Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Nedir?

Red ve İadeler (-) Nedir?

Analitik bütçe sınıflandırmasının program bütçe sınıflandırmasından ayrıldığı önemli noktalardan birisi de red ve iadeler bölümüdür.

Program bütçede red ve iadeler için bütçede ödenek bulundurulur ve yapılan red ve iadeler bütçeye gider kaydedilirdi. Ancak, bu ödemeler niteliği itibariyle gider kabul edilebilecek ödemeler olmadığından bütçelerde bu ödemeler için ödenek tahsis edilmeyecek ve iadesi gereken tutarlar muhasebe sisteminden yapılacaktır.

600 Gelirler Hesabı-Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler (-) İlişkisi

600-Gelirler Hesabı, bütçe ile ilgili olsun veya olmasın Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu tarafından belirlenen uluslararası genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre tahakkuk eden her türlü gelirin izlenmesi için kullanılır. Gelir; ilk defa hesaplara alınacak varlıklar ile yeniden değerleme farkları dışında, öz kaynakta artışa neden olan her türlü işlem olarak tanımlanmıştır.
800-Bütçe Gelirleri Hesabı, mevzuatı gereğince bütçe geliri olarak yapılan tahsilatın izlenmesi için, 810-Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı ise, bu tahsilattan yapılan ret ve iadelerin izlenmesi için kullanılır.
Bütçe gelirleri hesabı ile bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabına kaydedilen tutarlar karşılığında gelir yansıtma hesabı kullanılacağından, mizanda 800-Bütçe Gelirleri Hesabının alacak kalanı ile 810-Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabının borç kalanı arasındaki farkın 805-Gelir Yansıtma Hesabının borç kalanına eşit olması gerekir.
Mizanda 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabının alacağı ile 800-Bütçe Gelirleri Hesabının alacağı birbirine eşit olmaz. Çünkü 800-Bütçe Gelirleri Hesabının alacağına; gelirlerden alacaklar hesabında kayıtlı alacaklardan yapılan tahsilatın yanında, tahakkuku tahsiline bağlı bütçe geliri olarak yapılan tahsilat, kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı olup bütçeye gelir kaydı gereken tahsilat gibi tutarlar da kaydedilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.