Borcun Tarafları Kimlerdir? Borcun Tarafları Ne Demek? (Borçlar Kanunu Açıklama)

 

Kimlerdir?

Borcun taraflarını, edimi yerine getirmekle yükümlü olan borçlu ile, lehine edimde bulunulacak alacaklı oluşturmaktadır. İki taraflı akitlerde taraflar, birbirine karşı hem alacaklı hem de borçlu konumundadırlar. Satım akdinde satıcı, alıcıdan bedeli isteme hakkına sahipken; alıcı, malı (mebii) isteme hakkına sahiptir. Buna karşılık satıcı (bayi), malı teslim etme borcuna sahip iken, alıcı da satın aldığı malın bedelini ödemekle yükümlüdür.

Borç ilişkisinin doğabilmesi için ilke olarak borcun oluşması anında tarafların bilinmesi ve mevcut olması gerekir. Ancak tek taraflı hukûkî işlemlerde alacaklının başlangıçta bilinmemesi de söz konusudur. Çağdaş Arapça kaynaklarda borcun taraflarından alacaklı için dâin, borçlu için medîn, borç için de deyn kavramı kullanılmaktadır. Ancak daha çok akdin konusunu somut varlıkların teşkil ettiği durumlar için uygun olmakla birlikte kiralama ve iş akdinde söz konusu olduğu gibi akdin konusunu menfaatin; ya da aile hukukunda olduğu gibi eşlerin karşılıklı hak ve manevi yükümlülüklerin oluşturduğu durumlar için bu kavramların yetersizliği ileri sürülerek alacaklı, hak sahibi kavramı karşılığında mültezem leh; borçlu veya yükümlü karşılığında mükellef ve mültezim; yükümlülük kavramı karşılığında ise iltizam, vecibe ve teklif kavramlarının kullanılması tercih edilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.