Eşin Borcu Diğer Eşi Etkiler mi?

Nedir

Hukuk dilinde cebr-i icra olan haciz borçlunun borcunu ödememesinden kaynaklı olarak alacaklının alacağını temin etmek üzere yapılan işlemdir. Haciz ile borçlunun mal varlığına el konulur ve alacaklının hasarı olabilir düzeyde giderilmeye çalışılır.

Hangi Durumlarda Haciz Gelir?

Sözleşme karşılığında yapılan tüm borçlanmalar için haciz uygulaması yapılır. Haciz uygulamaları özel sektörde her hangi bir alanda yapılan borçtan ötürü ya da bankalara yapılan borçtan ötürü gelebilir. Haczin uygulanabilmesi için alacaklının avukata bir vekalet verilerek borcunu temin etmesi talep edilmelidir.

Eşime Gelen Haciz Beni Etkiler Mi?

Evliliklerde mal varlığı da borçta ortaktır denilmektedir. Ancak Türk hukuk sistemine göre evliliğin birleştirmediği bir şey de mal varlığı olmaktadır. Bir ev alınırken evlilik adına ev alınamaz. Mutlaka eşlerden birinin adına ev alınmalıdır. Yani alınan mal iki kişi adı üstüne alınamadığı gibi yapılan borçta iki kişin için yapılamaz.

Evlilik süresince yapılan borçlar ya da gelen hacizler yalnızca sahibini etkilemektedir. Eğer ki kocanın borcundan dolayı haciz gelmişse bu kadını etkilemeyecektir. Yalnızca kocanın maaşına haciz konulacaktır. Mesela ev eşin üstüneyse de gelemeyecektir.

Ancak ortada bir evlilik sözleşmesi varsa ve bu evlilik sözleşmesinde ortaklaşa bir borçlanma olacağı dahil edildiyse durumlar değişir ve eşe gelen hacizden diğer eşte etkilenir.

Neye Haciz Konamaz?

Haciz tüm mal varlığına konabilir. Ancak bazı hassas durumlar vardır ki o alanlara müdahale edilemez. Bunlardan bir tanesi de dul maaşıdır. Eşi ölen ve dul kalan kişiye bağlanan maaş hiçbir sebeple haczedilemez ve kesilemez. Bunun dışında kişinin mal varlığına el konulabilir. Maaşı haciz edilebilir. Ama devlet tarafından verilen dul maaşı hiçbir şekilde kesintiye uğratılamaz.

Haciz Kaç Aşamalıdır?

Haciz tek seferlik bir durum değildir. Mesela evinize ilk icra memuru geldiğinde bu evinizdeki malları alıp götürmek için değil keşfetmek içindir. Mallar üzerinde keşif yapılarak malların bedeli belirlenmektedir. Eğer ki siz haciz memurlarına ödeme yapacağınızın sözünü verir ve avukatla anlaşma yoluna giderseniz her hangi bir sorunla karşı karşıya kalmayacaksınız. Ancak ödemenizi yapmazsanız ilk tebliğden sonra haciz uygulaması başlatılacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.