Vazgeçilen Alacakların Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

muhasebe-31

Vazgeçilen Alacakların Muhasebe Kayıtları

Soru : Vazgeçilen Alacakların Muhasebe Kayıtları Nasıldır?

Cevap :

Vergi Usul Kanunu’nun 324’üncu maddesinde vazgeçilen alacaklar, “Konkordato veya sulh yolu ile alınmasından vazgeçilen alacaklar, borçlunun defterlerinde özel bir karşılık hesabına alınır. Bu hesabın muhteviyatı alacaktan vazgeçildiği  yılın sonundan başlayarak üç yıl içinde zararla itfa edilmediği takdirde kar hesabına alınır.

Vazgeçilen alacak konkordato anlaşması veya sulh yoluyla oluşmaktadır. Bu şekilde söz konusu alacak, alacaklı için değersiz alacak niteliğini de kazanmış olur.

Bu alacakların gider kaydedilebilmesi için alacak ve borçlunun, serbest irade beyanları ile anlaşmaya varmaları şattır.

Bu alacakların değersiz alacak olarak gidere kaydı konkordato veya sulh anlaşmasının gerçekleştiği dönemde yapılmalıdır.

Alacaklı Yönünden Yapılması Gereken Kayıt

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
 689 Diğer Oladandışı Gider / Zararlar            120 Alıcılar Hesabı
 xx

.
 .

xx

Borçlu Yönünden Yapılması Gereken Kayıt

Alacaktan vazgeçildiği yılın sonundan başlamak üzere üçüncü yıl sonuna kadar özel bir karşılık hesabına alınmıştır.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
 320 Satıcılar Hesabı            549 Özel Fonlar Hesabı
xx

.
 .

xx

Üç yıl içinde yapılacak zarar mahsuplarında veya üçüncü yılda kalan tutar olması durumunda bakiyenin vergildirilmesi için  dönem kazancına eklenmesi.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
 549 Özel Fonlar Hesabı            671 Önceki Dönem Gelir ve Karları

Kaynak: www.MuhasebeTc.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.