Maddi Duran Varlıklara İlişkin Muhasebe Kayıtları

Muhasebe-24

Maddi Duran Varlığın Bütçeye Gider Kaydedilmek Suretiyle Satın Alınması
5.900.- YTL bedelle muhtelif büro demirbaşı satın alınmıştır.1

___________  _____________

255- Demirbaşlar Hesabı 5.900,00.-
360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 37,50.-
103- Verilen Çekler ve Gönderme
Emirleri Hesabı
5.862,50.-
830- Bütçe Giderleri Hesabı 5.900,00-
835- Gider Yansıtma Hesabı 5.900,00.-

____________  ________________

B- Kayıtlarda Olmayan Maddi Duran Varlığın Kayıt Altına
Alınması
Henüz muhasebe kayıtlarında olmayan bir demirbaş 47.000.- YTL
bedelle kayıtlara alınmıştır.
1 Söz konusu kamu idaresi katma değer vergisi mükellefi değildir. Damga vergisi
dışındaki olası kesintiler ihmal edilmiştir.

____________  _______________

255- Demirbaşlar Hesabı 47.000.-
500- Net Değer Hesabı 47.000.-

_____________  _________________
C- Maddi Duran Varlıkların Satış İşlemlerinin Kaydedilmesi2
Kayıtlı değeri 20.000.- YTL ve birikmiş amortismanı 16.000.- YTL
olan demirbaş, 14.000.- YTL’ye satılmış ve bedeli tahsil edilmiştir.

_____________  _____________

102- Banka Hesabı 14.000.-
257- Birikmiş Amortismanlar Hesabı 16.000.-
255- Demirbaşlar Hesabı 20.000.-
600- Gelirler Hesabı 10.000.-
805- Gelir Yansıtma Hesabı 14.000-
800- Bütçe Gelirleri Hesabı 14.000.-

____________ ________________

D- Maddi Duran Varlıklar İçin Dönem Sonlarında Amortisman
Ayrılması Kaydı
4.200.- YTL bedelle bir demirbaş satın alınmış ve yıl sonunda 10 yıl
yararlanma süresi dikkate alınarak amortisman ayrılmıştır.

_____________  _______________

255- Demirbaşlar Hesabı 4.200,00.-
360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 31,50.-

____________ ___________________

Genel bütçe kapsamında yer almayan bazı kamu idarelerinin muhasebeye yönelik
düzenlemelerinde maddi duran varlık satış işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde
burada belirtilen yöntemler dışında başka yöntemler belirlenmiştir. Ancak, maddi
duran varlık satışına yönelik doğru kayıt burada anılan kayıttır. Dikkat edilmesi
gereken bu işlem sonucunda ister gelir isterse gider doğmuş olsun kayıt yapılması
gereken yardımcı hesap kodu “değer ve miktar değişimleri”dir.

____________ _______________

103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 4.168,50.-
830- Bütçe Giderleri Hesabı 4.200,00.-
835- Gider Yansıtma Hesabı 4.200,00.-

_____________  ______________

Yıl sonlarında (31.12 tarihinde) amortisman ayrılması kaydı;3

____________  _____________

630- Giderler Hesabı 420.-
257- Birikmiş Amortismanlar Hesabı 420.-

___________  _______________

E- Maddi Duran Varlıklar İçin Dönem Sonlarında Yeniden
Değerleme Yapılması ve Amortisman Ayrılması İşlemi
Demirbaşın hesaplarda kayıtlı değeri 40.000.- YTL’dir. Birikmiş
amortismanı 24.000.- YTL’dir.
Yıl sonunda %10 yeniden değerleme oranı tespit edilmiştir.
Demirbaşın yararlanma süresi 5 yıldır.

____________  ______________

255- Demirbaşlar Hesabı 4.000.-
257- Birikmiş Amortismanlar Hesabı 2.400.-
522- Yeniden Değerleme Farkları Hesabı 1.600.-

__________  ____________
3 Söz konusu amortismanın hangi maddi duran varlıkla ilgili olduğu mutlaka ayrı bir
modül aracılığıyla izlenmelidir. Herhangi bir varlığın hangi kuruma ait olduğu,
hangi fonksiyon için edinildiği, amortismanı, yeniden değerlemesi ve net değeri bir
çırpıda bulunabilecek bir maddi duran varlık modülü bulunmalıdır.

___________  ______________

630- Giderler Hesabı 8.800.-
257- Birikmiş Amortismanlar Hesabı 8.800.-

___________ ________________

F- Maddi Duran Varlıkların Hurdaya Ayrılması Kaydı
Kayıtlı değeri 9.000.- YTL olan ve 1.800.- YTL birikmiş amortismanı
bulunan demirbaşın kullanım olanağı kalmamıştır.

_____________  __________

294- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı 9.000.-
257- Birikmiş Amortismanlar Hesabı 1.800.-
255- Demirbaşlar Hesabı 9.000.-
299- Birikmiş Amortismanlar Hesabı 1.800.-

_____________  ______________

G- Maddi Duran Varlıkların Bağışlanması İşlemleri
1. Bağışlanan Kamu İdaresinin Kaydı;

___________  ______________

255- Demirbaşlar Hesabı XXX
600- Gelirler Hesabı XXX
805- Gelir Yansıtma Hesabı XXX
800- Bütçe Gelirleri Hesabı XXX

____________  ______________

2. Bağışlayan Kamu İdaresinin Kaydı;

___________ ___________

630- Giderler Hesabı XXX
257- Birikmiş Amortismanlar Hesabı XXX
255- Demirbaşlar Hesabı XXX

___________  ____________

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.