Nakit Hareketleri Hesabının Genel Bütçe Detaylı Hesap Planında Kullanılacak Yardımcı Hesaplara İlişkin Genel Yazı

Muhasebe-16

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

İ V E D İ

Sayı     : 90192509/210.10.03/13899                                                                          31/12/2012

Konu   :

Genel Bütçe Detaylı Hesap Planında bulunan ve muhasebe birimleri arasında gerçekleşen nakit hareketlerinin izlendiği 510-Nakit Hareketleri Hesabının daha sağlıklı bir şekilde takip edilmesini teminen 01/01/2013 tarihinden itibaren mevcut kodlarının yerine kullanılmak üzere “510.01-İşlemi Başlatan Muhasebe Birimi” ve “510.02-Adına İşlem Yapılan Muhasebe Birimi” yardımcı hesapları açılmış ve EK-1’deki gibi detaylandırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Bakan a.

EKLER :

1-Yardımcı Hesaplar

2-Örnekler

DAĞITIM:

Gelir İdaresi Başkanlığına

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

Vergi Dairesi Başkanlıklarına

Merkez Saymanlık Müdürlüklerine

EK- 1

Nakit Hareketleri Hesabının Genel Bütçe Detaylı Hesap Planında 01/01/2013 yılından itibaren kullanılacak yardımcı hesapları

510 01       İşlemi Başlatan Muhasebe Birimi
510 01 01     Hazine Tek Hesabından Kaynaklanan Nakit Hareketleri
510 01 02     Vergilerin Gönderilmesinden Kaynaklanan Nakit Hareketleri
510 01 03     Hazine Tek Hesabı Dışındaki Göndermelerden Kaynaklanan Nakit Har.
510 01 04     PTT Bank Tahsilatları Nakit Har. (Traf.Para Ceza. Ve Kaçak Geçiş)
510 01 05     Tek Hazine Cari Hesabından Kaynaklanan Nakit Hareketleri
510 01 05 01   Ödeme Hesabı
510 01 05 01 01 Merkez Dışı Muhasebe Birimlerinden Kaynaklanan Nakit Hareketleri
510 01 05 01 02 Merkez Muhasebe Birimlerinden Kaynaklanan Nakit Hareketleri
510 01 05 02   Tahsilat Hesabı
510 01 05 02 01 Merkez Dışı Muhasebe Birimlerinden Kaynaklanan Nakit Hareketleri
510 01 05 02 02 Merkez Muhasebe Birimlerinden Kaynaklanan Nakit Hareketleri
510 02       Adına İşlem Yapılan Muhasebe Birimi
510 02 01     Hazine Tek Hesabından Kaynaklanan Nakit Hareketleri
510 02 02     Vergilerin Gönderilmesinden Kaynaklanan Nakit Hareketleri
510 02 03     Hazine Tek Hesabı Dışındaki Göndermelerden Kaynaklanan Nakit Har.
510 02 04     PTT Bank Tahsilatları Nakit Har. (Traf.Para Ceza. Ve Kaçak Geçiş)
510 02 05     Tek Hazine Cari Hesabından Kaynaklanan Nakit Hareketleri
510 02 05 01   Ödeme Hesabı
510 02 05 01 01 Merkez Dışı Muhasebe Birimlerinden Kaynaklanan Nakit Hareketleri
510 02 05 01 02 Merkez Muhasebe Birimlerinden Kaynaklanan Nakit Hareketleri
510 02 05 02   Tahsilat Hesabı
510 02 05 02 01 Merkez Dışı Muhasebe Birimlerinden Kaynaklanan Nakit Hareketleri
510 02 05 02 02 Merkez Muhasebe Birimlerinden Kaynaklanan Nakit Hareketleri

EK-2

 

 

Örnek-1

Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü tarafından talep edilen 200.000 TL’yi Saymanlığın banka hesabına aktarmıştır.

— Hazine Müsteşarlığı

510-Nakit Hareketleri Hesabı (510.01.05.01.02) 200.000  
  103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs.   200.000

— Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü

102-Banka Hesabı (102.05.01) 200.000  
  510-Nakit Hareketleri Hesabı (510.02.05.01.02)   200.000

Örnek-2

Hazine Müsteşarlığı, Ankara Muhasebe Müdürlüğü tarafından talep edilen 100.000 TL’yi Muhasebe Müdürlüğünün banka hesabına aktarmıştır.

— Hazine Müsteşarlığı

510-Nakit Hareketleri Hesabı (510.01.05.01.01) 100.000  
  103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs.   100.000

— Ankara Muhasebe Müdürlüğü

102-Banka Hesabı (102.05.01) 100.000  
  510-Nakit Hareketleri Hesabı (510.02.05.01.01)   100.000

Örnek-3

Konya Muhasebe Müdürlüğünün banka hesabındaki 20.000 TL, Ziraat Bankası tarafından gün sonunda Hazine Müsteşarlığının banka hesabına gönderilmiştir.

— Konya Muhasebe Müdürlüğü

510-Nakit Hareketleri Hesabı (510.01.05.02.01) 20.000  
  102-Banka Hesabı (102.05.02)   20.000

— Hazine Müsteşarlığı

102-Banka Hesabı (102.05.02) 20.000  
  510-Nakit Hareketleri Hesabı (510.02.05.02.01)   20.000

Örnek-4

Gemlik Vergi Dairesi Müdürlüğünün banka hesabındaki 150.000 TL, Ziraat Bankası tarafından gün sonunda Hazine Müsteşarlığının banka hesabına gönderilmiştir.

— Gemlik Vergi Dairesi Müdürlüğü

510-Nakit Hareketleri Hesabı (510.01.05.02.01) 150.000  
  102-Banka Hesabı (102.05.02)   150.000

— Hazine Müsteşarlığı

102-Banka Hesabı (102.05.02) 150.000  
  510-Nakit Hareketleri Hesabı (510.02.05.02.01)   150.000

Örnek-5

Cumhuriyet Vergi Dairesi adına bankalarca 150.000 TL tahsil edilerek bu tutar doğrudan Hazine İç Ödemeler Muhasebe Biriminin banka hesabına aktarılmıştır.

— Cumhuriyet Vergi Dairesi Müdürlüğü

510-Nakit Hareketleri Hesabı (510.01.02.) 170.000  
  120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı   170.000
805-Gelir Yansıtma Hesabı 170.000  
  800-Bütçe Gelirleri Hesabı   170.000

— Hazine Müsteşarlığı

102-Banka Hesabı (102.05.02) 170.000  
  510-Nakit Hareketleri Hesabı (510.02.02.)   170.000

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.