Belediyelerde Bütçe Hazırlama Sorunu ve Bütçe Hazırlama Rehberi

Bütçe-12

Belediye Bütçe Hazırlama Rehberinin Bulunmaması:

Yeni kamu mali yönetim anlayışının en önemli bileşeni, analitik bütçe sınıflandırma sistemidir. Amaçlanan konsolide edilebilir bir kamu hesabı ise ABS uygulanmalı ve sürekli geliştirilmelidir.

5018 sayılı Kanun’un 12.maddesi ile bütçe türlerinin tanımlandığını ve 13.maddesinde ise bütçe ilkelerine yer verilerek, belediyeler dahil kamu idareleri için bütçenin genel hükümlerinin düzenlendiğini görmekteyiz. Anılan Kanun’un 15. ila 19.maddeleri arasında ise merkezi yönetim bütçesinin hazırlanmasına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Bu aşamada hatırlatmakta fayda görüyoruz; belediyeler genel yönetim kapsamında yer almakta ancak merkezi yönetim kapsamına girmemektedirler.

Ancak, belediyelerin uygulayacağı bir bütçe mevzuatı yoktur. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde 11/9/2011 tarih ve 28051 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikte, “Bakanlıkça, bütçe uygulamalarını yönlendirmek üzere Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bütçe Hazırlama Rehberi hazırlanır ve mahalli idare birimlerine duyurulur” düzenlemesine yer verilmiştir.

2015 yılı itibariyle İçişleri Bakanlığı tarafından bu yönde bir düzenleme yayımlanmamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.