KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER VE DEĞERLENDİRİLMESİ

ihale-5

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE GE-TİRİLEN DÜZENLEMELER VE DEĞERLENDİRİLMESİ

3.1. Kanunun Genel Olarak Değerlendirilmesi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, mali sistemi köklü bir şekilde değiştirmiştir. Getirilen en önemli değişiklik performansa dayalı mali yapıdır. Birkaç yıldır alt yapısı hazırlanan performansa dayalı mali yapı çalışmaları bu kanun ile somutlaştırılmıştır. Kanunun çıkarılma gerekçesi olarak, kamu mali yönetimindeki etkinsizlik, verimsizlik, ihtiyaçlara cevap verememe gibi sebepler ön plana çıkmaktadır. Bu kanun ile getirilen düzenlemeler kamu mali yönetiminde “disiplini ve etkinliği” sağlamaya yöneliktir.

Gerek Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı ile getirilmesi planlanan dü-zenlemeler ve gerekse bununla bağlantılı olarak Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilen düzenlemeler uygulamada oldukça tartışılmaktadır. Bir kısım yazarlar yapılan düzenlemeleri, kamu yönetiminin şirketleştirilmesi yönüyle eleştirilmektedir. Zira, bu düşünceyi savunan yazarlara göre kamuda performans ekonomik bir uygulamadır. Oysa kamusal alan siyasi bir alandır. Kamu yönetimine performans yönüyle yaklaşmak kamu yararını zedeleyecektir. Mali yapıya getirilen düzenlemelere karşı çıkmayanlar ise performans denetimi ile kamuda etkinlik sağlanacağı için kamu yönetiminin daha işlevsel olacağını savunmaktadırlar. Zira, ekonomik bir kamu yönetimi ile kaynaklar israf edilmemiş olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.