Türkiyede Oturmayanların Ticari Davalarında Yetkili Mahkeme Nedir?

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 8’inci maddesinde; bir yerde geçici olarak oturanlara karşı açılacak davalarda yetkili mahkeme açıklanmıştır….

Bir yerde geçici olarak oturanlara karşı açılacak davalarda yetki

MADDE 8-(1) Memur, işçi, öğrenci, asker gibi, bir yerde geçici olarak oturanlara karşı açılacak alacak veya taşınır mal davaları için, orada bulunmaları uzunca bir süre devam edebilecekse, bulundukları yer mahkemesi de yetkilidir.

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 9’uncu maddesinde;

Türkiye’de yerleşim yerinin bulunmaması hâlinde yetki

MADDE 9-(1) Türkiye’de yerleşim yeri bulunmayanlar hakkında genel yetkili mahkeme,davalının Türkiye’deki mutad meskeninin bulunduğu yer mahkemesidir. Ancak, diğer özel yetki hâlleri saklı kalmak üzere, malvarlığı haklarına ilişkin dava, uyuşmazlık konusu malvarlığı unsurunun bulunduğu yerde de açılabilir.

Sözleşmeden doğan davalarda yetki

MADDE 10-(1) Sözleşmeden doğan davalar, sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesinde de açılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.