Yeniden Değerlemeye İlişkin Muhasebe Kayıt Örneği

Muhasebe-6

UYGULAMAYA İLİŞKİN ÖRNEK
1993 yılında aktife giren bir makine için 1994 yılına ait yeniden değerleme tablosu oluşturularak yeniden değerlemeye ve amortismana ilişkin yevmiye kayıtları gösterilmiştir. Daha sonra bu makinenin 1995 yılı içerisinde 5.000.000.-TL’ sına satıldığı varsayılmış ve bununla ilgili yevmiye kaydı gösterilmiştir.
31.12.1994
253 MAKİNE TESİS
VE CİHAZLAR 4.304.000
257 BİRİKMİŞ
AMORTİSMANLAR (-) 1.107.600
522 MDV YENİDEN DEĞERLEME
ARTIŞLARI 3.196.400
Makine ‘ye ilişkin yeniden değerleme işlemi
/
31.12.1994
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
730.6 Amortisman Giderleri 2.076.000
257 BİRİKMİŞ
AMORTİSMANLAR (-) 2.076.000
Makine’ ye ilişkin 1994 yılı amortismanları
/
01.04.1995
100 KASA 5.000.000
257 BİRİKMİŞ
AMORTİSMANLAR (-) 4. 183.600
522 MDV YENİDEN DEĞERLEME
ARTIŞLARI 3. 196.400
253 MAKİNE TESİS
VE CİHAZLAR 8.304.000
679 DİĞER OLAĞANDIŞI
GELİR VE ARLAR 4.076.000
Makine’ nin satışı
/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.