Kefalet Görevi, Kefalet Kimlik Belgesi ve Reddiyat Tahakkuk Varakası

Bütçe-1

“Kefaletli Göreve Yeni Başlayanlar için Düzenlenecek Kimlik Belgesi” ve “Kefaletli Görevden Ayrılanlara Düzenlenecek Reddiyat Tahakkuk Varakası”nı kim tasdik eder?

Sayman mutemetliğini (Muhasebe Yetkilisi Mutemetliğini) hangi saymanlığın nam ve hesabına yapıyorsa Kimlik Belgesi ve Reddiyat Tahakkuk Varakasının tasdiki söz konusu saymanlıkça yapılır. (Sandığımızın muhatap dairesi olan kişinin saymanlığıdır.) Taşınır Kayıt Yetkililerine ait Kefalet Reddiyat Tahakkuk Varakasının ise kefilli memurun harcama yetkilisi tarafından onaylanabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.