Muhasebat Müfettişlerine Maaş Şoku

 

Maliye Bakanlığına bağlı olarak Muhasebat Kontrolörlüğü yaparken 659 sayılı kararname ile bir gecede uzman yapılan Muhasebat Müfettişleri şimde maaş şoku yaşıyorlar….!!!!!

Kamu sektöründe mali teftiş ve denetim yapan Muhasebat Müfettişlerinin haklı mücadelesi, sonuç vermiş ve tekrar eski ünvanları olan Muhasebat Kontrolörlüğü kadrosu yeniden ihdas edilmiş, Hazine ve Maliye Uzmanlığı kadrosunda teftiş ve denetim yapan Muhasebat Müfettişleri, yeni atandıkları Muhasebat Kontrolörleri kadrosuna atandıkları için bu yeni bir atama sayıldı ve 666 sayılı KHK ya tabi tutuldular….

Bu da muhasebat müfettişleri için maaşlarında 1.000.-TL civarında kayıp anlamına geliyor…..!!!!

Türkiyenin sayılı teftiş kurulları arasında yer alan Muhasebat Müfettişleri….öncelikle Uzmanlık kadrosundan kurtulalım derken şimdide maaşlarında aylık  1000.-TL lik düşüşle karşı karşıya kaldılar….

Maliye Bakanlığı üst düzey yönetim kademelerinde Muhasebat Müfettişlerinin maaş mağduriyetlerinin giderilmesi için çözüm aranıyor….

Benzer durumdaki teftiş kurulu atamalalarında tüm kurullarda maaşlarında herhangi bir değişim yaşanmazken Muhasebat Kontrolörlüğüne tekrar atanan muhasebat müfettişlerinin aylık 10000 TL ye varan mağduriyetlerinin giderilmesi şu an en temel sorunlarında biri olarak görülüyor……………

Güncelleme: (18.04.2022)

15 Nisan 2022 CUMA Tarih ve 31810 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7394 Sayılı Kanunun aşağıda gösterilen 36.maddesi ile söz konusu mağduriyet giderilmiştir…..

MADDE 36- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 39- Geçici 12 nci madde hükümlerinden yararlanmakta iken kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle aynı kurumda ekli (III) sayılı Cetvel kapsamında bulunan kadrolara atananlar veya atanmış sayılanlar hakkında anılan madde hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

Geçici 12 nci maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ekli (III) sayılı Cetvel kapsamında görev yapmakta oldukları kadrolarının bulunduğu kurumlarda; aynı kadroların (yardımcı veya stajyerlikten uzman, müfettiş, denetçi, kontrolör, stenograf ve aktüer unvanlı kadrolara atananlar ile bu mesleklere mensup olup geçici 12 nci maddenin yürürlüğe girdiği tarihte idari görevlerde bulunanlardan eski kadrolarına yeniden atananlar dahil) birinci derecesine yükselenler ile bu kadrolarda görev yapmakta iken geçici 12 nci maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra idari görevlere atanmış olanlardan eski kadrolarına yeniden atanıp birinci dereceye yükselenler hakkında geçici 12 nci madde hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu kapsamda ödeme yapılmayanlara geçmişe yönelik herhangi bir ödeme yapılmaz, ödeme yapılanlar hakkında borç çıkarılmaz, çıkarılmış olan borçların takibinden vazgeçilir.”

 

 

Kanun tam metni görmek için tıklayınız…..

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.