Borca Batık Durumdaki Anonim Ve Limited Şirketlerin Yöneticilerini Bekleyen Riskle

Türk Ticaret Kanunu’na göre, anonim veya limited şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler var ise, anonim şirkette yönetim kurulu, limited şirkette ise müdürler, aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden bir ara bilânço çıkartır. Borca batıklık, kısaca, şirketin borç ve taahhütlerini karşılayamaması demektir. Ara bilançodan, aktiflerin, şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması hâlinde, yönetim organı, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve şirketin iflâsını ister.Borca batık durumda olan anonim ve limited şirketlerde, yönetim kurulu üyeleri ve müdürlerin, TTK ile kendilerine yüklenilen görevleri kusurlarıyla ihmal etmeleri ve bundan şirketin doğrudan veya dolaylı zarar görmesi halinde, hukukî sorumlulukları doğar ve oluşan zararın tazmini şirket, pay sahipleri (ortaklar) ve şirket alacaklıları tarafından dava edilebilir. Şirket yöneticileri iflas bildiriminde bulunmadıkları takdirde, alacaklılardan birinin şikayeti üzerine, on günden üç aya kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

Ayrıca, anonim veya limited şirketin borca batık olması durumunda yasal yükümlülüklere aykırı davranan yönetim organı üyelerinin, hileli ve taksirli iflas hükümleri uyarınca cezaî sorumluluklarına gidilmesi de mümkündür. Bu nedenlerle, anonim şirketlerde yönetim kurulunun, limited şirketlerde ise müdürün veya müdürler kurulunun, şirketin mali durumunu ve sermaye yapısını yakından takip etmeleri, şirketin borca batık olduğunun tespit edilmesi halinde kendilerine yüklenilen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmeleri menfaatlerine olacaktır. Soner ALTAŞ Yaklaşım / Eylül 2017 / Sayı: 297

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.