına ait teklifin ise yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalede geçerli teklif kalmadığı gerekçesi ile ihalenin iptal edildiği göz önüne alındığında düzeltici işlem tesis edilmesine gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,