Finansal Güç Puanı Nedir?

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinin, ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınaacağı hallerde, hesaplanması gereken unsurlardan biri de Finansal güç Puanıdır….

Finansal güç puanı aşağıda gösterildiği şekilde hesaplanmalıdır.

Finansal Güç Puanı (FGP) (20 Puan)

İsteklinin yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri üzerinden hesaplanan; belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oran (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar, hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir);

0,75 (eşit) ile 1,00 arasında ise           FGP= 0 tam puan,

1,00 (eşit) ile 1,25 arasında ise           FGP= 5 tam puan,

1,25 (eşit) ile 1,50 arasında ise           FGP= 10 tam puan,

1,50 (eşit) ile 1,75 arasında ise           FGP= 20 tam puan,

Finansal güç puanı isteklinin 2017 yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri ile hesaplanacaktır. Ancak, ihale tarihinin 2018 yılının ilk dört ayı içerisinde olması durumunda 2017 yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgelerini veremeyen istekliler 2016 yılına ait bilanço veya eşdeğer belgelerini sunabilecektir. 2016 yılı öncesi ne ait sunulan belgeler finansal güç puanı hesaplanmasında kabul edilmeyecektir. İhale tarihinin 01.05.2018 veya sonrası olması durumunda sadece 2017 yılına ait bilanço veya eşdeğer belgeler kabul edilecektir. Yıl ortalaması alınarak bulunan değerler finansal güç puanı hesaplamasında kabul edilmeyecektir. 

İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini, ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y) finansal güç puanı hesabı için sunmaları gerekmektedir.

İdari şartname 35’inci madde….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.