Sahte Fatura Kullananlara Af Geldi

Bilindiği gibi 671 sayılı KHK ile 01.07.2016 tarihinden önce işlenmiş olan sahte fatura kullanma, düzenleme fiilleri nedeniyle işlenmiş olan suçlar açısından ayrı bir denetimli serbestlik uygulaması ve infaz sistemi getirilmiş bulunmaktadır.

Burada temel amaç; hükümlünün yeniden suç işlemesini önlemek, suç işlemeye yönelik engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak, hükümlünün; yeniden sosyal hayata kazanılmasını sağlamak vs. amaçlar hedeflenmektedir.

671 sayılı KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile 01.07.2016 tarihinden önce işlenen suçlar açısından ayrı bir denetimli serbestlik uygulaması ve infaz sisteminin uygulanması kanunlaştırılmıştır.

Hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak, hükümlünün; yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırma amacı taşıyan 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Kanunun 105/A maddesinin birinci fıkrasına göre, hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini ve güçlendirmelerini temin etmek amacıyla; açık ceza infaz kurumunda cezasının son altı ayını kesintisiz olarak geçiren koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre kalan iyi hâlli hükümlülerin talebi hâlinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına, ceza infaz kurumu idaresince hükümlü hakkında hazırlanan değerlendirme raporu dikkate alınarak, infaz hâkimi tarafından karar verilebilir.

Yine Kanunun 107. maddesine göre, koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için mahkûmun kurumdaki infaz süresini iyi hâlli olarak geçirmesi gerekir. [Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar 30 yılını, müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar 24 yılını], diğer süreli hapis cezalarına mahkûm edilmiş olanlar cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler.

671 SAYILI KHK NELER GETİRİYOR?

671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yukarıda altını çizdiğimiz bir yıllık süre “iki yıl”, üçte ikilik oran “yarısı” olarak uygulanacaktır.

Böylece, 671 sayılı KHK ile;

Denetimli serbestliğe ilişkin 1 yıllık süre, 1 Temmuz 2016 tarihinde önce işlenmiş suçlardan mahkum olanların veya olacakların lehine olacak şekilde 2 yıla çıkarıldı.
Koşullu salıverilmesine 2 yıl veya daha az süre kalan iyi halli hükümlülerin, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazı mümkündür. Koşullu salıvermeden yararlanabilmek için infaz kurumunda geçirilmesi gereken süre ise hapis cezasının 2/3’ünden 1/2’sine indirilmiş oldu.

213 SAYILI VUK AÇISINDAN 671 SAYILI KHK’ NIN DEĞERLENDİRMESİ

Usul Kanunu’nun 359. maddesinde hapis cezasıyla ilgili aşağıdaki hükümler yer almaktadır:

Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar hakkında18 aydan 3 yıla kadarhapis cezasına hükmolunur.
Belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, 3 yıldan 5 yıla kadarhapis cezası ile cezalandırılır.
Ancak Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basanlar veya bilerek kullananlar 2 yıldan 5 yıla kadarhapis cezası ile cezalandırılır.

Mahkeme tarafından cezaya hükmedilmesi halinde, kesinleşen hapis cezasının yarısı alınıp bundan 2 yıl çıkarılacak ve kalan süre hapiste geçirilecektir.

Örneğin, 1 Temmuz 2016’dan önce sahte belge düzenleme nedeniyle en üst sınır olan 5 yıl olarak verilen hapis cezasının yarısı (2,5 yıl) infaz kurumunda geçirilmesi gerekiyor. Bu husus, koşullu salıvermedeki değişikliğin sonucudur. Denetimli serbestlikteki değişikliğin sonucu olarak kalan 2,5 yıllık sürenin 6 ayı cezaevinde, kalan 2 yılı ise denetimli serbestlikle tamamlanacak.

Böylece, 5 yıl hapis cezası alan kişi bunun yalnızca 6 ayını hapiste geçirecektir. Zaten 6 aylık sürede de hükümlünün, Kanundaki bu hükümlerden faydalanması için öngörülen “iyi halli olma” şartının kanun gereğince yerine getirilebilmesi için gerekecektir. Çünkü “iyi halli” olmanın tespiti, cezaevine girdikten sonra cezaevi idaresi tarafından hazırlanacak raporla mümkün olabilmektedir.

Tabi mahkemeler tarafından sahte belge kullanma veya düzenleme fiili karşısında üst sınır olan 5 yıl yerine 4 yıl ceza takdiri yapıldığında ise, muhtemelen hükümlü birkaç gün içinde “iyi halli olma” şartını sağlayarak, cezasını cezaevinde değil de, denetimli serbestlikle tamamlayacaktır.

Unutmamak gerekir ki, 671 sayılı KHK’nın etkisi 1 Temmuz 2016’dan önce sahte belge düzenleme veya kullanma fiilleri için geçerli olacaktır. Bu nedenle, bu tarihten sonra sahte fatura kullanma, düzenleme fiillerine dikkat edilmesi gerekecektir.[1]

Son olarak, yürürlüğe giren 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 5. Maddesinde getirilen hükümler, matrah artırımı dikkate alındığında 2011 ila 2015 yılları arasında sahte fatura kullanma fiilleri bir şekilde işlenmiş ise; matrah ve vergi artırımı yapılarak söz konusu fiillerden kurtulunmuş olacaktır.[2]

[1] 671 sayılı KHK 17.08.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

[2] 6736 sayılı Yasa 19.08.2016 gün ve 29806 sayılı R. G. Yayınlanarak, yürürlüğe girmiştir.

N. Gaye ALPASLAN GÜVEN

Avukat

kaynak:http://versav.org/2016/09/21/sahte-belge-kullanimi-ve-duzenlenmesi-ile-ilgili-671-sayili-khk-ile-sahte-fatura-kullanma-fiillerine-iliskin-ortulu--hukmu/?utm_content=buffer9e2e3&utm_medium=social&utm_source=linkedin.com&utm_campaign=buffer

5 thoughts on “Sahte Fatura Kullananlara Af Geldi

 • 30 Haziran 2018 tarihinde, saat 18:15
  Permalink

  Merhabar benim kandırılara üzerime firma kurdular 2015 2016 2017 tarihleri arasında naylon fatura kesmişler nekar ceza alırımm

  Yanıtla
 • 7 Eylül 2017 tarihinde, saat 00:54
  Permalink

  Merhaba kendime ait 3 yıllık firmamız var çalıştığımız sandığımız bi firmanın başkası adına açılmış ve faturası kullanılıyormuş 6 at kadar bi ticaretimiz oldu bu firma sebebi ile bizde sahte belge düzenleme suçundan vergi dairesi tarafından mahkemeye verildik olay 01.07.2016 dan önce 01.01.2016 01.06.2016 tarihleri arasında gerçekleşiyor daha önce hiç cezaevi girmedim 25 yaşındayım karşı taraf yüzünden suça dahil olduk ne yapmamız gerekir şuan mahkeme devam ediyor vede nasıl bi ceza alması olasılığı var

  Yanıtla
  • 23 Temmuz 2019 tarihinde, saat 10:26
   Permalink

   5 yıl kardesm kısa ve öz

   Yanıtla
 • 1 Haziran 2017 tarihinde, saat 23:12
  Permalink

  Merhabalar,

  Verilen bilgileri çok faydalı ve aydınlatıcı buldum, kendi adıma teşekkür ediyorum.

  Benim öğrenmek istediğim konu şu ;
  Abim kendisine ait küçük bir iklimlendirme (klima) dükkanı var ve servislere büyük paralar vermek istemeyen küçük ölçekli firmaların daveti ile çalışan bir emekçi. 2015 yılında iş yaptığı bir firmaya yaptığı işin malzeme faturasında (malzemeyi aldığı yerin faturası ) sahte çıkmış ve vergi dairesinde faturanın sahte olduğu anlaşılmış ve faturayı VD’ne veren ve abime iş yaptıran firma faturayı abimden aldıklarını beyan etmişler, abim hiçbir şeyden habersiz araç kullandığı sırada polisin rutin kontrolleri sırasında arandığı ortaya çıkıyor ve bir gece polis gözetiminde kaldıktan sonra ertesi gün (2015 yılında) nöbetçi mahkemeye çıkarılmak sureti ile serbest bırakılıyor ancak vergi dairesi evrakta sahtecilikten dava açıyor ve yaklaşık üç yıl süren dava önümüzdeki günlerde karara bağlanacak. Abim kendisine sahte faturayı veren malzemeciyi aynı yerinde o günlerde ve sonrasında bulamıyorne firma var nede fatura veren sorumlular ve bu durum abimde kalıyor, şimdi ise avukatımız daha önceleri 2 yılla yargılanıyor demişti fakat son duruşmadan sonra 5 yılla yargılanıyor diyor ve hepimiz şok içindeyiz, abim yirmi yıldır kendi işinde ve kendi halinde çalışan bir esnaf. Bu durumda abim ceza almadan kurtulabilirmi veya KHK kurallarına göre ne kadar ceza alır, ceza alırsa paraya çevrilebilirmi yada temyize gidebilirmiyiz, gidilirse sonuç ne olabilir.

  Yardımlarınız için çok teşekkür ediyorum.

  Saygılarımla
  Aynur Erel

  Yanıtla
  • 15 Haziran 2017 tarihinde, saat 07:49
   Permalink

   Merhabalar…
   Abiniz için geçmiş olsun….
   Yapılabilecek en iyi şey kanımca abinizin iyi bir şekilde savunma yapması…
   Sahte fatura veren firmayla geçmişte alışverişi var mı?
   Sahte fatura konusu mal gerçekten alındı mı?
   Para transferi yapıldımı…
   Yani sahte fatura konusu malın gerçekte alındınığını ıspatlamanız gerekir…
   Bu durum ıspatlanırsa suç faturayı verende kalır….
   Bu konu üzerinde mutlaka durun…
   5 yılla yargılanıyorsa…ve eğer suçluysa….bir iki sene verirler…şartlar göre tecil edilebilir….

   Lütfen facebook sayfamızı https://www.facebook.com/Kamu-Finans-346926508803295/ beğeniniz ve dost ve arkadaşlarınıza tavsiye ediniz….
   Tekrar geçmiş olsun….

   Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.