İhale Dokümanı ve İlan Hazırlanması İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

Kamu İhale Kurumu-1

Duyuru Tarihi : 14-11-14

29.11.2013 tarihinde yürürlüğe girecek yönetmelik ve tebliğlerden dolayı EKAP üzerinde yürütülecek işlemlerde dikkat edilecek hususlar.

İhale Dokümanı ve İlan Hazırlanması İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

Bilindiği üzere 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak fiyat farklarına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları 31.8.2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 29.11.2013 tarihinde yürürlüğe girecektir. 2013/DK.D-219 sayılı Kurul Kararı ile, bahsedilen kararlarla getirilen yeni düzenlemeler ve diğer bazı hususlarda yönetmelik ve tebliğ değişiklikleri yapılmıştır. Bu değişiklikler ağırlıklı olarak ön yeterlik şartnameleri/idari şartnameler ile sözleşme tasarılarını etkilemektedir.

Yönetmelik ve tebliğ değişiklikleri 28.11.2013 tarihli ve 28835 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu itibarla idarelerin EKAP üzerinden yaptıkları ihale işlemlerinde herhangi bir aksama olmaması için aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir:

  1. Ön yeterlik/ihale dokümanı bu değişikliklerden önceki uygulama yönetmelikleri hükümlerine göre hazırlanan ve onaylanan ancak ön yeterlik/ihale ilanı hazırlanmamış (ilansız pazarlık usulüne göre yapılan ihalelerde davet yapılmamış) ihalelerin doküman onayları 29.11.2013 tarihi itibarıyla kaldırılacaktır. Söz konusu dokümanın 29.11.2013 tarihi itibari ile yeni yönetmelik hükümlerine göre tekrar hazırlanması gerekmektedir.
  2. İhale dokümanı, yürürlükteki uygulama yönetmelikleri hükümlerine göre hazırlanan ve onaylanan ihalelere ilişkin ön yeterlik/ihale ilanları en son 28.11.2013 Perşembe günü Kamu İhale Bülteninde yayımlanacaktır. Bu ihalelere ilişkin ilan işlemlerinin en geç27.11.2013 Çarşamba günü saat 11:00’a kadar tamamlanması zorunludur.
  3. Ön yeterlik/ihale ilanı hazırlanılarak Kurumumuza gönderilmiş, ancak 28.11.2013 tarihli Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanmamış tüm ön yeterlik/ihale ilanları iade edilecektir.
  4. 27.11.2013 tarihi saat 11:00’dan 29.11.2013 tarihine kadar ön yeterlik/ihale ilanlarının EKAP üzerinden gönderilmesine izin verilmeyecektir.
  5. 29.11.2013 tarihinden itibaren ön yeterlik/ihale dokümanları EKAP üzerinden yeni yönetmelik hükümlerine göre hazırlanacaktır.
  6. İstisna/Kapsam dışı olan ihaleler yukarıda belirtilen yönetmelik değişikliklerine bağlı hususlardan etkilenmeyecek, bu ihalelere ilişkin ilanlar kesintiye uğramadan Kamu İhale Bülteninde yayımlanmaya devam edecektir.

Bütün idarelere önemle duyurulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.