Özel İdare Bütçeleri

dolar-3

İl  Özel  İdaresi:

İl  özel  idaresinin  karar  organları  Vali , İl  Genel  Meclisi  ve İl  Daimi  Encümenidir. İl  özel idare  bütçesi  aynı  zamanda  merkezi  örgütün  bir  temsilcisi  olan valiler  tarafından  hazırlanır . Bu  yönüyle  , il  özel idareleri  bütçeleri  daha  başlangıçta  bir  mali  vesayet  altına  sokulmaktadır. Vali  tarafından  hazırlanan  bütçe , il  özel idaresinin  hükümeti  niteliğindeki  , il  daimi  encümeninde  daha  sonrada  parlamento  niteliğindeki  il  genel  meclisinde  görüşülerek  kabul edilir. Kabul  edilen  bu  bütçe  içişleri bakanlığına  gönderilir. İçişleri  bakanlığında  , Mahalli  İdareler  Genel  Müdürlüğü  Başkanlığında  kurulan  ve  Milli  Eğitim , Sağlık ,Bayındırlık  ve  Tarım  Bakanlığı  Temsilcilerinden  oluşan  Bir  komisyon  aracılığı  ile incelendikten  sonra Bakanlar  Kurulunda  karara  bağlanır  ve Cumhurbaşkanı’nın  onayı  ile  yürürlüğe  girer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.