Aday Memurların Nakli Mümkün mü?

Aday Memurların Nakli

Aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz. Aday memurlar, adaylık süreci içerisinde naklen başka kurumlara atanamazlar. Ancak, aday memurların kurum içinde nakil yapmaları (madde:73) için bir sakınca bulunmamaktadır. Bu çerçevede aday memurlar, kanunun 73 üncü maddesi kapsamında karşılıklı olarak (becayiş suretiyle) yer değiştirebilirler. Ayrıca, Kanunun 76 ncı maddesi uyarınca ilgili kurumun mevzuatına da uygun olmak şartı ile başka yerlere naklen atanabilirler, eş durumundan dolayı da nakilleri yapılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.