Yeninden Değerleme Uygulama İlkeleri Nelerdir?

Muhasebe-3

YENİDEN DEĞERLEME UYGULAMA İLKELERİ
5.1. Yeniden Değerleme Yöntemi
Yeniden değerlemeye tabi tutulacak iktisadi kıymetler ile bu kıymetler için geçmiş yıllarda ayrılmış olan amortismanlar yeniden değerlemenin yapılacağı yıl için tesbit olunan katsayı ile çarpılmak suretiyle değerlenirler.

5.2. Kısmi Yeniden Değerleme
Yeniden değerleme hakkına sahip olan mükellefler amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin bir kısmını veya tamamını yeniden değerlemeye tabi tutabilirler.

5.3. Sabit Kıymetlerin Aktife Giriş Yılında Yeniden Değerleme
Hesap dönemi içinde aktife giren amortismana tabi iktisadi kıymetler için aktife girdiği dönem yeniden değerleme yapılmaz. Kendilerine özel hesap dönemi belirlenen mükellefler hesap dönemlerinin başladığı tarihten önce aktiflerine giren, amortismana tabi iktisadi kıymetleri yeniden değerlemeye tabi tutabilirler.

5.4. Yeniden Değerleme Zamanı
Yeniden değerleme işlemi hesap dönemi sonu itibariyle yapılacaktır. Hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler 31 Aralık tarihi itibariyle, özel hesap dönemi olan mükellefler hesap döneminin son günü itibariyle amortismana tabi iktisadi kıymetleri için yeniden değerleme işlemini yapacaklardır.

5.5. Yeniden Değerleme Oranı
Bir hesap dönemi sonu itibariyle yapılacak değerlemede esas alınacak yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Devlet istatistik Enstitüsü’nün Toptan Eşya Fiyatları Genel indeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayı içinde Resmi Gazete ile ilan edilir. 5 Aralık 1995 tarihinde 22484 sayılı Resmi Gazetede 1995 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı % 99.5 olarak yayınlanmıştır.

Her yılın yeniden değerleme oranı ancak o yıla ait değerlemede dikkate alınabilir. Yeniden değerlemenin herhangi bir yıl yapılmamasından veya değerleme oranının düşük uygulanmasından dolayı daha sonraki yıllarda geçmiş dönemlere ilişkin yeniden değerleme yapılamaz.

Kendilerine özel hesap dönemi tayin olunan mükellefler, yeniden değerleme işlemlerinde özel hesap döneminin başladığı takvim yılına ait oranı kullanacaklardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.