Öğretmen, internet sitesinden para kazanabilir mi?

Öğretmen, internet sitesinden para kazanabilir mi?

Ben öğretmenim. Bir internet sitem var, haliyle reklâm da alıyorum. Size sorum şu; Bu reklâm gelirlerini kendi hesabıma aktarırken reklâm gelirlerini ödeyen şirket gider makbuzu keserek benim adıma vergi ödüyor. Benim de devlet memuru olmam nedeniyle ek iş yapmam yasak olduğundan acaba böyle bir durum sorun yaratır mı?
Zaman değiştikçe ve ilerledikçe sorunlar da farklılaşıyor. Beş yıl önce hiç gündemde olmayan yeni sorunlar ortaya çıkıyor. Tabii bu sorunlara mevcut mevzuat çerçevesinde çözüm üretilmesi gerekiyor.

Günümüzdeki en büyük olgulardan birisi ise sanal alemdeki başdöndürücü gelişmelerdir. Öyle ki, birey olarak memurlar dahi sadece pasif olarak bir WEB sitesini takip dışında, aktif olarak bazı WEB sitelerinde görev alabilmektedir. Bu görevlerin bir kısmı ücret mukabilinde olurken bir kısmı ise ücretsiz olmaktadır. Peki bu görevler ve bu ücret alımları ne kadar doğrudur?

Mesai saatinde, WEB sitesi yürütümü mümkün müdür?

Devlet memurunun ücretsiz dahi olsa mesai saatleri içerisinde başka bir özel iş ile iştigal etmesi yasaktır. Böyle bir durumun ispatlanması halinde memura disiplin cezası uygulanması gerekecektir. Konuya ilişkin olarak 657 sayılı Kanunun 124’üncü maddesinde tanımlanmış cezalar bulunmaktadır. Devlet tarafından tahsis edilmiş herhangi bir araç-gerecin özel bir işte kullanılmasının cezasının asgarisi “Kınama”dır.

Sorunun mevzuattaki yeri

Devlet memurunun mesai saatleri dışında çalışarak bir WEB sitesi yürütmesi konusuna gelince… Devlet memurunun ticaret ve kazanç getirici bir işte çalışma durumu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı” başlıklı 28 inci maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde şu şekildedir:

“Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç)…” hükmü yer almaktadır.

WEB sitesinden para kazanılabilir mi?

Yukarıdaki madde tüm memurlar için geçerli olduğu gibi öğretmenler için de geçerlidir. Buna göre örneğin, Devlet memurunun belirtilen işlemleri yasaklanmış bulunmaktadır. Diğer taraftan bazı meslek mensuplarına özel iş yapabilmeleri konusunda ayrıcalık tanınmıştır. Örneğin, öğretmenler, 625 sayılı Kanun uyarınca belirli hallerde özel okullarda ders verebilmekte ve doktorlar özel muayenehane açabilmektedir. Bunun dışında özel bir düzenleme tarafımızca bilinmemektedir.

Bu çerçevede, öğretmenlerin internet sayfası oluşturmak suretiyle gelir elde edebileceklerine dair bir Özel Kanun bulunmadığından, bir internet WEB sitesi kurarak, reklam geliri elde etmek suretiyle kazanç sağlamak, 657 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde yer alan yasak kapsamında olduğu tarafımızca değerlendirilmektedir.

Söz konusu bu yasağa uymayanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 124’üncü maddesi gereğince Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası verilmesi mümkün bulunmaktadır. Konunun bu çerçevede değerlendirilerek yeni gelişen bu durum karşısında yanlış bir eylemde bulunulmaması konusunda tüm memurların dikkatli olması gerekmektedir.

Bir WEB sitesinde yazar olmak da aynı neviden midir?

Bir WEB sitesine, mesai saatleri dışında yazılan yazılar nedeniyle gelir elde edilmesi ise telif hakları kapsamında değerlendirilmelidir. Bir Devlet memuru, nasıl ki kitap yazıp telif geliri elde edebiliyorsa, bir Dergiye makale yazıp ücretini alabiliyorsa, bir WEB sitesine yazdığı yazılardan dolayı da telif almasında hukuki bir problem bulunmamaktadır.

Ahmet Ünlü

02.04.2007

kaynak:http://www.muhasebenet.net/mh_0204_ogretmen%20internet%20sitesinden%20para%20kazanabilir%20mi.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.