Denetim Hizmetleri Sınıfı ve Denetim Tazminatı Geliyor….

 

 

Müfettiş, kontrolör ve diğer denetim elemanı maaşlarında düzeltme beklentisi devam ediyor….

Bu amaçla Müfettiş ve Kontrolörler tarafından hazırlanan “Denetim Hizmetleri Sınıfı” oluşturulmasına dair taslak kamuoyuna yansıdı……

İşte detaylar…..

 

Bir kaç hafta öncesinde, Vergi Müfettişleri tarafından, denetim elemanlarının maaşlarının artırılması gerektiği yönünde yapılan açıklamadan sonra, kulislerde “denetim hizmetleri sınıfının” oluşturulması için çalışmalara başlandığı haberleri geliyor…..

Olayın geçmişine bakılacak olursa, kamu personeli hizmet sıkalasında, yargı mensupları, mülki idare hizmetleri ile müfettiş, denetim elemanı, kontrolör ve diğer denetim personelinin maaş düzeyleri yaklaşık olarak denkti….

PERSONEL ARAŞTIRMASI

 

 

Hatta müfettiş ve kontrolörlerin maaşları, gerek yargı mensuplarından gerekse de mülki idare personelinden daha yüksekti…..

Fakat geçen zaman sürecinde, gerek yargı mensuplarına, gerekse de mülki idare personeline yapılan zamlar, fakat müfettiş ve kontrolörlere herhangi bir iyileştirme yapılmaması sonucu, son derece önemli görev ifade eden müfettiş ve kontrolörlerin maaşlarında, maaş skalasında kendilerine denk olan personelden çok daha düşük maaşlar almaları sonucunu doğurdu…..

16 Kamu Kurumuna 40 Bin 307 Personel Alımı Açıklandı “26 Kasım”

 

 

Görevlerini zor şartlarda, evlerinden uzun süre uzak kalarak ve kendi içerisinde bir sürü riski barındıran müfettiş ve kontrolör maaşlarının düzeltilmesi yönünden müfettiş ve konrolörler uzun zamandan beri bakanlıklar nezdinde çalışmalar yürütmekteydiler……

Personel Yönetimi nedir? İK fonksiyonundaki yeri nedir?

 

 

Konuyla ilgili olarak hükümet yetkilileri nezdinde yürütülen çalışmalarda, hükümet yetkilerinin, “sorunlarınızı biliyoruz…en kısa sürede müfettiş ve kontrolörlerin maaşlarında gerekli düzeltme yapılacak” şeklinde görüş ifade ettikleri konuşuluyordu…..

Başarılı İnsan Kaynakları Yönetimi İçin 5 İpucu

 

 

Bu konuda yapılan ilk somut çalışma farklı teftiş kurulları tarafından yapılan ve kamuoyuna yansıyan “Denetim Hizmetleri Sınıfının Oluşturulmasına Dair Kanun Değişikliği taslağı” dır….

İnsan kaynakları araştırması: Maaş ve yan haklar çalışanlar için öncelik!

 

 

657 Sayılı Devlet memurları Kanununa göre belirlenmiş 12 memur sınıfı bulunur. Memur sınıfları ise şu şekildedir:

657 Sayılı Devlet memurları Kanununa göre belirlenmiş 12 memur sınıfı bulunur. Memur sınıfları ise şu şekildedir:

1-Genel idare hizmetler sınıfı

2-Eğitim ve öğretim hizmetler sınıfı

3-Avukatlık hizmetleri sınıfı,

4-Mülki idare amirliği hizmetler sınıfı

5-Teknik hizmetler sınıfı

6-Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetler sınıfı

7-Emniyet hizmetleri sınıfı

8-Jandarma hizmetleri sınıfı

9-Sahil güvenlik hizmetleri sınıfı

10-Yardımcı hizmetler sınıfı

11-Din hizmetleri sınıfı

12-Milli istihbarat hizmetler sınıfı

Halen 657 sayılı kanunda yer alan bu sınıflara ilave olarak, Müfettiş ve Kontrolörler tarafından hazırlanan bu taslak ile Müfettiş, Kontrolör ve fiilen denetim hizmeti yapan diğer denetim elemanları, Denetim Hizmetleri Sınıfına dahil olacak ve yaptıkları işle doğru orantılı olarak maaş düzenlemesi yapma imkanı gelecektir…..

Şirketlerde insan kaynakları bölümlerine güven artıyor

 

 

Mevcut düzenlemede, geçtiğimiz yıllarda yaşanan Müfettiş ve Kontrolörleri “uzmanlaştırma” süreci kendi içerisinde son derece yanlış uygulamalar içeriyordu ve Hükmetin sağ duyulu yaklaşıma ile, kendi içerisinde son derece sakıncalı uygulamaları barındıran “uzmanlaştırma” sürecine bir çok bakanlıkta son verilmişti…..

Çalışanlar İnsan Kaynaklarından Ne Bekliyor? | Avita Çalışan Destek  Hizmetleri

 

 

Müfettiş ve Konrolörleri “uzmanlaştırma sürecinin” yol açtığı en sakıncalı unsurlarda birisi de, birbirinden son derece farklı nitelikteki işleri yapan müfettiş ve kontrolörlerle, uzman kadrosunda çalışan personelin özlük haklarının birbiri içerine kaynaştırılması ve maaş unsurlarının tek bir örnek haline getirme çabalarıydı….

Yönetici olarak saygı görmek - Pompa Vana ve Sistemleri Dergisi - Pump  Valve and Systems Magazine

 

 

Esas itibariyle Uzmanlık kadrosunda çalışan personelin yaptığı işlerde son derece önemli işler olmasına karşın, uzmanlık ile müfettişlik/kontolörlük işlerinin aslında fiilen hiç bir alakası olmadığı halde, benzer şekild eözlük hakkı tanımlamaları da çok önemli bir yanlışı beraberinde getirmektedir….

 

2020 İnsan Kaynakları Trendleri – Social Business Türkiye

 

Şu an itibariyle, son derece yerinde bir kararlar Müfettiş ve Kontolörleri “uzmanlaştırma” süreci ünvan bazında son bulsa da; özlük hakkı tanımlamalarında bu sistem halen devma etmektedir…

 

İnsan Kaynakları Yazılımı Kullanmanın Çalışan Verimliliğini Artırmadaki  Etkisi - Bilişim Blog

 

Denetim Hizmetleri sınıfının oluşturulması ile, Müfettiş ve Kontrolörlere görevlerinin içerisinde barındırdığı zorluk derecesine göre maaşlarında gerekli düzenlneme yapma imkanı getirilecetir….

Denetim Hizmetleri Sınıfına ait taslağa, resmiyet kazanması halinde sayfamıza yer verilecektir….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.