İşletmelerde Rol Kültürü Nedir?

Business people shaking hands after successful negotiations

Rol Kültürü

Rol kültürü, liderlerin çıplak gücü karşısında yapılandırmalar ve prosedürlerden oluşan bir sistemdir. Yapılandırmalar ve sistemler, alt düzeydekileri ve işletmenin stabilitesini korur. Güçlü olma savaşı, yasaların hakimiyetiyle hafiflemiştir. Üyelerin rollerine göre görevleri ve ödülleri, genellikle yazılı olarak titizlikle belirlenmiştir ve işletme ile birey arasındaki açık veya sözü edilmeden anlaşılan bir sözleşmenin konusudur.

Kişiler, tanımlanmış ödülleri elde edebilmek amacıyla, özel olarak belirlenmiş fonksiyonları gerçekleştirirler. Gerek bireyler, gerekse işletme, bu pazarlıkta paylarına düşene bağlı kalır. Rol  Kültürünün değerleri, düzen, güvenilirlik, mantık ve uyumdur. Yapısında performansın –lider tarafından kişisel olarak kontrol edilmesinden çok- yapılandırmalar ve prosedürlerle organize edilmiş olduğu, iyi tasarlanmış bir roller sistemi (bir bürokrasi), büyük ve karmaşık işletmelerin yaratılıp, yönetimine izin verecek şekilde, belli bir mesafeden güvenilir şekilde yönetilebilir.

Role kültürü ağırlıklı geleneksel işletmeler, 1850 ile 1950 arasındaki yüz yılı karakterize eden teknoloji, lojistik ve pazarların sarsılmaz kombinasyonlarına en iyi şekilde uygulanmıştır. Hızla değişen durumlar karşısında, şartlara uyum sağlamakta zorlanmışlardır. Her şey bir yana günümüzün büyük işletmelerinden bir çoğu, rol kültürünün güçlü özelliklerine sahiptir.Zayıf yanı, çok kişiliksiz oluşlarıdır. Bireylerin güvenilmez olduğu varsayımıyla hareket ederler, böylece alt düzeylerdeki üyelere kendi kendilerini yönetme hakkını veya inisiyatiyafini vermezler. Sistem, kişileri kontrol etmek ve onların inisiyatif kullanmalarını engellemek üzerine tasarlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.