103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI (-) İşleyişi

Muhasebe-7

103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI (-)
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı (-): İşletmelerin üçüncü kişilere bankalardan çek ile veya ödeme emri ile yapacağı ödemeleri izlediği hesaptır. Verilen çekler hesabı pasif karakterli bir hesaptır yani varlık hesabı olmasına rağmen işleyişi kaynak hesapları şeklindedir. Yani artışlar alacağa, azalışlar borca kaydedilir. Hesabın yanındaki (-) işareti bu anlama gelmektedir.


>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari ÜcretAGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabının İşleyişi: İşletmeler çek verdiklerinde bu hesap kullanılır. Kişilere çek ve ödeme emri verildiğinde hesabın alacak tarafına ,çek ve ödeme emirlerinin bankadan tahsil edildiği anlaşıldığında verilen çekler hesabının borcuna kaydedilir.

BORÇ 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI ALACAK

AZALIŞLAR
(-)

ARTIŞLAR
(+)

Örnek: İşletme 5.000 TL lik malı almış, karşılığında çek vermiştir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1 ………………………………Tarih………………………………..
153 Ticari Mallar Hesabı

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hs

çek ile mal alımı

5.000

5.000

BORÇ 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI ALACAK
5.000

Örnek: İşletme 1.500 TL tutarındaki çekini bankadan ödemiştir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1 ………………………………Tarih………………………………..
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hs

102 Bankalar Hesabı

çekin ödenmesi

1.500

1.500

BORÇ 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI ALACAK
1.500

kaynak:http://www.muhasebedersleri.com/hesaplar/103-verilen-cekler.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.