Anayasa’da Yapılan Değişiklikler Neler?

Anayasa-1

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1982 Anayasası olarak da bilinen anayasa, Türkiye Cumhuriyeti’nin 1982’den bu yana geçerli olan anayasasıdır. 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında askeri yönetimi emriyle Danışma Meclisi tarafından hazırlanmış ve 18 Ekim 1982 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

İlk değişiklik, 17 Mayıs 1987’de yapıldı; Anayasa’nın 67, 75. ve 175. maddeleri değiştirildi. Anayasa’nın geçici 4. maddesi yürürlükten kaldırıldı.

İkinci değişiklik, 8 Temmuz 1993’te yapıldı; Anayasa’nın 133. maddesi değiştirildi.

Üçüncü değişiklik, 23 Temmuz 1995’te yapıldı; Anayasa’nın başlangıç metni, Anayasa’nın 33, 52, 67, 68, 69, 75, 84, 85, 93, 127, 135, 149. ve 171. maddeleri değiştirildi. Ayrıca Anayasa’nın 52. maddesi yürürlükten kaldırıldı.

Dördüncü değişiklik, 18 Haziran 1999’da yapıldı; Anayasa’nın 143. maddesi değiştirildi.

Beşinci değişiklik, 13 Ağustos 1999’da yapıldı; Anayasa’nın 47, 125 ve 155. maddesi değiştirildi.

Altıncı değişiklik, 3 Ekim 2001’de yapıldı; Anayasa’nın başlangıç metninin yanı sıra Anayasa’nın 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 31, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 46, 49, 51, 55, 65, 66, 67, 69, 74, 86, 87, 89, 94, 100, 118 ve 149. maddeleri ile Anayasa’nın geçici 15. maddesi değiştirildi.

Yedinci değişiklik 1 Aralık 2001’de yapıldı; Anayasa’nın 86. maddesi değiştirildi.

Sekizinci değişiklik, 26 Aralık 2002’de yapıldı; Anayasa’nın 76 ve 78. maddeleri değiştirildi.

Dokuzuncu değişiklik, 7 Mayıs 2004’te yapıldı; Anayasa’nın 10, 15, 17, 30, 38, 87, 90, 131 ve 160. maddeleri değiştirildi; Anayasa’nın 143. maddesi yürürlükten kaldırıldı.

Onuncu değişiklik, 21 Haziran 2005’te yapıldı; Anayasa’nın 133. maddesi değiştirildi.

On birinci değişiklik, 29 Ekim 2005’te yapıldı; Anayasa’nın 130, 160, 161, 162 ve 163. maddeleri değiştirildi.

On ikinci değişiklik, 13 Ekim 2006’da yapıldı; Anayasa’nın 76. maddesi değiştirildi.

Onüçüncü değişiklik, 10 Mayıs 2007’de yapıldı; Anayasa’ya geçici 17. madde eklendi.

On dördüncü değişiklik, 31 Mayıs 2007’de yapıldı; Anayasa’nın 77, 79, 96, 101 ve 102. maddeleri değiştirildi. Anayasa’ya geçici 18 ve geçici 19. maddeler eklendi.

On beşinci değişiklik, 21 Ekim 2007’de yapıldı; 4.5 ay önce Anayasa’ya eklenen geçici 18 ve geçici 19. maddeler metinden çıkarıldı!

On altıncı değişiklik, 9 Şubat 2008’de yapıldı; Anayasa’nın 10. ve 42. maddesi değiştirildi.

On yedinci değişiklik, 12 Eylül 2010’da yapıldı; Anayasa’nın 10, 20, 23, 41, 51, 53, 54, 74, 84, 94, 125, 128, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 156, 157, 159 ve 166. maddeleri değiştirildi. Anayasa’ya geçici 18. ve 19. madde eklendi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.